Struktūra ir kontaktai

Įmonės valdyba

2018 m. sausio mėn. buvo suformuota nauja profesionali ir nepriklausoma ON valdyba, kurioje dalyvauja trys nepriklausomi valdybos nariai, kurie sudaro 3/5 ON valdybos narių, bei vienas ON darbuotojų atstovas. Nepriklausomų narių pritraukimas į ON valdymo organus padės sustiprinti ON valdymą pritraukiant reikiamas kompetencijas bei atskiriant nuosavybės funkcijų įgyvendinimą nuo sektorių, kuriose veikia VVĮ, politikos formavimo.Puslapis atnaujintas: 2020-07-29

Rekvizitai

VĮ Oro navigacija
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460