Struktūra ir kontaktai

Kontaktai

  Bendra informacija lietuvių, rusų ir anglų kalbomis:  
 

Rasa Baleišienė

 

Tel  +370 706  94 502

Fax +370 706  94 522
El. paštas - info@ans.lt

 

 

 

 


 

El. pašto adreso sudarymo tvarka:
Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą (nenaudojant lietuviškų raidžių): pavarde.v@ans.lt
Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el.pašto adresą pasirenkamas pirmas vardas.

Svetainėje pateikti ne visi įmonės darbuotojų kontaktai. Kai kurių darbuotojų kontaktai neskelbiami.

Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris
     
Generalinis direktorius Marius Beliūnas +370 706  94 502
     
     
 Komunikacijos vadovė Lina Nuobarienė +370 706 94 509
     
  Vidaus audito tarnyba  
 Vadovė Diana Radžiūnienė +370 706  94 537
     
  Veiklos architektūros skyrius  
 Vadovė Agnieška Lipinska +370 706 94 742
     
  OPERACINĖS VEIKLOS DEPARTAMENTAS  
 Vadovas Tomas Montvila +370 706  94 560
 Operacinės veiklos departamento vadovo pavaduotojas Nerijus Maleckas +370 706  94 503
     
  Aerodromų skrydžių valdymo centras  
 Vadovė Loreta Kasparaitė +370 706  94 743
     
  Aeronautikos gelbėjimo koordinacinis centras arcc@ans.lt
 Vadovas Vytautas Vaižmužis +370 706  94 585
  Koordinatorius +370 706  94 587
    Faks. +370 706  94 589
  Oro eismo vadybos skyrius  
 Vadovas Romanas Petrovskis +370 706  94 512
     
  Oro navigacijos informacijos skyrius ais@ans.lt
 Vadovė Gina Budinienė +370 706  94 615
    Faks. +370 706  94 614
       Oro eismo pranešimų žiniavietė Vilniaus ARO +370 706  94 694,
+370 706  94 618,
+370 610 25 217
+370 706  94 747 (EYKA, EYSA, EYPA FIS),
Faks. +370 706  94 621
briefing@ans.lt
     
  Regiono skrydžių valdymo centras  
 Vadovė Julija Razmislavičienė +370 706  94 600
     
  Skrydžių srautų planavimo ir duomenų dorojimo skyrius  
 Vadovė Auksė Viršilienė +370 706  94 607
    Faks. +370 706  94 611
  TECHNINĖS VEIKLOS DEPARTAMENTAS  
 Laikinai einantis Techninės veiklos departamento vadovo pareigas Darius Okunevičius +370 706  94 516
     
  Energetikos ir inžinerinės infrastruktūros skyrius  
 Vadovas Vidas Strakšys +370 706  94 670
     
  Ryšių, navigacijos ir stebėjimo tarnyba  
 Laikinai einantis vadovo pareigas Vidas Strakšys +370 706  94 670
     
  Ryšių, navigacijos ir stebėjimo tarnybos Vilniaus grupė  
 Vadovas Karolis Zdanevičius +370 706  94 547
  Ryšių, navigacijos ir stebėjimo tarnybos Kauno grupė  
 Vadovas Aretas Buržinskas +370 706  94 327
  Ryšių, navigacijos ir stebėjimo tarnybos Palangos grupė  
 Laikinai einantis vadovo pareigas Marijanas Klemiato +370 706  94 114
     
  Skrydžių valdymo sistemų priežiūros skyrius  
 Vadovas Mindaugas Rudokas +370 706  94 775
     
  FINANSŲ IR ADMINISTRACIJOS DEPARTAMENTAS  
     
 Ekonominės analizės ir viešųjų pirkimų skyriaus vadovas, laikinai einantis Finansų ir administracijos departamento vadovo pareigas Audrius Radzevičius +370 706 94 545
  Ekonominės analizės ir viešųjų pirkimų skyrius  
 Vadovas Audrius Radzevičius +370 706  94 545
     
  Eksploatacijos skyrius  
 Vadovas Kasparas Matulevičius +370 706  94 535
     
  Finansinės apskaitos skyrius  
 Vadovė Simona Širvaitytė +370 706  94 540
     
  Teisės ir dokumentų valdymo skyrius  
 Vadovė Redvita Četkauskienė +370 706 94 568
     
  Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius  
 Vadovė Rasa Latvėnienė  +370 706 94 511
     
  STRATEGINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ DEPARTAMENTAS  
 Strateginės plėtros ir tarptautinių programų skyriaus vadovė, laikinai einanti    Strateginės plėtros ir inovacijų departamento vadovo pareigas Lina Liuberskytė +370 706 94 565
     
  Kompetencijų centras  
 Mokymų vadybininkas, laikinai einantis Kompetencijų centro vadovo pareigas Rytis Dubickas +370 706  94 571
     
  Projektų valdymo ir inovacijų vystymo skyrius  
 Projektų vadovas, laikinai einantis Projektų valdymo ir inovacijų vystymo skyriaus vadovo pareigas Laimis Gogelis +370 706  94 527
     
  Strateginės plėtros ir tarptautinių programų skyrius  
 Vadovė Lina Liuberskytė +370 706  94 565
     
  SAUGOS IR SAUGUMO DEPARTAMENTAS  
 Vadovas Donatas Dačkevičius +370 706  94 506
     
  Informacinės infrastruktūros saugumo skyrius  
 Vadovas Audrius Jonavičius +370 706  94 772
     
  Saugos skyrius  
 Vadovas Donatas Dačkevičius +370 706  94 506
     
  Saugumo skyrius  
 Laikinai einantis saugumo skyriaus vadovo pareigas Žygimantas Jakonis +370 706  94 555
     


Puslapis atnaujintas: 2020-10-13

Rekvizitai

VĮ Oro navigacija
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460