Struktūra ir kontaktai

Darbo grupės

Komitetai ir darbo grupės svarbiems įmonės uždaviniams spręsti:


Saugos priežiūros komitetas


Veikla: siekiama užtikrinti, kad įmonės procesai atitiktų saugos, kokybės bei informacijos saugumo vadybos sistemų reikalavimus ir šių sistemų tinkamumą bei veiksmingumą.

Komiteto pirmininkas: Mindaugas Gustys

Darbo grupė įmonės veiklos rizikos valdymo sistemos sukūrimui


Veikla: atlikti ISO 31000, ISO 31010; ISO/TR31004 standartų nuostatų analizę ir atsižvelgiant į įmonės veiklos procesus ir jų valdymą reglamentuojančių įmonės vadybos sistemų reikalavimus, parengti įmonės rizikos valdymo sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo priemonių planą.

 

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras


Veikla: vykdyti ekstremaliųjų situacijų prevenciją, užtikrinti ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą, organizuoti ir koordinuoti įvykių, ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų likvidavimą, padarinių šalinimą, darbuotojų ir turto gelbėjimą.

Centro vadovas: Mindaugas Gustys

 Puslapis atnaujintas: 2019-12-30

Rekvizitai

VĮ Oro navigacija
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460