Struktūra ir kontaktai

Audito komitetas

Vadovaujantis EBPO Valstybės valdomų įmonių valdymo gairėmis ir įgyvendinant gerąją korporatyvinio valdymo praktiką, 2018 m. spalio mėn. buvo sudarytas Audito komitetas – valdybos patariamasis organas, kurio pagrindinis uždavinys – didinti finansų priežiūros efektyvumą. Audito komiteto veikla skirta valdybos interesų apsaugai stiprinti, kiek tai susiję su finansine atskaitomybe. Nepriklausomus narius renka įmonės valdyba. Trečias narys – Audito komiteto pirmininkas – skiriamas iš nepriklausomų valdybos narių, tačiau jis negali būti valdybos pirmininkas. Audito komitetas sudaromas ketverių metų kadencijai. ON valdybos sprendimu Audito komiteto pirmininku paskirtas nepriklausomas valdybos narys Gediminas Almantas, o nepriklausomais Audito komiteto nariais – Edita Malūkienė ir Justas Krasuckis, kurie pasirinkti įvertinus jų kompetenciją ir patirtį.

 

Apie Audito komiteto narius:

Nature

Puslapis atnaujintas: 2019-07-31

Rekvizitai

VĮ Oro navigacija
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460