ONI

Galioja nuo 2019 m. kovo 28 d.
Į šią AIP pataisą įtraukti pakeitimai:

 

 

GEN

 • GEN 0.1 Atnaujinta įžanga
 • GEN 0.2 Atnaujinti AIP pakeitimų įrašai
 • GEN 0.3 Atnaujinti AIP SUP įrašai
 • GEN 1.1 Atnaujintas atsakingų institucijų sąrašas, kontaktai
 • GEN 1.2, GEN 1.5 Pakeistas institucijos pavadinimas
 • GEN 1.6 Atnaujinta teisės aktų suvestinė, pridėtos pastabos
 • GEN 1.7 Atnaujinta informacija dėl skirtumų su ICAO 15 priedu
 • GEN 2.1.6 Atnaujintos visuotinių švenčių datos
 • GEN 2.3 Pridėtas simbolis - kita kliūtis (apšviesta)
 • GEN 2.4, 2.7 Šiauliai/Tarptautinis pakeistas į Šiauliai/Karinis/Tarptautinis
 • GEN 3.1 Atnaujintos AIRAC datos, nuoroda
 • GEN 3.2.5 Atnaujintas oro navigacijos žemėlapių sąrašas
 • GEN 3.2.8 Atnaujinta informacija susijusi su VFR oro navigacijos žemėlapiu
 • GEN 3.2.8 Pridėti meteorologo kontaktai
 • Redakciniai pakeitimai

ENR

 • ENR 1.1 Pakeistas institucijos pavadinimas
 • ENR 1.2 Pakeistas institucijos pavadinimas, paraiškos pateikimo laikas
 • ENR 2.1 Pridėti kanalai; atnaujinti Barysių AD kontaktai
 • ENR 5.5 Pakeistas Šiaulių TWR FREQ, redakciniai pakeitimai
 • ENR 5.6 Atnaujinta informacija dėl pauksčių migracijos
 • ENR 6.1.1 Pakeistas Šiaulių TWR FREQ, AMA
 • ENR 6.1.3, ENR 6.1.5 Pakeistas Šiaulių TWR FREQ

AD

 • AD 1.1.1 Pakeistos bendrosios naudojimo sąlygos
 • AD 1.2.2 Atnaujintas sniego planas

KAUNAS AD

 • EYKA AD 2.18 Pridėti kanalai
 • EYKA AD 2.20 Pridėti kanalai, informacija dėl variklių bandymų
 • EYKA AD 2.21 Pakeistas institucijos pavadinimas
 • EYKA AD 2.24-40 Pakeistas EYKS FREQ, kliūtys
 • EYKA AD 2.24-41 Pakeistas EYKS FREQ, kliūtys; pridėta pastaba

PALANGA AD

 • EYPA AD 2.24-41 Pridėta pastaba

ŠIAULIAI AD

 • EYSA AD 2.1-2.4,  AD 2.7-2.9, AD 2.12-2.16 pridėta informacija iš SUP 002/2018
 • EYSA AD 2.18 Pridėti kanalai
 • EYSA AD 2.20 Pridėti kanalai, pakeisti riedėjimo apribojimai
 • EYSA AD 2.21 Pakeistas institucijos pavadinimas
 • EYSA AD 2.24 Atnaujintas žemėlapių sąrašas
 • EYSA AD 2.24-01 Pakeistas žemėlapio dizainas, TWR ir ATIS FREQ, RVR, pastabos; pridėta informacija dėl RWY 14R/32L; TWY A uždarytas; sraigtaspanių vietos panaikintos
 • EYSA AD 2.24-02 Pakeistos pastabos, TWR ir ATIS FREQ CH; TWY A uždarytas; TWY E ir sraigtasparnių vietos panaikintos; atnaujintas 5, 6, 7 orlaivių stovėjimo aikštelių ir RWY žymėjimas
 • EYSA AD 2.24-19, AD 2.24-20, AD 2.24-21, AD 2.24-22, AD 2.24-23 Pakeistas TWR ir ATIS FREQ  
 • EYSA AD 2.24-40 Pakeistas TWR ir ATIS FREQ; pridėtas ornitologinis draustinis
 • EYSA AD 2.24-41 Pakeistas TWR ir ATIS FREQ; pridėtas ornitologinis draustinis, pastaba
 • EYSA AD 2.24-60 Pridėtas IAC kariniams orlaiviams TACAN į ILS ar LOC RWY 14L
 • EYSA AD 2.24-61 Pridėtas IAC kariniams orlaiviams TACAN į ILS ar LOC RWY 32R
 • EYSA AD 2.24-62 Pridėtas IAC kariniams orlaiviams VOR RWY 14R
 • EYSA AD 2.24-63 Pridėtas IAC kariniams orlaiviams VOR RWY 32L
 • EYSA AD 2.24-64 Pridėtas IAC kariniams orlaiviams TACAN RWY 14L
 • EYSA AD 2.24-65 Pridėtas IAC kariniams orlaiviams TACAN RWY 32R
 • EYSA AD 2.24-66 Pridėtas IAC kariniams orlaiviams TACAN RWY 14R
 • EYSA AD 2.24-67 Pridėtas IAC kariniams orlaiviams TACAN RWY 32L

VILNIUS AD

 • EYVI AD 2.18, 2.20 Pridėti kanalai
 • EYVI AD 2.21 Pakeistas institucijos pavadinimas
 • EYVI AD 2.22 Pakeista IFR išskridimo procedūros pastaba
 • EYVI AD 2.24-03 Pakeista TRP 5 vieta; atnaujintos TRP 6 ir TRP 7 kryptys
 • EYVI AD 2.24-40 Pakeista pastaba
 • EYVI AD 2.24-41 Pridėta pastaba

 

 

Rekvizitai

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius 
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460