SE Oro Navigacija

Įvyko VĮ „Oro navigacija“, Prezidentūros bei Susisiekimo ministerijos atstovų susitikimas

Vakar įvyko VĮ „Oro navigacija“ vadovybės, įmonės valdybos, Prezidentūros bei Susisiekimo ministerijos atstovų nuotolinis susitikimas, kurio metu buvo aptartas strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčios valstybės įmonės „Oro navigacija“ veiklos stabilumas, esamų strateginių tikslų ir projektų tęstinumas, įvertintas turimas saugos ir saugumo rizikų valdymo mechanizmas.

Susitikimo metu įmonės laikinasis generalinis direktorius Marius Beliūnas pristatė įmonės veiklą ir jos pagrindinius tikslus, įvertino būtinuosius ir pageidautinus vykdyti projektus, aptarė įmonės finansines prognozes.

Susitikime dalyvavęs Prezidento patarėjas Ainis Razma pastebėjo, kad pokalbis buvo atviras ir naudingas, leido geriau suvokti įmonei iškylančius iššūkius. Prezidentūra pakvietė įmonės vadovybę, valdybą bei ministeriją komandiniu, sutelktu darbu užtikrinti nulinę toleranciją saugumo rizikoms, įgyvendinti tęstinius ir naujus ambicingus veiklos tikslus.

Susisiekimo ministeriją atstovavęs viceministras Vladislav Kondratovič atkreipė dėmesį, kad iki šiol vyravusi didelė įtampa tarp vadovo ir profesinių sąjungų bei darbuotojų, mažėja. Anot V. Kondratovič, laikinasis generalinis direktorius M. Beliūnas daug dėmesio skiria įmonės vadovybės vidinei reputacijai gerinti ir bendravimui bei bendradarbiavimo su darbuotojais ir profesinėmis sąjungomis skatinti. Viceministras tikisi, kad šis pokytis atsispindės ir ateityje vykdomose įmonės mikroklimato tyrimuose.

Susitikimo pabaigoje buvo išsakyti lūkesčiai, kad, nepaisant įvykusių vadovybės pokyčių, būtų tęsiami numatyti strateginiai tikslai, skiriamas pakankamas dėmesys saugos ir komandiškumo stiprinimui.

xxx

VĮ „Oro navigacija“ – Lietuvos oro erdvės valdytoja, kuri užtikrina saugų ir efektyvų oro navigacijos paslaugų teikimą. Oro navigacijos paslaugas Lietuvos oro erdve skrendantiems orlaiviams, įskaitant komercinius, karinius ir bendrosios aviacijos orlaivius, įmonė teikia 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę.

Daugiau informacijos:
Lina Nuobarienė
Komunikacijos vadovė
Tel. 8 706 94509
Mob. +370 687 26001

Grįžti

Rekvizitai

VĮ Oro navigacija
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt



           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460