SE Oro Navigacija

Per metus išaugo bendras ir tranzitinių skrydžių skaičius

Londonas, Ryga, Varšuva, Kopenhaga ir Maskva – tai penki miestai, į kuriuos 2019-aisiais dažniausiai buvo skrendama iš tarptautinių Lietuvos oro uostų Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. „Oro navigacijos“ specialistų aptarnautų skrydžių skaičius visuose keturiuose Lietuvos oro uostuose šiemet, lyginant su 2018-aisiais, augo nuo kelių iki keliolikos procentų.

Keturiuose įmonės padaliniuose – Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose – dirbantys „Oro navigacijos“ darbuotojai pernai aptarnavo daugiau orlaivių. Vilniuje 2019-aisiais aptarnauta 47,5 tūkst. kilusių ir besileidusių lėktuvų (0,5 proc. daugiau nei 2018-aisiais tuo pačiu metu), Kaune – 9,9 tūkst. (4,5 proc. daugiau nei 2018 m.), Šiauliuose – 5,6 tūkst. (11,2 proc. daugiau nei 2018 m.), Palangoje – 4,6 tūkst. (2,5 proc. daugiau nei 2018 m.).

Praėjusiais metais Lietuvos oro erdvėje išaugo tiek bendras, tiek tranzitinių skrydžių skaičius – per dvylika 2019-ųjų metų mėnesių aptarnauta 269,2 tūkst. skrydžių, iš kurių, kaip įprasta, trys ketvirtadaliai (76 proc., arba 204,3 tūkst.) buvo tranzitiniai skrydžiai. Bendras skrydžių skaičius, palyginus su 2018 m., per metus išaugo 1,23 proc., tranzitinių skrydžių skaičius – 1,1 proc.

Pikinė visų aptarnautų skrydžių diena buvo liepos 27 d., šeštadienis. Tąkart Lietuvos oro erdvėje skrydžių vadovai aptarnavo daugiausia lėktuvų per vieną dieną – iš viso 968 skrydžius. Tuo tarpu tranzitu per Lietuvą vykusių orlaivių pernai daugiausia aptarnauta rugpjūčio 3 d., šeštadienį – tądien aptarnauti 764 per Lietuvą skridę lėktuvai.

„Oro navigacija“ sąnaudas pilnai padengia iš pagrindinės veiklos – oro navigacijos paslaugų teikimo - pajamų ir nėra išlaikoma iš valstybės biudžeto.

 “Oro navigacija” valdo keturis aerordromų skrydžių valdymo centrus ir Regiono skrydžių valdymo centrą.

Regiono skrydžių valdymo centras teikia skrydžio valdymo paslaugas Lietuvos Respublikos oro erdve tranzitu ir didesniame nei 3 km aukštyje skrendantiems lėktuvams.  Šis centras aptarnauja Vilniaus skrydžių informacijos rajoną –  oro erdvę, esančią virš šalies sausumos ir dalies Baltijos jūros (bendras plotas – 76 tūkst. 126 kvadratiniai kilometrai).

Vilniaus aerodromo skrydžių valdymo centras teikia skrydžių valdymo, informacijos teikimo ir įspėjimo paslaugas Vilniaus aerodromo prieigose ir aerodrome, t.y. lėktuvams artėjant tūpti, tūpiant, kylant bei judant aerodrome.

Kauno skrydžių valdymo centras teikia skrydžių valdymo, informacijos teikimo ir įspėjimo paslaugas Kauno aerodromo prieigose ir aerodrome, t.y. lėktuvams artėjant tūpti, tūpiant, kylant bei judant aerodrome.

Palangos skrydžių valdymo centras teikia skrydžių valdymo, informacijos teikimo ir įspėjimo paslaugas Palangos aerodromo prieigose ir aerodrome, t.y. lėktuvams artėjant tūpti (iki aerodromo liekant apie 80 km), tūpiant, kylant bei judant aerodrome.

Šiaulių skrydžių valdymo centras teikia skrydžių valdymo, informacijos teikimo ir įspėjimo paslaugas Šiaulių aerodromo prieigose ir aerodrome, t.y. lėktuvams artėjant tūpti, tūpiant, kylant bei judant aerodrome.

Oro bendrovės už naudojimąsi oro erdve ir joje teikiamas oro navigacijos paslaugas moka maršruto ir terminalo rinkliavas. Tai yra atlyginimas už šalies, kurios oro erdve naudojamasi, patirtas sąnaudas.

Pavyzdžiui, kai orlaiviai skrenda Lietuvos Respublikos oro erdve, tačiau kyla arba leidžiasi kitų šalių oro uostuose už šių skrydžių metu aviakompanijoms suteikiamas oro navigacijos paslaugas aviakompanijos moka maršruto rinkliavas. Kai lėktuvai kyla viename iš Lietuvos oro uostų, už aviakompanijoms suteikiamas oro navigacijos paslaugas mokama terminalo rinkliava.

Vytautas Beniušis
Komunikacijos vadovas
Tel. 8 706 94509
Mob. +370 687 26001

Grįžti

Rekvizitai

VĮ Oro navigacija
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460