SE Oro Navigacija

Prisimenant Lietuvai svarbias aviacijos sukaktis, „Oro navigacija“ kviečia į ekskursiją

Liepos mėnesį Lietuvos aviacijoje yra minima daug svarbių sukakčių. 1933 m. liepos 17 d. perskridę Atlantą, skrisdami į laikinąją Lietuvos sostinę Kauną tuometinėje Vokietijoje žuvo Lietuvos lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas. Po metų, pagerbdami šių Lietuvos didvyrių atminimą, liepos 19 d. trijų savaičių žygį per dvylika Europos valstybių sostinių Kaune sėkmingai užbaigė trys lietuviškų lėktuvų ANBO IV pilotų įgulos, vadovaujamos aviakonstruktoriaus Antano Gustaičio. Šiemet minima šio skrydžio 85 metų sukaktis. Šių metų liepos 1-ąją sukako 25-eri, kai buvo įsteigta valstybinė įmonė Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos direkcija, kurią reorganizavus 2001 m. liepos 5 d. nauju pavadinimu veiklą tęsia oro navigacijos paslaugas Lietuvos Respublikos oro erdvėje teikianti valstybės įmonė „Oro navigacija“. Minėdama šias svarbias Lietuvai sukaktis valstybės įmonė „Oro navigacija“ kviečia į svečius besidominčius aviacija.

Liepos 19-ąją „Oro navigacija“ kviečia apsilankyti dviejuose skrydžių valdymo centruose, iš kurių valdomi lėktuvų skrydžiai, Aeronautikos gelbėjimo koordinaciniame centre, taip pat Kompetencijų centre, kuriame savo kvalifikaciją kelia skrydžių vadovai, susipažinti su kai kuriais ryšių, navigacijos ir stebėjimo įrenginiais, išgirsti trumpą paskaitą apie „Oro navigacijos“ veiklą.

Ekskursijos pradžia – liepos 19 d. 8 val. „Oro navigacijos“ administraciniame pastate, adresu Rodūnios kelias 2, Vilnius. Pabaiga 12.30 val. „Oro navigacijos“ Kompetencijų centre, adresu Eisiškių pl.9, Vilnius.

Dėl griežtų saugumo procedūrų ir riboto patekimo galimybių apsilankyti „Oro navigacijoje“ bus galima tik pirmiems 20 užsiregistravusių žmonių, pateikusių reikiamą informaciją.

Pageidaujantiems dalyvauti ekskursijoje iki liepos 12 d. darbo dienos pabaigos reikia el. paštu ciziene.j@ans.lt atsiųsti savo asmens duomenis nurodant savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę ir tikslias pareigas. Saugumo procedūruose nustatytų reikalavimų užtikrinimo tikslu jūsų nurodyti asmens duomenys bus perduoti „Oro navigacijos“ ir oro uosto atsakingoms tarnyboms. „Oro navigacija“ asmens duomenis tvarko vadovaujantis įstatymų nustatytais reikalavimais.  Apsaugos darbuotojai turi teisę paprašyti parodyti asmens dokumentą, tam kad būtų galima identifikuoti asmenį. Daugiau informacijos apie pateiktus asmens duomenis ir jų tvarkymą galite rasti www.ans.lt arba kreipdamiesi į „Oro navigacija“ asmens duomenų apsaugos pareigūną el. p. duomenuapsauga@ans.lt

 

Vytautas Beniušis
Komunikacijos vadovas
Tel. 8 706 94509
Mob. +370 687 26001

Grįžti

Rekvizitai

Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460