SE Oro Navigacija

„Oro navigacijoje“ įdiegta antikorupcinė vadybos sistema

Atsižvelgiant į Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus, Susisiekimo ministerijos siekį stiprinti korupcijos prevencijos sritį bei valstybės įmonės „Oro navigacija“ tikslą – užsitikrinti dar didesnį klientų, partnerių ir kitų suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą, 2018 m.rugpjūčio pabaigoje įmonėje įdiegta antikorupcinė vadybos sistema pagal LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ standartą.

Standartas - praktinis vadovas, kelrodis organizacijoms, siekiančioms sukurti, stebėti, vertinti ir tobulinti antikorupcinės vadybos sistemą, kuria būtų mažinama korupcijos rizika, efektyviai identifikuojamos korupcijos rizikos ir tiriami korupciniai incidentai. Įmonėje standarto ISO 37001 nuostatos yra integruotos į kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001:2015 standartą.

„Antikorupcinės vadybos sistemoje didelis dėmesys skiriamas darbuotojų mokymui, etiško elgesio ir etiško verslo skatinimui, rizikos vertinimui ir korupcijos kontrolės mechanizmų diegimui bei tobulinimui. Siekiame, kad kiekvienas įmonės darbuotojas būtų atsakingas už įvairių korupcijos apraiškų užkardymą ir atsparumo joms didinimą. Tikimės, kad antikorupcinės vadybos sistemos pagal standarto ISO 37001 įdiegimas sustiprins regioninį ir tarptautinį partnerių pasitikėjimą", - sako „Oro navigacijos" generalinis direktorius Mindaugas Gustys.

Šiuo metu pradėtos viešojo pirkimo procedūros sertifikavimo paslaugoms pirkti, siekiant gauti akredituotą sertifikatą, įrodantį įdiegtos antikorupcinės vadybos sistemos atitikimą ISO 37001 standartui.


Vytautas Beniušis
Komunikacijos vadovas
Tel. 8 706 94509
Mob. +370 687 26001

Grįžti

Rekvizitai

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius 
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460