SE Oro Navigacija

Lietuviai ir lenkai stiprina bendradarbiavimą paieškos ir gelbėjimo srityje, aktyvesnis bendradarbiavimas – ir su Baltarusija

Lietuvos ir Lenkijos oro navigacijos paslaugų teikėjai – „Oro navigacija“ ir PANSA – žengia dar vieną žingsnį glaudesnio bendradarbiavimo link. Rugpjūčio pabaigoje ilgamečių partnerių vadovai Palangoje pasirašys du naujus dokumentus – rugpjūčio 30 d. pasirašomas Bendradarbiavimo memorandumas su Baltarusijos oro navigacijos paslaugų teikėju „Belaeronavigatsia“, o rugpjūčio 31 d. – „Oro navigacijos“ ir PANSOS sutartis dėl bendrų veiksmų vykdant paieškos ir gelbėjimo darbus.


Nauja dvišale bendradarbiavimo sutartimi „Oro navigacija“ ir PANSA įteisins bendradarbiavimą paieškos ir gelbėjimo srityje. Sutartis turėtų palengvinti abiejų šalių bendradarbiavimą įvykus krizinei situacijai ir prireikus bendromis jėgomis atlikti paieškos ir gelbėjimo darbus Lietuvoje ir Lenkijoje. Šalys taip pat planuoja bendradarbiauti vykdant bendrus mokymus, pratybas, keičiantis patirtimi.

Baltijos funkcinį oro erdvės bloką (Baltijos FOEB) nuo 2012-ųjų sudarančios Lietuva ir Lenkija šio bloko vardu su Baltarusijos oro navigacijos paslaugų tiekėju „Belaeronavigatsia“ pasirašys Bendradarbiavimo memorandumą. Baltijos FOEB ir „Belaeronavigatsia“ sieks dirbti kartu plėtodami oro maršrutų tinklą ir skrydžių valdymo infrastruktūrą, dalinsis gerąja praktika oro eismo vadybos, oro navigacijos paslaugų, saugos ir kokybės užtikrinimo, kibernetinio saugumo, mokymų ir kitose srityse.

Nuo praėjusio dešimtmečio glaudžiai bendradarbiaujančios Lietuvos ir Lenkijos organizacijos pastaruoju metu į bendrus projektus siekia įtraukti ir rytinius kaimynus – 2017 m. rugsėjį Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos oro navigacijos paslaugų teikėjai pasirašė Bendradarbiavimo memorandumą, kuriuo sutarė dirbti kartu plėtodamos oro maršrutų tinklą ir skrydžių valdymo infrastruktūrą. Beveik po metų panašus Bendradarbiavimo memorandumas pasirašomas ir su Baltarusijos oro navigacijos paslaugų teikėju.

2012-aisiais Lietuva ir Lenkija įkūrė vadinamąjį Baltijos funkcinį oro erdvės bloką (Baltijos FOEB). Dirbdamos kartu abiejų šalių oro navigacijos paslaugų teikėjos nori pasiekti didesnį oro erdvės pralaidumą, pagerinti oro eismo valdymo tinklo veiklos rezultatus ir sutrumpinti oro kelius, kartu padėti oro bendrovėms mažinti aviacinių degalų naudojimą bei išmetamų teršalų kiekį. Siekdamos mažinti kaštus šalys kartu pirko skrydžių valdymo įrangą savo šalių regionų skrydžių valdymo centrams.

„Vienas iš strateginių šio bloko prioritetų - stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą – tiek su kitais funkciniais oro erdvės blokais, tiek su partneriais už ES ribų. „Oro navigacija“ ir PANSA yra aktyvios Europos Bendro dangaus koncepcijos rėmėjos, kurios siekia šios koncepcijos principus komunikuoti bei taikyti ir už ES ribų. Esame įsitikinę, kad oro eismo valdymo sistemų, procedūrų bei taisyklių derinimas, efektyvūs duomenų apsikeitimo procesai padeda gerinti oro navigacijos paslaugų kokybę viso regiono mastu, todėl laimi tiek keleiviai, tiek oro erdvės naudotojai“, - sako „Oro navigacijos“ generalinis direktorius Mindaugas Gustys.

Lietuviai ir lenkai kartu dalyvauja ir tarptautiniuose projektuose. Pernai kovą abiejų šalių oro navigacijos paslaugų teikėjai tapo tarptautinio technologijų aljanso iTEC nariais. Šio aljanso tikslas - diegiant pažangias technologijas oro navigacijos paslaugų srityje suteikti oro erdvės naudotojams pagrindą optimizuoti maršrutus ir skrydžių trajektorijas, sumažinti skrydžių kaštus ir neigiamą poveikį aplinkai, didinti punktualumą.  Šiam aljansui taip pat priklauso Vokietijos, Jungtinės Karalystės ir Ispanijos oro erdvių tvarkytojai.

FOEB mastu Lietuvos ir Lenkijos oro erdvės valdytojai daug metų sėkmingai bendradarbiauja oro eismo vadybos sistemų plėtros, mokslinių tyrimų, laisvai pasirenkamų maršrutų oro erdvės koncepcijos įgyvendinimo, socialinio dialogo srityse.

Vytautas Beniušis
Komunikacijos vadovas
Tel. 8 706 94509
Mob. +370 687 26001

Grįžti

Rekvizitai

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius 
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460