SE Oro Navigacija

Suformuotas „Oro navigacijos“ Audito komitetas

Valstybės įmonėje „Oro navigacija“ suformuotas Audito komitetas. Įmonės valdybos sprendimu Audito komiteto pirmininku paskirtas nepriklausomas valdybos narys Gediminas Almantas, o nepriklausomais Audito komiteto nariais - Edita Malūkienė ir Justas Krasuckis, kurie pasirinkti įvertinus jų kompetenciją ir patirtį.

Audito komitetas yra „Oro navigacijos“ valdybos patariamasis organas, kurio pagrindinis uždavinys – didinti įmonės finansų priežiūrą, vykdant teisės aktuose nustatytą priežiūros organo funkciją.

„Oro navigacijos” valdybos nutarimu patvirtintuose Audito komiteto veiklos nuostatuose nustatyta, jog Audito komitetas sudaromas iš trijų narių, kurių du turi būti nepriklausomi nariai. Nepriklausomus narius renka įmonės valdyba. Trečias narys - Audito komiteto pirmininkas - skiriamas iš nepriklausomų valdybos narių, tačiau jis negali būti valdybos pirmininkas. Audito komitetas sudaromas ketverių metų kadencijai.

Audito komiteto pirmininkas Gediminas Almantas iki 2018 m. kovo vadovavo valstybės įmonei „Lietuvos oro uostai“. Prieš oro uostų sujungimą jis buvo Vilniaus oro uosto vadovas. Šiuo metu jis taip pat yra EPSO-G valdybos narys ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas.

Edita Malūkienė turi auditorės pažymėjimą nuo 2002 m. Prieš tai ji yra įgijusi nekilnojamojo turto, kilnojamojo turto ir verslo vertintojo asistento bei bankroto administratoriaus pažymėjimus. E.Malūkienė nuo 1997 m. vadovauja audito ir buhalterinės apskaitos bendrovei „Gaudera“, nuo 2002 m. šioje bendrovėje dirba ir auditore. Ketverius metus ėjo bendrovės „Lifosa“ Audito komiteto pirmininkės pareigas kaip nepriklausoma narė. Vilniaus universitete E.Malūkienė yra įgijusi verslo administravimo ir vadybos magistro laipsnį.

Justas Krasuckis pastaruosius penkerius metus dirbo „Interlux“ finansų direktoriumi, prieš tai vadovavo finansų funkcijoms tarptautinėse kompanijose „Affidea“, „Barclays technologijų centras“, „AstraZeneca“. J.Krasuckis yra įgijęs ekonomikos analizės ir planavimo magistro laipsnį Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete, taip pat yra sertifikuotas valdymo apskaitos specialistas, turintis pasaulyje pripažįstamas ACMA ir CGMA profesines kvalifikacijas.

„Oro navigacija“ yra lygių galimybių darbdavys, užtikrinantis lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą savo veikloje. Iš viso įmonėje dirba 289 darbuotojai Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. 

Per devynis šių metų mėnesius skrydžių vadovai Lietuvos oro erdvėje aptarnavo 204,2 tūkst. skrydžių – 10 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Tris ketvirtadalius visų skrydžių - 155 tūkst. – sudarė tranzitiniai skrydžiai. Palyginus su pernai tuo pačiu laikotarpiu, jų skaičius išaugo 9,7 proc. 

Lietuvos oro erdvę į savo maršrutus įtraukia daugiau kaip 900 oro bendrovių. Nuo orlaivio pajudėjimo iš orlaivio stovėjimo aikštelės iki jo nutūpimo paskirties aerodrome, jam yra teikiamos oro navigacijos paslaugos. Lietuvos oro erdvėje ir Lietuvos oro uostuose tai atlieka valstybės įmonė „Oro navigacija”.

Oro bendrovės už naudojimąsi oro erdve ir joje teikiamas oro navigacijos paslaugas moka maršruto ir terminalo rinkliavas. Tai yra atlyginimas už šalies, kurios oro erdve naudojamasi, patirtas sąnaudas. Kai orlaiviai skrenda Lietuvos Respublikos oro erdve, tačiau kyla arba leidžiasi kitų šalių oro uostuose, už šių skrydžių metu aviakompanijoms suteikiamas oro navigacijos paslaugas aviakompanijos moka maršruto rinkliavas. Kai lėktuvai kyla viename iš Lietuvos oro uostų, už aviakompanijoms suteikiamas oro navigacijos paslaugas mokama terminalo rinkliava.

„Oro navigacija“ sąnaudas pilnai padengia iš pagrindinės veiklos – oro navigacijos paslaugų teikimo - pajamų ir nėra išlaikoma iš valstybės biudžeto.


Vytautas Beniušis
Komunikacijos vadovas
Tel. 8 706 94509
Mob. +370 687 26001

Grįžti

Rekvizitai

VĮ  „Oro navigacija“
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius

Tel. +370 706 94 502 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

 

Įmonės kodas    210060460 
PVM mokėtojo kodas   LT100604610 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460