SE Oro Navigacija

Pratybose patikrintas „Oro navigacijos“ darbuotojų pasirengimas veikti ekstremaliose situacijose

Ketvirtadienį valstybės įmonėje „Oro navigacija“ surengtos civilinės saugos pratybos. Jų metu pagal sumodeliuotą realią situaciją buvo tikrinama, kaip būtų priimami ir įgyvendinami sprendimai įmonėje įvykus nenumatytai ekstremaliai situacijai.

Pagal pratybų legendą, įmonėje išsilieja gyvsidabris. Pratybų metu buvo tikrinami atsakingų darbuotojų veiksmai, kuriuos jie turėtų atlikti, jei dėl nelaimės reikėtų evakuoti Regiono skrydžių valdymo centrą ir Vilniaus aerodromo skrydžių valdymo centrą. Pratybų tikslas – užtikrinti nenutrūkstamą paslaugų teikimą.

Remiantis įmonės ekstremalių situacijų valdymo planais, buvo vertinamas praktinis darbuotojų pasirengimas bei turimi įgūdžiai vykdyti konkrečias jiems priskirtas funkcijas ekstremalios situacijos atveju norint užtikrinti įmonės teikiamų paslaugų tęstinumą. Taip pat buvo tikrinami ekstremalios situacijos atveju taikomi vadovavimo metodai.

Artimiausiu metu paskirti pratybų vertinimo grupės nariai parengs ataskaitą, kurioje įvertins pastebėtus pratybų privalumus ir trūkumus, pateiks išvadas ir rekomendacijas, kaip būtų galima patobulinti dabartinį ekstremalių situacijų valdymo modelį.

Pratybos buvo surengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu.

 

Vytautas Beniušis
Komunikacijos vadovas
Tel. 8 706 94509
Mob. +370 687 26001

Grįžti

Rekvizitai

VĮ  „Oro navigacija“
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius

Tel. +370 706 94 502 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

 

Įmonės kodas    210060460 
PVM mokėtojo kodas   LT100604610 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460