SE Oro Navigacija

„Oro navigacija“ atsinaujina ir efektyvina veiklą

Oro navigacijas paslaugas orlaiviams teikianti valstybės įmonė (VĮ) „Oro navigacija“ vykdo svarbius vidinius pokyčius – pakeista įmonės vidinė pirkimų tvarka, samdomos audito bendrovės peržiūrėti viešųjų pirkimų praktiką ir atlikti įmonės veiklos auditą, atliekamos darbuotojų apklausos siekiant išsiaiškinti jų vidines nuostatas.

„Siekiame būti nuolat tobulėjančia įmone, todėl nuo pavasario pradėjome svarbias vidines pertvarkas. Kartu su profesionalų iš šalies pagalba esame pasiryžę įvertinti mūsų stiprybes, nustatyti silpnąsias vietas ir galimus veiklos trūkumus, bei, atsižvelgę į rekomendacijas, toliau sėkmingai dirbti teikdami kokybiškas paslaugas mūsų klientams“, - sako VĮ „Oro navigacija“ laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas Mindaugas Gustys.

Nuo kovo pabaigos įmonėje pradėjo dirbti dvi naujos viešųjų pirkimo specialistės. Netrukus buvo pakeista įmonės vidinė viešųjų pirkimų tvarka. Pagal anksčiau galiojusią tvarką, už mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimą buvo atsakingi juos iniciavę įmonės darbuotojai. Nuo šiol įmonės darbuotojai gali būti tik mažos vertės pirkimų iniciatoriai, o pačius viešuosius pirkimus atlieka viešųjų pirkimų specialistės. Taip siekiama išvengti viešųjų pirkimų procedūrų klaidų ir efektyviau organizuoti darbuotojų darbą.

Pavasarį atliktas mažos vertės viešasis pirkimas dėl viešųjų pirkimų praktikos peržiūros ir pirkimų reorganizavimo paslaugų. Konkursą laimėjo UAB ,,Ernst & Young Baltic", su kuria birželio viduryje sudaryta paslaugų teikimo sutartis. Pagal sutartį, paslaugų teikėjai turės įvertinti, kaip VĮ „Oro navigacija“ organizuoja pirkimus, pasiūlyti būdus pirkimų reorganizavimui bei sukurti pirkimų valdymo bei kontrolės sistemą. Pradėjus dirbti pagal naują sistemą, per kelis metus - 2018-2020 m. - “Ernst & Young Baltic" specialistai įvertins kaip laikomasi naujai įdiegtos pirkimų valdymo sistemos, pateiks rekomendacijas VĮ „Oro navigacija“ vadovams.

Artimiausiu metu numatyta atlikti visos įmonės veiklos auditą – šioms paslaugoms pirkti buvo paskelbtas konkursas. Audito metu bus peržiūrimi VĮ „Oro navigacija“ veiklos procesai, jie bus įvertinami efektyvumo, ūkiškumo ir teisėtumo aspektu. Be kita ko bus analizuojamas įmonės personalo politikos efektyvumas, viešųjų pirkimų proceso organizavimas, organizacinės struktūros ir pavaldumo ryšių optimalumas, pateikiamos detalios rekomendacijos.

Įmonės vadovybė taip pat siekia išsiaiškinti darbuotojų nuomonę apie vykdomus pokyčius, todėl reguliariai kalbamasi su  profsąjungos atstovais, atliekamos apklausos siekiant išsiaiškinti darbuotojų vertybines nuostatas. Balandžio pradžioje atlikto vidinio korupcijos prevencijos tyrimo duomenimis, daugiau nei trys ketvirtadaliai (76 proc.) tyrime dalyvavusių įmonės darbuotojų praneštų vadovybei arba teisėsaugos institucijoms apie pastebėtus korupcijos atvejus. Vos 3 proc. darbuotojų teigė to nedarysiantys, o dar 20 proc. sakė nežinantys, kaip pasielgtų tokiu atveju. Tyrimas buvo atliekamas anonimiškai, darbuotojų buvo prašoma atsakius į klausimus atsakymus įmesti į specialiai pastatytas dėžutes įmonės padaliniuose Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose.

Artimiausiu metu įmonė planuoja pertvarkyti vidinę struktūrą. Dirbant kartu su įmonės valdyba yra parengtas struktūros pertvarkos planas, laukiama, kokias rekomendacijas pateiks auditą atliksianti įmonė.

Per penkis šių metų mėnesius įmonė suteikė oro navigacijos paslaugas 90,7 tūkst. orlaivių - 2,3 proc. daugiau nei 2016 metų sausį-gegužę. Iš jų tranzitu skrido 67,3 tūkst. lėktuvų (74,2 proc. visų skrydžių).

VĮ „Oro navigacija“ šiemet per sausį-gegužę gavo 10,9 mln. eurų pajamų – 2,4 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį, kai gautos pajamos siekė 10,7 mln. eurų.

Įmonės pajamas sudaro rinkliavos už oro navigacijos paslaugas, kurias moka aviakompanijos, besinaudojančios šiomis paslaugomis. Įmonė atskiro finansavimo iš valstybės negauna.

 

Vytautas Beniušis
Komunikacijos vadovas
Tel. 8 706 94509
Mob. +370 687 26001
 

Grįžti

Rekvizitai

VĮ  „Oro navigacija“
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius

Tel. +370 706 94 502 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

 

Įmonės kodas    210060460 
PVM mokėtojo kodas   LT100604610 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460