SE Oro Navigacija

Bendri projektai su Ukraina

Viena prioritetinių Baltijos funkcinio oro erdvės bloko, kurį sudaro Lietuva ir Lenkija, krypčių yra bendradarbiavimas su Ukraina ir pagalba šiai valstybei prisijungiant prie Bendro Europos dangaus koncepcijos įgyvendinimo.  2017 m. vasario 9 d. vyko valstybės įmonės „Oro navigacija“ ir Ukrainos oro navigacijos paslaugų teikėjo UkSATSE susitikimas. Jo metu buvo aptariama galimybė įgyvendinti bendrą Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos oro navigacijos paslaugų teikėjų projektą, kurio tikslas – įdiegti optimalų šias tris valstybes jungiantį įrangos tinklą, užtikrinsiantį nuolatinį duomenų ryšį tarp orlaivio ir skrydžių valdymo sistemų. Įgyvendinus šį projektą, neabejotinai, būtų sumažinti įmonių kaštai, pagerinta paslaugų kokybė. Minėtas projektas su Ukraina taptų sėkmingo bendradarbiavimo ir gerosios praktikos pavyzdžiu.  Ateityje ketinama vykdyti ir kitus dvišalius Lietuvos ir Ukrainos oro navigacijos paslaugų teikėjų projektus.

Grįžti

Rekvizitai

VĮ  „Oro navigacija“
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius

Tel. +370 706 94 502 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

 

Įmonės kodas    210060460 
PVM mokėtojo kodas   LT100604610 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460