SE Oro Navigacija

Vyksta trijų nepriklausomų VĮ „Oro navigacija“ valdybos narių atranka

Valstybės įmonė (VĮ) „Oro navigacija“ vykdo trijų nepriklausomų valdybos narių atranką ketverių metų laikotarpiui. Kandidatai dokumentus konkursui kviečiami pateikti iki lapkričio 12 d.

Pretendentai į valdybos narius privalo atitikti bendruosius reikalavimus - turėti aukštąjį išsilavinimą, būti nepriekaištingos reputacijos, nesusiję su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas.

Kandidatams taip pat taikomi specialieji reikalavimai – jie turi mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, ir turėti kompetenciją bent vienoje iš šių sričių – strateginio planavimo ir valdymo, finansų, arba turėti civilinės aviacijos žinių. Konkurso dalyviams taip pat yra taikomi griežti nepriklausomumo kriterijai: kandidatai negali būti įmonės darbuotojai ar per paskutinius trejus metus negali būti dirbę įmonėje; iki atrankos procedūrų pabaigos neturi gauti ir paskutinius 3 metus neturi būti gavę atlyginimo iš įmonės; negali turėti jokių verslo ryšių su įmone. Numatyti ir kiti specifiniai nepriklausomumo reikalavimai, užkertantys kelią galimiems interesų konfliktams.  

Tris nepriklausomus įmonės valdybos narius atrinks iš Susisiekimo, Ūkio ministerijų bei kitų valstybės institucijų atstovų sudaryta atrankos komisija.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, vienas valdybos narys turi būti darbuotojų atstovas. Šiuo metu paskelbtas konkursas darbuotojų atstovui užimti valdybos nario pareigas. Šiam kandidatui į valdybos narius keliami bendrieji ir specialieji reikalavimai, iš kurių pagrindinis – turėti kompetencijos žmogiškųjų išteklių valdymo srityje. Nugalėtoją iš pretendentų atrinks Susisiekimo ministerija. Ji į valdybą deleguos ir penktą valdybos narį.

Šiuo metu VĮ „Oro navigacija“ valdyboje yra penki nariai – valdybos pirmininkas susisiekimo viceministras Ričardas Degutis, ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento Civilinės aviacijos skyriaus vedėjas Vilius Veitas,  ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Biudžeto programų vertinimo skyriaus vedėja Janina Laskauskienė, nepriklausomi nariai – Marius Dvareckas ir Dangirutis Janušas.

Planuojama, kad naujos sudėties valdyba bus atrinkta ir pradės dirbti iki šių metų pabaigos.

Daugiau apie konkurso sąlygas galite perskaityti čia
 

Vytautas Beniušis
Komunikacijos vadovas
Tel. 8 706 94509
Mob. +370 687 26001

Grįžti

Rekvizitai

VĮ  „Oro navigacija“
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius

Tel. +370 706 94 502 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

 

Įmonės kodas    210060460 
PVM mokėtojo kodas   LT100604610 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460