SE Oro Navigacija

Dalyvavimas SOFIAXL konsorciume

Valstybės įmonė „Oro navigacija“ dalyvauja konsorciume SOFIAXL, kurio tikslas dalyvauti Eurokontrolės paskelbtame konkurse dėl centralizuotos Pažangios oro erdvės vadybos paslaugos (angl. – Centralised Servece 4 – Advanced Flexible Use of Airspace Services, CS4 AFUAS) kūrimo/teikimo.
CS4 diegimas yra vienas iš pagrindinių prioritetų, nustatytų Eurokontrolės. CS4-AFUAS sistema leis civiliniams ir kariniams vartotojams efektyviausiai naudoti Europos oro erdvę, taip pat sieks sumažinti išlaidas infrastruktūrai. Įgyvendinti sprendimai pagerins tiek saugumą, tiek efektyvų oro erdvės naudojimą Europoje. Tai pirmoji centralizuotoji paslauga, kuriai buvo paskelbtas konkursas.
Konsorciumo pranešimas apie sprendimą dalyvauti konkurse buvo viešai paskelbtas 2015 m. kovo 11 d. vykusiame Pasaulio oro navigacijos paslaugų kongrese Madride.
SOFIAXL konsorciumo dalyviai yra Ispanijos bendrovė INDRA, Vokietijos dukterinė įmonė AVITECH bei oro navigacijos paslaugų teikėjai – Lenkijos oro navigacijos paslaugų agentūra PANSA, Lietuvos  valstybės įmonė „Oro navigacija“, ir Ukrainos UkSATSE.
CS4-AFUAS konkurso rezultatai bus paskelbti 2015 m. vidury. Laimėtojas pasirašys sutartį su Eurokontrole. Sutartį sudaro dvi fazės: pirmoji trunka dvejus metus – duomenų mainų sistemos sukūrimas, antroji (neprivalomoji) truks 5-6 metus – AFUAS paslaugos teikimas.

Informacija apie konsorciumo dalyvius:

www.indracompany.com

www.avitech.aero

www.ans.lt

www.pansa.pl

www.uksatse.ua

 

Detalesnė informacija apie CS4-AFUAS:

https://www.eurocontrol.int/services/cs4-advanced-flexible-use-airspace-support-service-afuas

Grįžti

Rekvizitai

VĮ  „Oro navigacija“
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius

Tel. +370 706 94 502 
El. paštas info@ans.lt



           

                    

                

                  

 

Įmonės kodas    210060460 
PVM mokėtojo kodas   LT100604610 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460