Korupcijos prevencija

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo
 

Valstybės įmonė „Oro navigacija“ siekia savo veiklą vykdyti skaidriai, sąžiningai ir laikantis etikos standartų, todėl parengė korupcijos prevencijos politiką, taikomą visiems įmonės darbuotojams. Pagrindinis jos tikslas – užkirsti kelią korupcijos apraiškoms pašalinant teisės aktų, procedūrų ir kitų sričių spragas, taip pat siekti įmonės darbuotojų veiksmų sąmoningumo, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai.

Šia Politika nustatyti bendrieji korupcijos prevencijos principai, kuriais vadovaujasi įmonė, šios politikos formavimo priemonės, galimos korupcijos formos bei jų prevencijos būdai, darbuotojų atsakomybė.

Išsamiau susipažinti su įmonėje taikoma Korupcijos prevencijos politika galite čia:

Antikorupcinės politikos aprašas (584,4 KB)

 


Vykdant Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nustatytas korupcijos prevencijos priemones, valstybės įmonei yra nustatyta pareiga interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ skelbti įmonės vadovo patvirtintą korupcijos pasireiškimo tikimybę, korupcijos rizikos analizę ir joje nurodytų pasiūlymų vykdymą. Tai įpareigoja 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 21 p. Informaciją apie 2018 m. įmonėje atliktą veiklos sričių, kuriose nustatyta korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę galite rasti čia:

VĮ „Oro navigacija“ veiklos sričių, kuriose nustatyta korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizė (678,8 KB)

REKOMENDACIJOS DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS NARIŲ, PIRKIMO ORGANIZATORIŲ IR INICIATORIŲ VEIKSMŲ, KAI JIEMS YRA SIŪLOMAS AR DUODAMAS KYŠIS (391,4 KB)Puslapis atnaujintas: 2020-03-03

Rekvizitai

VĮ Oro navigacija
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460