Korupcijos prevencija

Pasitikėjimo linija

Nelikite abejingi - atkreipkite dėmesį!!!


Tik drauge pastebėsime, tik drauge sureguosime, tik drauge išgydysime įmonės žaizdas, tik drauge ją ir jus apsaugosime.

Pastebite galimą korupciją? Iš Jūsų buvo reikalaujamas kyšis ar kitaip buvo leista suprasti, kad reiktų atsilyginti?  Manote, kad pirkimuose yra iš anksto nuspręsta kas jį laimės, kad jame sudarytos kliūtys dalyvauti kitiems, o gal žinote apie kartelinį susitarimą?  Matote, kad naudojamasi savo pareigomis ar įtaka asmeninei ar kitų asmenų finansinei naudai gauti?
O gal vagiama? Proteguojami konkretūs asmenys?

Visi Jūsų pranešimai pasieks mus. Į kiekvieną sąžiningai sureguosime. Nė vieno nepraleisime pro pirštus.

Marius Beliūnas
Generalinis direktorius

Pranešimus apie pažeidimus VĮ „Oro navigacija“ gali pateikti esami ir buvę ON darbuotojai ar kiti asmenys, turintys informacijos apie galimai įmonėje padarytus ar daromus korupcinius pažeidimus.
Pranešimai teikiami siekiant nustatyti korupcijos apraiškas, užkirsti kelią galimiems pažeidimams ir apginti viešąjį interesą.
Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka1 .
Pranešimus nagrinės už antikorupciją atsakingi įmonės darbuotojai: Žygimantas Jakonis, Vytautė Juškaitė, Donatas Dačkevičius.

PRANEŠTI GALITE APIE ORO NAVIGACIJĄ:

galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
administracinį nusižengimą;
tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą;
šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;
ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių su Oro navigacija.

PRANEŠIMO PATEIKIMO BŪDAI:

Elektroniniu paštu: užpildykite Pranešimo apie pažeidimą formą2 ir atsiųskite ją elektroniniu paštu pasitikejimolinija@ans.lt
Tiesiogiai: informuoti apie pažeidimą galite atsakingą darbuotoją, atsakingą už antikorupciją, atvykus į VĮ „Oro navigacija“ adresu Balio Karvelio g. 25, Vilnius.

Užpildykite tiesiogiai formą žemiau.

Palikite pranešimą čia

Pranešime nurodykite korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas padariusius ar darančius asmenis, vietą, laiką, asmenis, galinčius patvirtinti nurodytas aplinkybes, ir kitus, Jūsų nuomone, reikšmingus duomenis.
 

 

Asmuo, pateikęs Oro navigacijai pranešimą, apie ON atliktus veiksmus, priimtus sprendimus gali būti neinformuojamas, jei jis nenurodo savo vardo ir pavardės, gimimo datos ir telefono numerio arba el. pašto adreso ar kito adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą.

* pažymėtas laukelis yra privalomas.

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą. 
 

1. Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nori pateikti laisvos formos pranešimą, o ne užpildyti nustatytą Pranešimo apie pažeidimą formą, tokiame pranešime jis privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu.Puslapis atnaujintas: 2020-10-13

Rekvizitai

VĮ Oro navigacija
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460