Korupcijos prevencija

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Vykdant Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nustatytas korupcijos prevencijos priemones, valstybės įmonei yra nustatyta pareiga interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ skelbti įmonės vadovo patvirtintą korupcijos pasireiškimo tikimybę, korupcijos rizikos analizę ir joje nurodytų pasiūlymų vykdymą. Tai įpareigoja 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 21 p. Informaciją apie 2018 m. įmonėje atliktą veiklos sričių, kuriose nustatyta korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę galite rasti čia:

2018 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė.pdfPuslapis atnaujintas: 2019-10-18

Rekvizitai

VĮ Oro navigacija
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460