Korupcijos prevencija

ATMINTINĖ DARBUOTOJAMS [1]

Skaidrumas yra viena iš pagrindinių Įmonės vertybių. Siekdamas elgtis užtikrintai, saugiai ir profesionaliai, prisimink šiuos patarimus:

atsisakyk bet kokių dovanų, siūlomų / teikiamų dėl Tavo darbo;

atmink, kad Įmonėje dovanos gali būti teikiamos ir priimamos išimtiniais atvejais, Korupcijos prevencijos politikoje nustatyta tvarka;

norinčiajam atsidėkoti pasakyk, kad Tau užtenka nusišypsoti ir gero žodžio;

pasiūlyk teikiamas gėrybes atiduoti vargstančioms šeimoms, seneliams, neįgaliesiems ir t.t., taip išvengdamas nepatogių situacijų;

vadinamąsias „dovanas“, „atsidėkojimus“, „lauktuves“ ir pan. vertink kaip kyšį;

Žinok, kad už neteisėtą atlygį numatyta atsakomybė ir duodančiajam, ir imančiajam;

Žinok, kad nusikaltimas yra ir pažadas, susitarimas, provokavimas, reikalavimas, siūlymas priimti kyšį ar tarpininkavimas;

apie paliktas „dovanas“ ar bandymus papirkti pranešk tiesioginiam vadovui ir informuok Įmonėje už korupcijos prevenciją atsakingus darbuotojus, Saugumo skyriaus vadovą Žygimantą Jakonį (tel. Nr. 4555) arba Teisės ir dokumentų valdymo skyriaus teisininkę Vytautę Juškaitę (tel Nr. 4737) ir teisėsaugos institucijas;

apie iš tavęs reikalaujamus pinigus, prašymus atlikti nusikalstamus veiksmus informuok Specialiųjų tyrimų tarnybą ar kitas teisėsaugos institucijas;

korupcijos prevencijos klausimais konsultuokis su Įmonėje už korupcijos prevenciją atsakingais darbuotojais Saugumo skyriaus vadovu Žygimantu Jakoniu (tel. Nr. 4555) ir Teisės ir dokumentų valdymo skyriaus teisininke Vytaute Juškaite (tel Nr. 4737);

sąžiningu elgesiu rodyk pavyzdį bendradarbiams;

Jei turi informacijos apie galimai neskaidrias veikas, susijusias su Įmonės veikla, pranešk „Pasitikėjimo linija“ el. paštu: pasitikejimolinija@ans.lt. Konfidencialumas garantuojamas.

 


[1] Atmintinė parengta vadovaujantis STT kartu su partneriais parengtu Antikorupcinės aplinkos vadovu viešajam sektoriui

Rekvizitai

VĮ Oro navigacija
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460