Apie mus

Misija, vizija ir strateginės kryptys


ON misija, vizija ir 2019–2023 m.  laikotarpiui ON suformuluotos ilgalaikės strateginės kryptys
ir strateginiai tikslai

Siekdama tapti konkurencingiausiu Baltijos jūros regiono oro erdvės valdytoju ir aviacijos sprendimų inovatoriumi, ON suformavo keturias strategines kryptis ir nustatė šešis strateginius tikslus. ON strateginės kryptys ir tikslai buvo nustatyti taip, kad atitiktų bendro Europos dangaus koncepciją, naujai rengiamo Europos OEV Pagrindinio plano nuostatas, Baltijos FOEB plėtros strategiją iki 2025 m. Formuojant ON strategines kryptis ir tikslus, buvo atsižvelgta į oro erdvės naudotojų ir visuomenės lūkesčius bei ON steigėjo lūkesčius dėl ON veiklos krypčių, keliamų tikslų ir veiklos principų. ON strateginės veiklos kryptys orientuotos į keturias Subalansuotų rodiklių sistemos (angl. Balanced Scorecard (BSC)) sritis: klientai ir paslaugos, vidiniai procesai, finansiniai rezultatai ir žmogiškieji ištekliai.

 

 Puslapis atnaujintas: 2019-06-04

Rekvizitai

Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460