Apie mus

Misija, vizija ir strateginės kryptys


Misija Saugiai, kokybiškai ir efektyviai teikti oro navigacijos paslaugas

Vizija Konkurencingiausias Baltijos jūros regiono oro erdvės valdytojas ir aviacijos sprendimų inovatorius

Strateginės kryptys:

 • Klientų pasitenkinimo didinimas
 • Veiklos efektyvumo didinimas
 • Vertės kūrimas
 • Naujos organizacinės kultūros formavimas


Strateginės kryptys

 • Klientų pasitenkinimo didinimas
 • Veiklos efektyvumo didinimas
 • Vertės kūrimas
 • Naujos organizacinės kultūros formavimas


Strateginiai tikslai

 • Didinti paslaugų konkurencingumą, diegiant inovatyvius skaitmeninius sprendimus
 • Gerinti teikiamų oro navigacijos paslaugų saugą, kokybę ir saugumą
 • Didinti veiklos procesų efektyvumą, diegiant inovatyvius skaitmeninius sprendimus
 • Mažinti neigiamą oro erdvės naudotojų ir įmonės veiklos poveikį aplinkai ir visuomenei
 • Užtikrinti nuosavo kapitalo grąžą
 • Stiprinti socialinį dialogą ir palaikyti į bendro tikslo siekimą orientuotą ir vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą

 

NatureStrateginiai uždaviniai

Nature

Pastaba. Pateiktas strateginių krypčių, tikslų ir uždavinių eiliškumas nenurodo jų svarbos ir reikšmingumo kitų atžvilgiu.Puslapis atnaujintas: 2020-03-18

Rekvizitai

VĮ Oro navigacija
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460