Administracinė informacija

 • VĮ Oro navigacija

PJ.34-W3 AURA OEV U-SPACE sąsaja

Projekto identifikacijos nr. ID PJ34-W3 AURA
Projekto trukmė 2021-01-01 – 2022-12-31
Kaina
Iš viso
ES indėlis 7 726 310,77 EUR
Būsena vykdomas

Pasaulinis AURA tikslas – padėti pamatus naujų dalyvių integracijai į esamą ir būsimą oro eismo aplinką, sukurti reikiamą operacijų koncepciją ir patvirtinti keitimąsi U-space paslaugų informacija su OEV sistemomis. Siekiant šio tikslo, visos atitinkamos suinteresuotosios šalys (bepiločių orlaivių operatoriai, U-space paslaugų teikėjai, duomenų paslaugų teikėjai, OEV paslaugų teikėjai ir valdžios institucijos) bus įtrauktos į projekto rengimą ir dalyvaus jame visą jo įgyvendinimo laikotarpį.

AURA projekte bus nustatyti reikalavimai keistis U-space informacija su OEV, naudojant SWIM, ir bus patvirtintas pasirinktų U-space paslaugų rinkinys, skirtas kurti SWIM kandidatų paslaugų apibrėžimą. Be to, projektas apibrėš naują bendradarbiavimo ATM-U-kosmoso operacijų koncepciją (ConOps), skirtą bepiločiams orlaiviams, visiškai bendradarbiaujantiems su OEV, kurie apima daugiau nei esamos U-space sukurtos koncepcijos, ir patvirtins šias naujas koncepcijas.

AURA projektas prisidės prie labai žemo lygio (VLL) rinkų plėtros, leisdamas saugiai, darniai, tvariai ir efektyviai įvesti naujus dalyvius, suderinamus su dabartine OEV aplinka. Be to, projektas padės išvengti oro erdvės atskyrimo ir geresnės sąveikos užtikrinimo. AURA prisidės prie dabartinių reguliavimo ir standartizavimo iniciatyvų, susijusių su U-space, per patarėjų tarybą aktyviai įtraukiant  išorines suinteresuotas šalis.

Dalyviai

 • INDRA
 • AIRBUS
 • DLR
 • NLR
 • ANS CR (B4)
 • ON (B4)
 • PANSA (B4)
 • AUSTRO CONTROL
 • SWEDISH CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 • DFS
 • DSNA
 • ENAIRE
 • ENAV
 • EUROCONTROL
 • FRQ (FSP)
 • HC (FSP)
 • HONEYWELL AEROSPACE
 • LEONARDO
 • SINTEF
 • NATS
 • THALES LAS FRANCE SAS
 • THALES AVS FRANCE SAS
 • LPS SR (B4)
 • CCL/COOPANS
 • IAA (COOPANS)
 • NAVIAIR/COOPANS
 • ATOS (FSP)
 • AIRTEL
 • SAAB

Šis projektas gavo finansavimą kaip SESAR bendras projektas pagal Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programą „Horizon 2020“, finansavimo sutarties nr. 101017521.

None

Rekvizitai

VĮ  „Oro navigacija“
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius

Tel. +370 706 94 502 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

 

Įmonės kodas    210060460 
PVM mokėtojo kodas   LT100604610 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460