Administracinė informacija

  • VĮ Oro navigacija

„Oro navigacijai“ – antikorupcinės vadybos sistemos efektyvumą įrodantis sertifikatas
 

Lietuvos oro navigacijos paslaugų teikėja valstybės įmonė „Oro navigacija“ tapo pirmąja valstybės įmone, kurios įdiegta antikorupcinė vadybos sistema pagal ISO 37001 standartą buvo oficialiai sertifikuota sertifikavimo kompanijos, turinčios akreditaciją sertifikuoti įmones pagal minėtą standartą.

Įmonės sertifikavimą atliko nacionalinio Italijos akreditacijos biuro „Accredia“ akredituota italų kompanija „Certification S.r.l.“ Audito metu buvo tikrinama dokumentų ir procesų atitiktis ISO 37001 normoms, įmonės įgyvendinamos finansinės ir nefinansinės kontrolės priemonės, personalo patikros ir kvalifikacijos kėlimo procedūros, įsigijimų procesų atitiktis standartui, pranešėjų apsauga, analizuojamas korupcijos rizikų identifikavimo, vertinimo ir mažinimo procesas. Auditoriai taip pat vertino, kaip įmonė pasirengusi fiksuoti ir šalinti korupcinės vadybos sistemos neatitikimus. Patikros metu įvertintas ir įmonės dalyvavimo tarptautiniuose projektuose skaidrumas.

................

ANTI-BRIBERY

„Kasdieninėje veikloje didelį dėmesį skiriame etiško elgesio ir etiško verslo skatinimui, rizikos vertinimui bei korupcijos kontrolės mechanizmų diegimui bei tobulinimui. Siekiame, kad kiekvienas įmonės darbuotojas būtų atsakingas už įvairių korupcijos apraiškų užkardymą ir atsparumo joms didinimą. Džiugu, kad mūsų pastangos nenuėjo veltui – dabar turime įdiegtos sistemos profesionalumą įrodantį sertifikatą,“- sako „Oro navigacijos“ generalinis direktorius Mindaugas Gustys.

Siekiant „Oro navigacijoje“ įdiegti antikorupcinės vadybos sistemą pagal LST ISO 37001:2017 „Antikorupcijos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ standartą 2017-2018 metais įmonėje atlikti vidaus teisės aktų, viešųjų pirkimų, darbo organizavimo pakeitimai. „Oro navigacijos“ komandą papildė grėsmių prevencijos specialistas. 2018 m. rugpjūčio pabaigoje minėta sistema buvo įdiegta.

 

Vytautas Beniušis
Komunikacijos vadovas
Tel. 8 706 94509
Mob. +370 687 26001

 

Rekvizitai

VĮ Oro navigacija
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460