Administracinė informacija

  • VĮ Oro navigacija

Pasiektas susitarimas dėl atsakomybių pasidalinimo oro kelio ruože virš neutraliųjų vandenų
 

1   2   4   3

Sutartį pasirašė "Oro navigacijos" generalinis direktorius Mindaugas Gustys
ir Latvijos LGS valdybos pirmininkas Davids Taurinš


Lietuvos ir Latvijos oro navigacijos paslaugų teikėjai „Oro navigacija“ ir LGS bei šių šalių oro navigacijos paslaugas prižiūrinčios organizacijos - Transporto kompetencijų agentūra ir Latvijos Civilinės aviacijos agentūra - pasirašė susitarimus, pagal kuriuos pasidalintos atsakomybės dėl oro navigacijos paslaugų teikimo oro kelio ruože virš Baltijos jūros neutraliųjų vandenų. Taip išspręstos ilgus metus trukusios Lietuvos ir Latvijos derybos dėl oro navigacijos paslaugų teikimo šiame oro kelio ruože.

1998 m. Lietuvos ir Latvijos Vyriausybės pasirašė sutartį dėl atsakomybės už skrydžių valdymą virš Baltijos jūros neutraliųjų vandenų oro kelio H64 ruože „Area Ninta“ delegavimo Latvijai, nors šis 39 km (21 jūrmylės) ruožas įeina į Vilniaus skrydžių informacijos regioną (FIR). Sudarant šią sutartį, buvo sutarta tik dėl skrydžių valdymo paslaugų perdavimo Latvijai.

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 549/2004 nustatė bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą. Dokumente suformuluotos platesnės oro eismo vadybos ir oro navigacijos paslaugų sąvokos. Pagal šį reglamentą oro eismo vadybos sąvoka apima skrydžių valdymą, oro eismo srautų vadybą ir oro erdvės tvarkybą. Skrydžių valdymas apibrėžtas kaip viena iš oro navigacijos rūšių (kitos rūšys yra ryšių, navigacijos, stebėjimo paslaugos, meteorologijos paslaugos). Įsigaliojus reglamentui, iškilo poreikis peržiūrėti sutartį tarp Lietuvos ir Latvijos bei patikslinti jos sąlygas.

Kurį laiką šalys negalėjo rasti optimalaus sprendimo, tačiau pastaraisiais metais oro navigacijos paslaugų tiekėjų ir paslaugas prižiūrinčių organizacijų vadovai ėmėsi aktyvesnių derybų ir pagaliau patikslino oro navigacijos paslaugų teikimo H64 ruože „Area Ninta“ atsakomybes.

Pagal naują, 2019 m. vasario 6 d. pasirašytą, sutartį oro kelio H64 ruože „Area Ninta“  „Oro navigacija“ teiks oro eismo vadybos, oro navigacijos informacijos bei paieškos ir gelbėjimo koordinavimo paslaugas. Tuo tarpu LGS bus atsakinga už įspėjimo skelbimą avarijos metu, skrydžių valdymo, skrydžių srautų planavimo, ryšių, navigacijos, stebėjimo paslaugas.

Nauja sutartis pagerina sąlygas Lietuvai, nes aiškiai apibrėžia Lietuvos ir Latvijos oro navigacijos paslaugų tiekėjų atsakomybes, o tai leidžia pagerinti oro erdvėje teikiamų paslaugų kokybę. Nuo dabar „Oro navigacija“ greičiau ir patikimiau galės teikti informaciją Europos saugios oro navigacijos organizacijai (Eurokontrolė) ir civilinės aviacijos valstybinę priežiūrą Lietuvoje vykdančiai institucijai –  Transporto kompetencijų agentūrai. Be to, rinkliavų už teikiamas oro navigacijos  paslaugas šiame oro ruože dabar gaus ir Lietuva.

Ši sutartis įsigaliojo jos pasirašymo dieną, t. y. 2019 m. vasario 6 d.


Vytautas Beniušis
Komunikacijos vadovas
Tel. 8 706 94509
Mob. +370 687 26001

 

Rekvizitai

Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460