Administracinė informacija

  • VĮ Oro navigacija

Dažniausiai užduodami klausimai

Kaip gauti STS/ATFMX stausą?
Orlaivio naudotojas, norėdamas gauti leidimą, naudoti STS/ATFMX indeksą, mažiausiai prieš 3 val. iki skrydžio, turi pateikti prašymą (LT AIP ENR 1.9 - 3):
Valstybės įmonės "Oro navigacija"
Skrydžių srautų planavimo ir duomenų dorojimo skyriui (SSPDDS)
Tel: +370 706 94 609
       +370 687 51 381
Fax:+370 706 94 611 

Kaip turėčiau saugiai naudoti savo asmeninį droną, kad nekelčiau pavojaus kitų saugumui ir privatiems interesams?

Norėdami saugiai naudoti savo asmeninį droną, privalote vadovautis Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklėmis (toliau – taisyklės), kurias nustato Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA). Visas taisykles rasite čia.

Kokiame aukštyje gali skraidyti bepiločiai orlaiviai?

Bepiločiai orlaiviai gali skraidyti tik iki 120 m. aukščio visur, išskyrus atvejus tam tikrus atvejus. Skrydžiai virš 120 m. galimi tik su specialiu leidimu, kurį išduoda LTSA.  LTSA civilinės aviacijos skyriaus kontaktai pasiteiravimui: tel. 8 5 278 5601, el.p. konsultavimas@ltsa.lrv.lt.

Mano dronas sveria 250 g. ar privalau gauti specialų leidimą juo naudotis?

Naujojo 2029/947 reglamento, įsigaliosiančio nuo 2020 m. liepos 1 d. preambulės (15) dalyje teigiama, kad atlikus tyrimus yra nustatyta, kad bepiločiai orlaiviai, kurių kilimo masė yra 250 g arba didesnė, galėtų kelti riziką saugumui, todėl turėtų būti reikalaujama, kad tokių bepiločių orlaivių UAS naudotojai registruotųsi naudodami tokius orlaivius atvirosios kategorijos skrydžiams. Registracijos tvarkos yra rengiamos.
Kol kas galiojančiose taisyklėse nurodyta taip: Vykdant skrydžius arba specialiosios veiklos skrydžius bepiločiais orlaiviais, kurių maksimali kilimo masė yra iki 300 gramų, taikomi tik šių taisyklių 11 punkte nustatyti reikalavimai.
Šiose taisyklėse nustatyti reikalavimai galioja visiems Lietuvos Respublikos oro erdve skrydžius vykdantiems arba jais specialiąją veiklą atliekantiems bepiločių orlaivių valdytojams ir atitinkamai bepiločiams orlaiviams, turintiems maksimalią kilimo masę nuo 300 gramų iki 25 kilogramų. Vykdant skrydžius arba specialiosios veiklos skrydžius bepiločiais orlaiviais, kurių maksimali kilimo masė yra iki 300 gramų, taikomi tik šių taisyklių 11 punkte nustatyti reikalavimai.
Maksimaliai leistini aukščiai bepiločių orlaivių specialiųjų skrydžių veiklai vykdyti pateikti šių taisyklių 1–4 prieduose.

Kada reikia derinti bepiločių orlaivių skrydžius su oro eismo paslaugų teikėjų?

Dabar galiojančios taisyklės numato, kad:
specialiųjų skrydžių veikla virš maksimaliai leistinų aukščių, nurodytų 11 punkte, gali būti leidžiama suderinus tai su oro eismo paslaugų teikėju. Oro eismo paslaugų teikėjas nustato tokios veiklos sąlygas ir bepiločio orlaivio valdytojas atsako už tų sąlygų vykdymą.
Specialiosios veiklos apibrėžimas:
specialioji veikla – bepiločio orlaivio skrydis Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Palangos aerodromo skrydžių valdymo zonoje, kai bepiločio orlaivio valdytojas nuolat stebi jį vizualiai.
Papildomi oro eismo paslaugų teikėjo reikalavimai dėl specialios veiklos planavimo ir vykdymo yra išdėstytos "Bepiločių orlaivių specialiosios veiklos Lietuvos Respublikos aerodromų skrydžių valdymo zonose vykdymo tvarkos apraše".


Puslapis atnaujintas: 2020-12-09

Rekvizitai

VĮ  „Oro navigacija“
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius

Tel. +370 706 94 502 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

 

Įmonės kodas    210060460 
PVM mokėtojo kodas   LT100604610 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460