Administracinė informacija

  • VĮ Oro navigacija

Ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkiniai

Pagrindiniai rodikliai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019P
Pajamos, tūkst. Eur 26 358 28 559 28 476 29 162 29 293 30 285 29 043
Veiklos pelnas, tūkst. Eur 664 3 021 1 802 2 849 1 069 4 673 734
 
Nuosavas kapitalas, tūkst. Eur 44 719 42 817 44 044 46 120 46 017 49 595 46 079
Turtas, tūkst. Eur 48 299 45 968 46 852 51 345 55 170 69 376 59 183
 
Bendrasis pelningumas (Gross margin), % 23,4% 32,0% 27,7% 30,8% 31,2% 36,9% 21,6%
EBITDA pelningumas (EBITDA margin), % 20,8% 6,6% 17,2% 18,7% 15,5% 25,5% 15,6%
Grynasis pelningumas (Net margin), % 0,9% -6,8% 4,4% 7,6% 5,4% 14,7% 0,4%
 
Aptarnauta skrydžių 213 625 227 034 227 330 230 947 243 022 265 919 276 146
Darbuotojų skaičius 306 304 309 306 313 290 290
 
Aptarnauti skrydžiai vienam darbuotojui 698 747 736 755 776 918 952
Skrydžių užlaikymai (vėlavimai) dėl įmonės kaltės, min/skrydį 0 0 0 0 0 0 0,04
 

2019 m. pelno paskirstymas.pdf (141,7 KB)

Valstybės įmonės Oro navigacija audituotas 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir nepriklausomo auditoriaus išvada (4,7 MB)

Valstybės įmonės "Oro navigacija" 2019-2023 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 m. 6 mėnesių tarpinė veiklos ataskaita (2,5 MB)

Tarpinės finansinės ataskaitos už 9 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. rugsėjo 30 d. (2,5 MB)

Tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d. (153,2 KB)

Tarpinės finansinės ataskaitos už 3 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. kovo 31 d. (167,1 KB)

2018 metai

2017 metai

2016 metai

2015 metai

2014 metai

 

 

 

 Puslapis atnaujintas: 2020-04-07

Rekvizitai

VĮ Oro navigacija
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460