Administracinė informacija

Apie VĮ „Oro navigacija“

Įmonė yra sertifikuota Europos oro navigacijos paslaugų teikėja[1], kuri teikia oro eismo, ryšių, navigacijos ir stebėjimo bei oro navigacijos informacijos paslaugas Lietuvos Respublikos oro erdve skrendantiems orlaiviams (žr. 1 pav.). Įmonė taip pat užtikrina nuolatinį Aeronautikos gelbėjimo koordinacinio centro budėjimą, paieškų ir gelbėjimo darbų, įvykus orlaivio avarijai, organizavimą ir koordinavimą. Įmonė kaip B4 konsorciumo[2] narė dalyvauja SESAR 2020 programoje[3] ir vykdo mokslinius/industrinius (inovacijų plėtojimo) projektus. Įmonė, dalyvaudama SESAR 2020 programoje, prisideda prie ateities Europos oro eismo vadybos (OEV) sistemos vizijos kūrimo, naujo ilgalaikio Europos OEV Pagrindinio plano parengimo, kuris yra svarbiausias OEV priemonių modernizavimo prioritetų planavimo dokumentas.

 

[1] Pagal Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą ir CAA išduotą pažymėjimą Įmonė yra vienintelė įmonė, kuriai suteikta teisė teikti oro eismo, ryšių, navigacijos ir stebėjimo bei oro navigacijos informacijos paslaugas Lietuvos Respublikos oro erdve skrendantiems orlaiviams.

[2] B4 konsorciumą sudaro keturi Centrinės ir Rytų Europos oro navigacijos paslaugų teikėjai (VĮ „Oro navigacija“ (Lietuva), PANSA (Lenkija), ANS CR (Čekijos Respublika) ir LPS (Slovakijos Respublika)).

[3] SESAR (angl. Single European Sky ATM Research) 2020 programa – tai bendro Europos dangaus tyrimų oro eismo vadybos (OEV) tyrimų programa.

 

ON veiklos sritys ir teikiamos paslaugos

 

Įmonės teikiamos oro navigacijos paslaugosPuslapis atnaujintas: 2018-10-15

Rekvizitai

 

 


 

 

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius 
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt

 

    

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460