Administracinė informacija

LR teisės aktai

Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas, Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. spalio 17 d. įstatymas, Nr. VIII-2066 (Žin., 2000, Nr. 94-2918) 

Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimas Nr. 285 (Žin., 2004, Nr. 42-1379)

Dėl 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010, nuostatų įgyvendinimoLietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimas Nr. 1132 (Žin., 2013, Nr. 127-6463) 

Dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos specialistų licencijavimo nuostatų patvirtinimoLietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. 3-517 (Žin., 2003, Nr. 91-4130)

Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymas Nr.3-353, (Žin., 2004, Nr.98-3655) 

Dėl mokymo įstaigų, rengiančių ir perkvalifikuojančių civilinės aviacijos specialistus, akreditavimo nuostatų patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. 3-434 (Žin., 2004, Nr. 130-4689)

Dėl oro eismo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymas nr. 3-361 (Žin., 2007, Nr. 123-5056) 

Dėl rinkliavų už naudojimąsi oro uostais ir oro navigacijos paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje mokėjimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. 3-118 (Žin., 2011, Nr. 26-1257)

Dėl valstybės įmonės „Oro navigacija“ paskyrimo oro eismo paslaugų teikėja, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 3-281(1.5E) (TAR, 2015-07-01, Nr. 10560)

Dėl skrydžių vykdymo sąlygų ir reikalavimų Lietuvos Respublikos oro eismo paslaugų oro erdvėje, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. 4R-60 (Žin., 2004, Nr. 56-1967)

Dėl reikalavimų mokymo įstaigoms, rengiančioms ir perkvalifikuojančioms civilinės aviacijos specialistus, patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 4R-183 (Žin., 2004, Nr. 172-6368) 

Dėl skrydžių valdymo elektronikos specialistų licencijavimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 4R-135 (Žin., 2008, Nr. 78-3091)

Dėl paraiškų teikimo ir licencijų, kvalifikacijų, patvirtinimų išdavimo, atnaujinimo ir jų galiojimo pratęsimo skrydžių vadovams ir skrydžių vadovams mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 4R-265 (Žin., 2011, Nr. 132-6302)

Dėl oro eismo vadybos rizikos klasifikavimo ir leistinų rizikos bei priimtinų saugos lygių nustatymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 4R-309 (Žin., 2011, Nr. 151-7136)

Dėl aerodromų naudojimo (meteorologinių) minimumų nustatymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 4R-322 (Žin., 2011, Nr. 162-7727) 

Dėl sąnaudų priskyrimo maršruto ir terminalo paslaugoms kriterijų patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 4R-331 (Žin., 2012, Nr. 3-97)

Dėl oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 4R-89 (Žin., 2012, Nr. 43-2139) 

Dėl oro navigacijos rinkliavų mokėjimo išimčių ir šių rinkliavų kompensavimo tvarkos, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 4R-283 (Žin., 2013, Nr. 134-6865)

Dėl skrydžių vykdymo sąlygų ir reikalavimų Lietuvos Respublikos oro eismo paslaugų oro erdvėje pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 4R-295 (Teisės aktų registras, 2013-12-31, Nr. 2013-345)

Dėl įgaliojimų suteikimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. 4R-1 (Teisės aktų registras, 2013-12-31, Nr. 2013-344)

Dėl kritinių aviacijos situacijų valdymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 27 d. įsakymas  Nr. 4R-34 (Teisės aktų registras, 2014-03-21, Nr. 2014-03387)

Dėl bepiločių orlaivių specialios veiklos valdomojoje oro erdvėje sąlygų nustatymo, VĮ "Oro navigacija" generalinio direktoriaus 2016 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. V-162 (Teisės aktų registras, 2016-11-08, Nr. 26435)

Civilinės aviacijos administracijos tinklalapyje žr. kitus civilinės aviacijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus.Puslapis atnaujintas: 2018-01-19

Rekvizitai

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Adresas korespondencijai: B. Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460