Administracinė informacija

Kauno skrydžių valdymo centras

Kauno skrydžių valdymo centras teikia skrydžių valdymo, informacijos teikimo ir įspėjimo paslaugas Kauno aerodromo prieigose ir aerodrome, t.y. lėktuvams artėjant tūpti (iki aerodromo liekant 80 km), tūpiant, kylant bei judant aerodrome.

Kauno skrydžių valdymo centre dirba 9 skrydžių vadovai. Kauno skrydžių valdymo centro skrydžių vadovas rūpinasi eismu ant žemės bei lėktuvais skrendančiais žemiau nei 3 km aukštyje ir nuo Kauno aerodromo nutolusiais iki  80 km.

Darbas organizuotas pamainomis. Dienos pamainą sudaro 2 žmonės (vasaros metu, kuomet skrydžių intensyvumas yra didesnis – 3 žmonės), nakties pamainos metu taip pat užtikrinamas paslaugų teikimas. Pamainos keičiasi kas 12 valandų. Kiekvienas skrydžių vadovas be pertraukos gali dirbti iki kelių valandų, po kurių būtinai turi pailsėti.

2018 m. Kaune vidutiniškai per parą aptarnauti 26 orlaiviai. Populiariausios skrydžių iš Kauno kryptys apima Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Danijos, Norvegijos ir Vokietijos miestus.

Šiuo metu skrydžių valdymo centre naudojama ALS 2.1  skrydžių valdymo sistema. Nuo 2021 m. įmonė planuoja įsidiegti inovatyvų technologinį sprendinį, tuomet skrydžių valdymo paslaugos Kauno ir Palangos aerodromuose būtų teikiamos per nuotolį – iš Vilniuje esančio nuotolinio skrydžių valdymo centro.

Kauno SVC

Puslapis atnaujintas: 2019-10-04

Rekvizitai

VĮ  „Oro navigacija“
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius

Tel. +370 706 94 502 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

 

Įmonės kodas    210060460 
PVM mokėtojo kodas   LT100604610 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460