Administracinė informacija

PJ.14 EECNS - Pagrindinė ir efektyvi ryšių, navigacijos ir stebėjimo integruotoji sistema 

Projekto kategorija: aviacinės infrastruktūros tobulinimas

SESAR 1 (SESAR Tyrimų ir Inovacijų programos, vykusios 2008-2016 m.) metu jau buvo atliktos kelios studijos dėl ryšių, navigacijos ir stebėjimo (RNS) technologijų ir infrastruktūros plėtros. Tačiau situacija keičiasi, techniniai RNS sistemų reikalavimai tampa vis griežtesni ir labiau kompleksiški, didėja poreikis surasti ryšių, navigacijos ir stebėjimo sistemų integravimo galimybes. Pažymėtina, kad ryšių, navigacijos ir stebėjimo sistemos ilgą laiką egzistavo kaip atskiros sritys. Atsižvelgdamas į naujus poreikius ir tendencijas, SESAR 2020 projektas PJ.14 vykdo dar detalesnę RNS analizę, įvertina galimybes efektyvinti RNS infrastruktūros ir sistemų naudojimą bei suderinti, kur įmanoma, ryšių, navigacijos ir stebėjimo veiklų koncepcijas. Tikimasi, kad RNS sričių integravimas leis užtikrinti reikiamus pajėgumus mažesniais kaštais ir efektyvų radijo spektro panaudojimą.

„Oro navigacija“ dalyvauja darbo grupėje PJ.14-01-01 „Ateities ryšių, navigacijos ir stebėjimo“ paslaugos. Ši darbo grupė prisideda prie SESAR ryšių, navigacijos ir stebėjimo sričių plėtros vizijos įgyvendinimo. Darbo grupė siekia:

1. didinti skaitmeninių ryšių ir automatizavimo lygį ryšių, navigacijos ir stebėjimo srityse;
2. naudoti pažangią pagal saugos, saugumo ir atsparumo parametrus infrastruktūrą;
3. suteikti geresnes civilinės ir karinės aviacijos sąveikos galimybes;
4.  integruoti RNS pagal techninius rodiklius;
5. racionaliau naudoti RNS infrastruktūrą;
6. efektyviai naudoti visų rūšių (oro, žemės, satelitinių) RNS priemones;
7. keisti patį požiūrį ir RNS traktuoti ne tik kaip fizinę infrastruktūrą, bet, visų pirma, kaip paslaugas vartotojui;
8. užtikrinti ilgalaikį tinkamo radijo spektro prieinamumą.

Įgyvendinant bendrą RNS plėtros viziją PJ.14-01-01 darbo grupė turi atlikti tiriamąjį darbą ir šio darbo rezultatus apžvelgti šiuose dokumentuose:

•    RNS integravimo strategija ir jos vykdymo planas;
•    Pagal techninius rodiklius integruota RNS;
•    RNS tvarumas ir naujos galimybės;
•    Civilinės ir karinės aviacijos sąveika RNS srityje.

„Oro navigacija“ yra užduočių „RNS integravimo strategija ir jos vykdymo planas“, „RNS tvarumas ir naujos galimybės“  ir „Civilinės ir karinės aviacijos sąveika RNS srityje“ dalyvė bei užduoties „Pagal techninius rodiklius integruota RNS“ vadovė. Pastarosios užduoties tikslas - didinti ryšių, navigacijos ir stebėjimo sričių integravimą, tikintis identifikuoti bendrą tiek antžeminį, tiek oro sektoriaus technologinį potencialą.

PJ.14-01-01 darbo grupė atlieka tiriamąjį darbą, bet techninių sprendimų nerengia, todėl, skirtingai nuo daugelio kitų SESAR projektų, sistemų ir prototipų bandymai nėra numatyti. Šios grupės veikla apima informacijos analizę, ryšių, navigacijos, stebėjimo sričių ekspertų nuomonių vertinimą, konsultacijas su oro navigacijos paslaugų tiekėjais bei oro erdvės naudotojais.

Darbo grupei vadovauja Europos saugios oro navigacijos organizacija Eurokontrolė. Darbo grupės partneriai:  „Oro navigacija“,  oro navigacijos paslaugų tiekėjos ENAIRE (Ispanija) ir NATS (Jungtinė Karalystė), aviacijos pramonės ir technologijų kompanijos INDRA (Ispanija), LEONARDO ir Telespazio (Italija), Thales  Air Sys (Prancūzija), AIRTEL (Airija).


PJ.14 projektas vykdomas nuo 2016 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.  Projektas bus laikomas pilnai pabaigtu, kai SESAR Bendroji įmonė (SJU) įvertins pagal planą atliktų sprendinių bandymų rezultatus ir patvirtins Darbo grupių pateiktus numatytus techninius dokumentus.

PJ.14 Pagrindinė ir efektyvi ryšių, navigacijos ir stebėjimo integruotoji sistema
Projekto akronimas:  PJ.14 EECNS

Finansavimo sutartis: 734168

Rekvizitai

Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460