Administracinė informacija

PJ.06 ToBeFREE - Laisvai pasirenkamas maršrutas pagal orlaivio trajektoriją

Projekto kategorija – pažangios oro eismo paslaugos

Projekto tikslas - plėtoti laisvai pasirenkamus maršrutus, kai oro erdvės naudotojams leidžiama planuoti ir perplanuoti maršrutą pagal apibrėžtus segmentus, skrendant trumpiausiais / optimaliausiais atstumais tarp dviejų maršruto taškų oro erdvėje, kurioje nėra griežtai nustatytų oro kelių.

Projektą sudaro 2 darbo grupės – PJ.06-01 (Oro eismo vadybos optimizavimas siekiant įgalinti laisvai pasirenkamų maršrutų koncepciją aukšto ir labai aukšto kompleksiškumo oro erdvėse) ir PJ.06-02 (Laisvai pasirenkamų maršrutų koncepcijos pritaikymas žemutinėje oro erdvėje).

„Oro navigacija“ ir jos Baltijos FOEB bei B4 konsorciumo partnerės PANSA (Lenkija), LPS (Slovakija) ir ANS CR (Čekija) dalyvauja antroje darbo grupėje (PJ.06-02). Šios grupės tikslas - įvertinti galimybes plėsti laisvai pasirenkamų maršrutų pagal orlaivio trajektoriją koncepcijos taikymą bei diegti šią koncepciją oro erdvėje žemiau skrydžio lygio 310 (angl. FL310), t.y. lėktuvams skrendant žemiau nei 9,6 km aukštyje.

Darbo grupė turi:

•    įvertinti tokio diegimo poveikį visoms suinteresuotoms šalims – įvairių rūšių oro erdvės naudotojams (oro bendrovėms), tinklo valdytojui, oro navigacijos paslaugų tiekėjams;
•    peržiūrėti Europoje galiojančias eismo žemutinėje oro erdvėje vadybos priemones;
•    išanalizuoti kelis praktinius orlaivio maršruto planavimo atvejus, įvertinti, kaip kinta skridimo laikas ir kuro panaudojimas, kai skrydžiui naudojami nustatyti maršrutai ir, atvirkščiai, kai maršrutas pasirenkamas laisvai pagal orlaivio skrydžio trajektoriją;
•    išanalizuoti pagrindinius oro eismo srautus;
•    išanalizuoti egzistuojančią programinę maršrutų planavimo įrangą bei algoritmus;
•    įvertinti laisvai pasirenkamų maršrutų diegimo poveikį skirtingų šalių oro erdvėse;
•    parengti ir optimizuoti žemutinei erdvei tinkančius planavimo algoritmus;
•    atlikti sukurtos programinės įrangos bandymus įvairiose aplinkose (bandymų metu imituojant skirtingų šalių ar regionų oro erdves).

Atliekant bandymus, darbo grupė PJ.06-02 turės įvertinti įvairių tipų (reguliariųjų, užsakomųjų skrydžių, krovinių pervežimo) oro bendrovių veiksmus kylant, žemėjant, skrendant erdve su įdiegta laisvai pasirenkamų maršrutų koncepcija.  Bandymai imituojant Lietuvos ir Lenkijos oro erdves vykos 2018 m. gruodžio mėnesį Eurokontrolės būstinėje Bretanėje (Prancūzija).

Laisvai pasirenkamų maršrutų koncepcijos taikymas žemutinėje oro erdvėje leis oro erdvės naudotojams (oro bendrovėms) efektyviau panaudoti kurą ir optimizuoti skrydžio laiką skrendant trumpais maršrutais propeleriniais lėktuvais, automatizuoti maršrutų planavimą, sumažinti darbo krūvį mažosios aviacijos įguloms.


Darbo grupei vadovauja Prancūzijos oro navigacijos paslaugų tiekėja DSNA.

Be „Oro navigacijos“ ir B4 konsorciumo narių PANSA, ANS CR ir LPS (Lenkijos, Čekijos ir Slovakijos oro navigacijos tiekėjų) darbo grupėje PJ.06-02 dalyvauja Europos saugios oro navigacijos organizacija Eurokontrolė, oro navigacijos paslaugų tiekėjos  ENAV (Italija), ENAIRE (Ispanija), Naviair (Danija), Skyguide (Šveicarija),  LFV (Švedija), Austro Control (Austrija), Croatia Control (Kroatija), aviacijos pramonės ir technologijų kompanijos INDRA (Ispanija), LEONARDO (Italija), Thales  Air Sys (Prancūzija).

Rekvizitai

Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460