Administracinė informacija

SESAR 2020Dalyvavimas SESAR Tyrimų ir Inovacijų programoje 2020

None None

Įgyvendinama savo viziją – tapti konkurencingiausiu oro navigacijos paslaugų teikėju Baltijos jūros regione, kuriančiu, diegiančiu ir plėtojančiu inovatyvius aviacijos sprendimus – valstybės įmonė (toliau – VĮ) „Oro navigacija“ dalyvauja SESAR Tyrimų ir Inovacijų programoje 2020, kuriančioje naujos kartos Europos oro eismo vadybos (OEV) sistemą. Ši programa siekia pagerinti Europos OEV tinklo funkcionalumą modernizuojant ir harmonizuojant OEV sistemas, kuriant, plėtojant, testuojant ir diegiant inovatyvius technologinius ir operacinius OEV sprendinius. Europos OEV sistemos modernizavimas bus naudingas visai Europai ir jos piliečiams.

SESAR Tyrimų ir Inovacijų programa 2020 yra administruojama SESAR bendros įmonės (SJU). Pagrindiniai SJU valdymo organai yra vykdomasis direktorius ir administracinė valdyba, kurią sudaro SESAR nariai-steigėjai, įrangos gamintojai, įvairūs oro erdvės naudotojai, oro uostai ir oro navigacijos paslaugų teikėjai, aviacijos srities darbuotojų asociacijos ir mokslo bendruomenė. 2016 m. B4 konsorciumas, kuriam priklauso VĮ „Oro navigacija", tapo oficialiu SJU nariu.

B4 konsorciumas, kurį sudaro keturi Centrinės ir Rytų Europos oro navigacijos paslaugų teikėjai (VĮ „Oro navigacija“ (Lietuva), PANSA (Lenkija), ANS CR (Čekijos Respublika) ir LPS (Slovakijos Respublika)) dalyvauja aštuoniolikoje SESAR 2020 programos industrinių tyrimų ir SESAR sprendinių testavimo projektuose, o bendras B4 konsorciumo narių finansinis įnašas, vykdant SESAR Tyrimų ir Inovacijų programos 2020 projektus, sudaro apie 9,5 mln. EUR. VĮ „Oro navigacija“, būdama B4 konsorciumo nare, turi galimybę dalyvauti šiuose SESAR Tyrimų ir Inovacijų programos 2020 projektuose:

   • PJ.05 Remote Tower – Nuotolinis skrydžių valdymo bokštas keliems oro uostams (finansavimo sutartis Nr. 730195)
   • PJ.06 ToBeFREE – Laisvai pasirenkamas maršrutas pagal orlaivio trajektoriją (finansavimo sutartis Nr. 734129)
   • PJ.14 EECNS – Pagrindinė ir efektyvi ryšių, navigacijos ir stebėjimo integruotoji sistema (finansavimo sutartis Nr. 734168)
   • PJ.19 CI – Turinio integravimas (finansavimo sutartis Nr. 731765)
   • PJ.20 AMPLE – Pagrindinio plano palaikymas (finansavimo sutartis Nr. 733018)
   • PJ.22 SEabird – Vertinimo ir demonstravimo inžinerija (finansavimo sutartis Nr. 734165s)

VĮ „Oro navigacija“, dalyvaudama SESAR Tyrimų ir Inovacijų programoje 2020, prisideda prie ateities Europos OEV sistemos vizijos kūrimo, naujo ilgalaikio Europos OEV Pagrindinio plano parengimo, kuris yra svarbiausias OEV priemonių modernizavimo prioritetų planavimo dokumentas. VĮ „Oro navigacija“ dalyvavimas SESAR Tyrimų ir Inovacijų programoje 2020 suteikia svarbių žinių ir patirties įmonei ir Lietuvos aviacijos sektoriui.
 

 VĮ “Oro navigacija“ ir PANSA skrydžius valdys naujos kartos iTEC sistema

2016 m. liepos 26 d., antradienį, oro navigacijos paslaugų teikėjų – PANSA ir VĮ „Oro navigacija“ – vadovai Magdalena Jaworska ir Algimantas Raščius pasirašė sutartis su Ispanijos bendrovės INDRA SISTEMAS S. A. generaliniu direktoriumi Rafaelu Gallego dėl naujausios kartos oro eismo valdymo sistemos įdiegimo.

Šios sutartys yra pirmas abiejų oro navigacijos paslaugų (ONP) teikėjų žingsnis į  iTEC aljansą, kurio nariais jau yra ONP teikėjai DFS (Vokietija), NATS (JK), LVNL (Nyderlandai) ir AVINOR (Norvegija).

Ceremonija vyko Varšuvoje, dalyvaujant garbiems svečiams iš Lenkijos infrastruktūros ir statybos ministerijos bei Ispanijos ambasadoriui Lenkijoje Agustinui Núñezui.Puslapis atnaujintas: 2019-10-04

Rekvizitai

Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460