Administracinė informacija

PJ.20-W2 AMPLE, OEV PAGRINDINIO PLANO PALAIKYMAS (2 ETAPAS) 

  • Projekto identifikacijos nr. PJ20-W2 AMPLE
  • Projekto trukmė 2019-12-01 – 2022-12-31
  • Kaina
    • Iš viso 15 340 555 EUR
    • ES indėlis 1 347 931,20 EUR
  • Būsena vykdomas
None

Tikslai

Projektas PJ20 W2 generalinis planas – tai SESAR2020 PJ20 ATM pagrindinio plano 1 etapo eksploatacijos projekto (AMPLE) tęsinys.

Bendro Europos dangaus techninėje dalyje Europos oro eismo valdymo generalinis planas (OEV GP) yra ilgalaikis planas, kuriuo vadovaujamasi ir siekiama sujungti OEV tyrimus ir inovacijas bei įdiegimą, kuriant būsimą Europos ATMS sistemą. OEV GP leidimus patvirtina SESAR bendrosios įmonės (SJU) administracijos valdyba ir Europos Komisija. Juose išdėstyti veiklos tikslai ir Europos OEV vizija, suderinta su ICAO GANP. OEV GP sudaro trys lygiai, su ja galima susipažinti OEV GP viešoje svetainėje.

Remiantis ES reglamentu 409/2013, OEV GP yra pagrindinė priemonė, leidžianti visiems Europos oro eismo valdytojams civilinėse ir karinėse srityse (oro erdvės naudotojams, oro navigacijos paslaugų teikėjams, oro uostams, tinklo valdytojams, oro ir žemės aptarnavimo įmonėms, SESAR personalo vadovui, standartizacijos institucijoms ir profesionaliam personalui) pasidalinti ir toliau plėtoti šią bendrą būsimo Europos OEV viziją ir pateikti SESAR sprendimus, kurie po sėkmingų tyrimų gali būti panaudoti būsimiems bendriems projektams, kurių tikslas – sklandi ir ekonomiška operacinė veikla, parengti.

OEV GP privalo būti nuolat atnaujinamas planas, kad užtikrintų, jog neatsiliekama nuo Europos OEV raidos, SESAR sprendimų tyrimų rezultatų ir diegimo pažangos. Pagal SESAR2020 programą rengiamo projekto PJ20 W2, kaip ir jo pirmtako SESAR2020 1 etapo, tikslas yra užtikrinti trijų lygių OEV GP palaikymą, atnaujinimą ir suderinimą pagal SESAR2020 bendrosios paramos programą. Vadovaujant EUROKONTROLEI, užtikrinus palengvintą prieigą prie daug informacijos turinčių civilinių ir karinių OEV veiklos duomenų, PJ20 sutelks SESAR2020 priklausančių 24 narių indėlius, užtikrindamas platų OEV reprezentatyvumą, kurio reikalauja oro navigacijos paslaugų teikėjai, oro uostai, oro ir žemės aptarnavimo įmonės bei tinklo vadovas.

Šis projektas gavo finansavimą kaip SESAR bendras projektas pagal Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programą „Horizon 2020“, dotacijos sutarties nr. 874475.

None

Rekvizitai

VĮ  „Oro navigacija“
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius

Tel. +370 706 94 502 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

 

Įmonės kodas    210060460 
PVM mokėtojo kodas   LT100604610 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460