Administracinė informacija

None

PJ.19-W2 CI – Turinio integravimas, veiklos vertinimo rodiklių vadyba ir verslo modelio parengimas (2 etapas)

  • Projekto identifikacijos nr. PJ19-W2 CI
  • Projekto trukmė 2019-12-01 – 2022-12-31
  • Kaina
    • Iš viso 21 118 391,25 EUR
    • ES indėlis 2 904 371,32 EUR
  • Būsena vykdomas
None

Tikslai

PJ19 W2 CI yra SESAR 2020 programą papildanti veikla, kuri pratęsia SESAR PJ19 CI projekto 1 etapą Turinio integravimo projektas.

Juo siekiama sujungti SESAR sprendimus integruotą Europos OEV sistemą, kad būtų pasiekti OEV pagrindiniame plane nustatyti tikslai. Ši integruota Europos OEV sistema pateikia bendrą Europos OEV koncepciją, aukšto lygio architektūros galimybes, paslaugas, palaikymo sprendimus ir su jais susijusius veiklos pasiekimus. Taigi PJ19 W2 kaip atskiras projektas nesukuria jokios konkrečios OEV koncepcijos ar sprendimo, bet paruošia rezultatų rinkinį, kuris apibendrina programos SESAR 2020 rezultatus ir pateikia kasmet integruojamą informacinę medžiagą, t.y. SESAR 2020 Architecture leidimą (EATMA versija). Tai įgyvendinama glaudžiai bendradarbiaujant ir derinant su visais SESAR 2020 sprendimais ir SJU, vykdant nuolatinę, pastovią ir pasikartojančią turinio integraciją.

PJ19-W2 projektas leidžia įvertinti bendrą SESAR sprendimų veikimą, lyginant su našumo pagerėjimu, kurio tikisi Europos OEV. Nors sprendimus priima SJU vadovybė ir SESAR vadovai, PJ19 W2 projekto veiklomis yra palaikomi projektai ir jiems vadovaujama (pvz. saugos, saugumo įvertinimo, žmogiškųjų išteklių veiklos rezultatų, veiklos vertinimo, sąnaudų ir naudos analizės (CBA), architektūros, reikalavimų), siekiant sujungti SESAR sprendimus ir įvertinti jų išbaigtumą (išsamumą, vientisumą ir nuoseklumą) iš holistinės perspektyvos, kuria vadovaujasi SESAR 2020 operacijų koncepcija.

PJ19 W2 veikla yra pagrindinis indėlis į OEV PP paruošimą (informacija apie OEV architektūrą (pvz. duomenų rinkinius), našumas ir CBA konsolidavimas, verslo atvejų ruošimas), kurie toliau konsoliduojami pagal PJ20 W2 projektą vykdant OEV PP atnaujinimo kampaniją PJ20 W2 Pagrindinis planas. PJ19-W2 teikia paramą SJU/ SESAR valdymo sprendimų priėmimui ir programos vykdymo stebėsenai, taip pat prisideda prie OEV PP įgyvendinimo.

Šis projektas gavo finansavimą kaip SESAR bendras projektas pagal Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programą „Horizon 2020“, finansavimo sutarties nr. 874473.

None

Rekvizitai

VĮ  „Oro navigacija“
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius

Tel. +370 706 94 502 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

 

Įmonės kodas    210060460 
PVM mokėtojo kodas   LT100604610 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460