Administracinė informacija

PJ.05-W2 DTT – Skaitmeninės technologijos bokštams

Projekto interneto svetainė

  • Projekto identifikacijos nr. PJ05-W2 DDT
  • Projekto trukmė 2019-12-01 – 2022-12-31
  • Kaina
    • Iš viso 17 477 433,99 EUR
    • ES indėlis EUR 6 150 284,22
  • Būsena vykdomas

Tikslai

Europos aviacijos sektorius išgyvena pastebimo oro eismo augimą. Todėl oro navigacijos paslaugų teikėjai susiduria su įvairiais iššūkiais, siekdami užtikrinti, kad oro eismo kontrolės paslaugos visada yra teikiamos efektyviai, laiku ir saugiai. Vienas iš būdų spręsti šias problemas yra skatinant skaitmenizacijos augimą.

ES finansuojamas projektas „Skaitmeninės technologijos bokštui“ (PJ05-W2 DTT) prie to prisideda dviem būdais. Pirma, jis siūlo nuotolinių oro uosto oro eismo paslaugų išplėtimą, kai paslaugos keliems oro uostams yra teikiamos iš centralizuotos skrydžių valdymo vietos, nepriklausomai nuo to, kur yra oro uostas. Antra, projekto tikslas - patvirtinti novatorišką žmogaus ir įrenginio sąsajos režimą ir susijusias technologijas, naudojamas skirtinguose oro uostų bokštuose. Projekto metu siekiama ir progresyviai išvystyti šiuos sprendimus, kuriais pasinaudodami OEV tinklai galėtų užtikrinti saugumą, našumą, efektyvumą ir lankstumą.

Projekto sprendimai užtikrins trumpesnį kelionių laiką ir geresnį susisiekimą tarp atskirų taškų, taip pat padidins skrydžių saugumą ir skrydžių vadovų produktyvumą. DTT projekte 31 tarptautinis partneris didžiausią dėmesį skiria dviem sprendimams, kurie bus pritaikomi ateities oro uostuose.

Daugiafunkcinis nuotolinis bokštas ir nuotolinio bokšto centras

Pagrindinis pirmosios DTT smulkesnės dalies, kuri vadinasi SESAR sprendimas 35 „Daugiafunkcinis nuotolinis bokštas ir nuotolinio bokšto centras“, tikslas yra  patvirtinti koncepciją, kad oro eismo paslaugų teikimas dviem arba trims oro uostams vienu metu yra įmanomas, ir tuo pačiu atskleisti, kad užtikrinamas tinkamas OEV paslaugų teikimo saugumo lygis.

Toks sprendimas suteiks dar daugiau lankstumo priskiriant oro uostus daugiafunkciniams bokštų moduliams, esantiems nuotolinio bokšto centre, o tai savo ruožtu leis dar geriau suderinti eismo poreikį ir jų valdymui būtino skrydžių vadovų skaičių. Ambicingas tokio išplėtimo pagerinimo iki paties pažangiausio yra padėti dar labiau sumažinti OEV sistemų išlaidas. Projektas pasiūlys naujus prototipus, kurie bus naudojami kaip pagrindas kuriant naujas OEV sistemas, kurios leis teikti OEV paslaugas keliems nuotoliniams bokštams.

HMI sąveikos režimai oro uosto bokštui

Antrosios DTT smulkesnės dalies, kuri vadinasi SESAR sprendimas 97 „HMI sąveikos režimai oro uosto bokštui“, pagrindinė užduotis – ištirti skrydžių vadovo darbo vietos operacinius ir techninius tikslus. Šioje dalyje atsižvelgiama į darbą, kuris jau buvo atliktas PJ05 1 etape, toliau užtikrinami reikšmingi patobulinimai, kuriuos teikti leidžia pažangūs sąsajos tarp žmogaus ir įrenginio (HMI) metodai. Jos pagrindinis tikslas yra parengti ir patvirtinti novatoriškus HMI sprendimus, kurie prisideda prie pagrindinių skrydžių vadovo užduočių įgyvendinimo oro uosto eksploatavimo aplinkoje.

Tai turėtų sumažinti skrydžių vadovų poreikį perjungti žiūrėjimo žemy ir žiūrėjimo aukštyn režimus, taip pat skrydžių vadovų darbo krūvį tose situacijose, kai susiduriama su perkrova. Be to, tai turėtų padidinti skrydžių vadovų darbo krūvį tose situacijose, kai susiduriama su per mažu apkrovimu, skrydžių vadovų gebėjimą suvokti situaciją, operacijų saugumą ir skrydžių vadovų produktyvumą. Be tiesioginės naudos skrydžių vadovams, OEV efektyvumas taip pat turėtų sulaukti netiesioginės naudos. Dar daugiau, sprendimo tikslas – prisidėti prie skaitmenizacijos proceso, kuris keičia verslą įvairiose srityse – ypatingai OEV sektoriuje.

Šis projektas gavo finansavimą kaip SESAR bendras projektas pagal Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programą „Horizon 2020“, dotacijos sutarties nr. 874470.

Rekvizitai

VĮ  „Oro navigacija“
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius

Tel. +370 706 94 502 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

 

Įmonės kodas    210060460 
PVM mokėtojo kodas   LT100604610 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460