Administracinė informacija

SESAR 2020Dalyvavimas SESAR Tyrimų ir Inovacijų programoje 2020

None None

Įgyvendinama savo viziją – tapti konkurencingiausiu oro navigacijos paslaugų teikėju Baltijos jūros regione, kuriančiu, diegiančiu ir plėtojančiu inovatyvius aviacijos sprendimus – valstybės įmonė (toliau – VĮ) „Oro navigacija“ dalyvauja SESAR 2020 Tyrimų ir Inovacijų programoje, kuriančioje naujos kartos Europos oro eismo vadybos (OEV) sistemą. Ši programa siekia pagerinti Europos OEV tinklo funkcionalumą modernizuojant ir harmonizuojant OEV sistemas, kuriant, plėtojant, testuojant ir diegiant inovatyvius technologinius ir operacinius OEV sprendinius. Europos OEV sistemos modernizavimas bus naudingas visai Europai ir jos piliečiams.

SESAR 2020 tyrimų ir inovacijų programa yra valdoma SESAR bendrosios įmonės (SJU). SJU valdymą įgyvendina vykdantysis direktorius ir administracijos valdyba, kuri yra sudaryta iš SESAR narių steigėjų, įrangos gamintojų, civilinių ir karinių oro erdvės naudotojų, oro uostų ir oro navigacijos paslaugų teikėjų, profesinių sąjungų ir mokslo bendruomenės.

SESAR 2020 kontekste, SESAR bendroji įmonė (SJU) ir jos nariai ruošė dviejų etapų pramoninių tyrimų projektus, siekiant pristatyti daugiau skaitmeninių sprendimų, kurie leistų transformuoti Europos OEV sistemą.

2019 m. SESAR 2020 pirmojo etapo pramoninių tyrimų projektai buvo baigti, jų rezultatas buvo nemažai pateiktų sprendimų (kaip 9 leidimo dalis), kurių išvystymo lygis buvo toks, kad jie buvo tinkami paruošimui industrializacijai (technologijų parengimo lygis 6 arba V3).

2020 ir 2021 m. buvo inicijuoti antrojo ir trečiojo etapo pramoniniai projektai, siekiant pagerinti pirmojo etapo rezultatus ir sutelkti dėmesį į sprendimus, kurie gali duoti didžiausią naudą, atsižvelgiant į gamtos apsaugos, našumo, saugumo ir ekonominis naudingumo rodiklius.

Turint 151 milijoną eurų, 15 projektų (12 skirtų pramoniniams tyrimams ir 3 labai plataus masto demonstracijoms) siekiama pristatyti dar 50 SESAR sprendimų.

„ORO NAVIGACIJA“ SESAR PROGRAMOJE

Nuo 2016 m. kaip B4 konsorciumo narys turi galimybę dalyvauti šiose pramoninių tyrimų ir daugiafunkciniuose projektuose pagal SESAR 2020 programą (1, 2, 3 etapuose):

1 etapo (2016-2019 m.) projektai

  • PJ.05 Nuotolinis skrydžių valdymo bokštas keliems oro uostams 
  • PJ.06 ToBeFREE – Laisvai pasirenkamas maršrutas pagal orlaivio trajektoriją 
  • PJ.14 EECNS – Pagrindinė ir efektyvi ryšių, navigacijos ir stebėjimo integruotoji sistema 
  • PJ.19 CI – Turinio integravimas
  • PJ.20 AMPLE – Pagrindinio plano palaikymas 
  • PJ.22 SEabird – Vertinimo ir demonstravimo inžinerija

2 etapo projektai

3 etapo projektai

None

B4 konsorciumas. Čekijos, Slovakijos, Lenkijos ir Lietuvos oro navigacijos paslaugų teikėjų bei jų partnerių konsorciumas įkurtas 2014 m. rugsėjo 8 d. B4 konsorciumą sudaro keturi Centrinės ir Rytų Europos oro navigacijos paslaugų teikėjai (VĮ „Oro navigacija“ (Lietuva), PANSA (Lenkija), ANS CR (Čekijos Respublika) ir LPS (Slovakijos Respublika)). Bendras konsorciumo narių tikslas yra efektyviau įgyvendinti techniškai sudėtingus SESAR 2020 programos projektus, tyrimų naštą dalijantis tarpusavyje ir aktyviai bendradarbiaujant su SESAR bendrosios įmonės (SJU) struktūromis.

 

 

 

 Puslapis atnaujintas: 2021-09-07

Rekvizitai

VĮ  „Oro navigacija“
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius

Tel. +370 706 94 502 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

 

Įmonės kodas    210060460 
PVM mokėtojo kodas   LT100604610 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460