Administracinė informacija

iTEC ORO EISMO VALDYMO SISTEMA

Nature

 

Baigiamas skrydžių valdymo sistemos diegimas

Valstybės įmonė „Oro navigacija“ šiuo metu baigia įgyvendinti Oro eismo vadybos (OEV) sistemos diegimo projektą.

Šis projektas – pirmasis žingsnis, įgyvendinant Baltijos funkcinio oro erdvės bloko (Baltijos FOEB) Oro eismo vadybos strategiją, bendros Oro eismo vadybos sistemos diegimo proceso dalis. Projekto įgyvendinimas užtikrins OEV techninio-technologinio sprendimo Lietuvoje ir Baltijos FOEB vientisumą bei integralumą. Analogišką sistemą diegia ir „Oro navigacijos“ partneriai Baltijos funkciniame oro erdvės bloke – Lenkijos oro navigacijos paslaugų teikėja PANSA.

Be to, ši sistema yra ir technologinio partnerystės projekto iTEC sudėtinė dalis. ITEC veikloje dalyvauja Vokietijos, JK, Nyderlandų, Ispanijos, Norvegijos, Lietuvos ir Lenkijos oro navigacijos paslaugų teikėjai. iTEC projekto siekis - kad visi iTEC veikloje dalyvaujantys oro navigacijos paslaugų teikėjai suvienodintų naudojamas skrydžių valdymo (SV) sistemas, kas sukurtų sąlygas efektyviau organizuoti paslaugų teikimą visame regione. Planuojama, kad visų iTEC narių SV sistemos bus suvienodintos iki 2025 m.

Naujai diegiamą sistemą sudarys 3 pagrindinės tarpusavyje sujungtos dalys: SV sistema, skrydžių valdymo treniruoklis bei skrydžių valdymo sistemos testavimo platforma, kuri galės atlikti ir rezervuojančios SV sistemos funkcijas sutrikus pagrindinei SV sistemai. Skrydžių valdymo sistemos diegimo projektui keliami ambicingi tikslai, į kuriuos įeina vieningos, iTEC techniniais sprendimais paremtos naujos kartos Baltijos FOEB sistemos sukūrimas.

Naujos SV sistemos panaudojimas leis sustiprinti kelionių oro transportu saugą, teikiant skrydžių vadovams informaciją apie skrydžius iš stebėjimo sistemų (antžeminių ir palydovinių), gretimų SV centrų, Europos oro eismo vadybos sistemos tinklo valdytojo, centralizuotai organizuotų paslaugų Europos regione ir iš pačių orlaivių. OEV sistema taip pat sutrumpins reagavimo laikus, padidins oro erdvės pralaidumą, padės eliminuoti silpnas vietas Europos oro erdvės vadybos sistemoje, leis gerokai sumažinti oro transporto keliamą taršą ir sumažinti oro navigacijos paslaugų teikėjų bei avialinijų veiklos kaštus.

Oro eismo vadybos sistemos projektui įgyvendinti konkurso būdu (konkuruojant su kitais ES oro navigacijos srities projektais) buvo gautas dalinis finansavimas iš Europos Sąjungos. 2016 m. spalio 7 d. buvo pasirašyta sutartis su Europos Komisijos įgaliota Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (Innovation and Network Executive Agency – INEA) dėl 7,93 mln. eurų daliniam įmonės projektų „Oro eismo vadybos sistemos diegimas“ ir „Aerodromo eismo stebėjimo ir kontrolės sistemos modernizavimas“ finansavimui. Nuo 2018 m. „Oro navigacija“ įdiegė ir naudoja kitą INEA finansuojamą sistemą – A-SMGCS. Sistema jau sėkmingai veikia Vilniaus oro uoste. 

Iki šių metų birželio pabaigos bus atliekami sistemos vietos bandymai (SAT). Pagal projekto planą, suderinta sistema bus perduota įmonei 2019 m. liepos 12 d. Toliau vyks personalo mokymai, bus rengiami dokumentai įrangos sertifikavimui, taip pat vykdomi kitų sistemų integravimo ir testavimo darbai. Skrydžių valdymo paslaugas Lietuvos oro erdvėje naudojantis naująja skrydžių valdymo sistema planuojama teikti nuo šių metų gruodžio 9 d.

1   2   3Puslapis atnaujintas: 2019-10-02

Rekvizitai

VĮ  „Oro navigacija“
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius

Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

 

Įmonės kodas    210060460 
PVM mokėtojo kodas   LT100604610 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460