Administracinė informacija

A-SMGCS


AERODROMŲ STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMA (A-SMGCS) PARENGTA NAUDOJIMUI VILNIAUS ORO UOSTE

Siekdama tapti aviacijos inovacijų lydere Baltijos regione, valstybės įmonė „Oro navigacija“ žengia dar vieną žingsnį šia linkme. Šiuo metu įmonė įgyvendina oro eismo vadybos (OEV) modernizavimo projektą, kuris apima specialią aerodromų stebėjimo ir kontrolės sistemos (A-SMGCS) ir oro eismo vadybos sistemos diegimą. Sėkmingai atlikus vietos bandymus, speciali įranga, puikiai pastebinti visus pašalinius judančius objektus oro uosto teritorijoje, yra rengiama naudojimui.

A-SMGCS - tai sistema, padedanti skrydžių vadovams orlaiviams ir antžeminiam transportui teikti oro eismo paslaugas. Sistema padeda užtikrinti sklandžią oro uostų veiklą esant sudėtingomis oro sąlygomis ir kartu užtikrina aukštą saugos lygį.

A-SMGCS sistema pasižymi papildomomis konfliktinių situacijų perspėjimo funkcijomis, taip pat sąsajomis su aviacijos fiksuotuoju telekomunikacijų tinklu (AFTN) ir oro eismo paslaugų pranešimų dorojimo sistema (AMHS).  Ankstesnė skrydžių valdymo bokšto monitorių sistema šiomis funkcijomis nepasižymėjo, todėl A-SMGSC sistemos įdiegimas vertinamas kaip didelis žingsnis modernizavimo ir skrydžių efektyvumo didinimo link.

Be to,  A-SMGCS sistema turi ir kitų privalumų - ji suteikia galimybę, nepriklausomai nuo skrydžių vadovo regėjimo lauko, matyti ekrane realią padėtį aerodrome, įskaitant visus judančius objektus. Sistema taip pat nustato tikslią aerodrome judančio objekto vietą, nepriklausomai nuo skrydžių vadovo regėjimo lauko bei padeda skrydžių vadovui numatyti ir užkirsti kelią lėktuvų ir kitų transporto priemonių susidūrimams, taip pat tais atvejais, - kai objektai į skrydžių vadovų regėjimo lauką nepatenka. Ji taip pat padeda nustatyti ir nurodyti potencialių įsibrovėlių padėtį (pavyzdžiui, dronų) bei padeda palaikyti greitą ir kokybišką oro eismo valdymą.

Pažymėtina, kad tokią sistemą jau naudojama Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Šveicarijos, Kanados, Juntinių Arabų Emyratų oro uostuose.

Sistemos veikimo funkcijos buvo išbandytos specialiaus treniruoklio pagalba, imituojant įprastą aerodromo eismą.  Nustatyta, kad naujoji sistema veikia gerai.

Pažymėtina, kad pirmajame oro eismo vadybos (OEV) modernizavimo projekto įgyvendinimo etape A-SMGCS įranga bus naudojama kaip Vilniaus aerodromo stebėjimo ir kontrolės sistema. Vėliau ji bus integruota su nauja OEV sistema - skrydžių  valdymo sistema, kuri užtikrins pažangiausią skrydžių duomenų apdorojimą, dinaminį oro erdvės valdymą, sudarys technines sąlygas saugiai ir efektyviai teikti oro eismo paslaugas viršutinėje oro erdvėje. OEV sistema teiks pilną informaciją apie skrydžio trajektoriją A-SMGCS sistemai ir tokiu būdu įgalins teikti oro eismo paslaugas ne tik Vilniaus aerodrome, bet ir jo prieigose. Šios dvi sistemos sudarys naujo Lietuvos oro eismo vadybos sistemų sprendimo pagrindą. OEV sistemą įdiegti ir ją integruoti su A-SMGCS sistema numatoma 2019 m. liepos mėnesį.

A-SMGCS diegimo projektas įgyvendinamas gavus dalinį finansavimą iš  Europos Komisijos įgaliotos Inovacijų ir tinklų vykdomosios agentūros (Innovation and Network Executive Agency – INEA). Projekto vertė – 2 mln. 820 tūkst. Eurų. 44,5 proc. šios sumos finansuojama iš INEA, kitą dalį finansuoja “Oro navigacija”. Europa remia VĮ „Oro navigacija“ projektus

Spalio 7 d. valstybės įmonės „Oro navigacija“ generalinis direktorius Algimantas Raščius pasirašė sutartį su Europos Komisijos įgaliota Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (Innovation and Network Executive Agency – INEA) dėl 7,93 mln. eurų  daliniam įmonės projektų finansavimui. Tai vainikavo prieš metus pradėtą darbą, dalyvaujant bendrame konkurse su visų Europos Sąjungos šalių aviacijos įmonėmis. Šių metų liepą INEA koordinavimo komitetas teigiamai įvertino abi įmonės pateiktas paraiškas.

Pirmoji – dėl projekto „Oro eismo vadybos sistemos diegimas“. Naujos kartos skrydžių valdymo sistemai įdiegti skirtas projektas ypač svarbus, įgyvendinant Baltijos funkcinio oro erdvės bloko programą. Vieningas technologinis skrydžių valdymo sprendimas leis padidinti saugos lygį, oro erdvės pralaidumą ir skrydžių efektyvumą, sumažins orlaivių užlaikymą, aplinkos taršą ir sutrumpins skrydžių kelią.

Kita paraiška skirta projektui „Aerodromo eismo stebėjimo ir kontrolės sistemos modernizavimas“. Jo tikslas – patobulinti šiuo metu Vilniaus oro uoste naudojamą aerodromo eismo stebėjimo ir kontrolės sistemą, kad skrydžių vadovai gautų  išsamią  informaciją apie lėktuvų bei specialaus transporto judėjimą aerodromo teritorijoje.

Abiejų projektų įgyvendinimo terminas – 2019 m
 Gera žinia iš Briuselio

Mus pasiekė gera žinia apie numatomas Europos infrastruktūros tinklų programos (EITP) investicijas – beveik 7,93 mln. Eurų – įmonės projektams. Tai tapo žinoma šios programos koordinavimo komitetui teigiamai įvertinus įmonės pateiktas paraiškas.
Siekdama gauti dalinį finansavimą, VĮ „Oro navigacija“ 2015 m. pateikė paraiškas dviem projektams. Pirmoji – dėl projekto „Oro eismo vadybos sistemos diegimas“. Naujos kartos skrydžių valdymo sistemai įdiegti skirtas projektas ypač svarbus, įgyvendinant Baltijos funkcinio oro erdvės bloko programą. Vieningas technologinis sprendimas leis padidinti saugos lygį, oro erdvės pralaidumą ir skrydžių efektyvumą, sumažins orlaivių užlaikymą, skrydžių kelią ir taršą.
Kita paraiška skirta projektui „Aerodromo eismo stebėjimo ir kontrolės sistemos modernizavimas“. Jo tikslas – modernizuoti šiuo metu Vilniaus oro uoste naudojamą aerodromo eismo stebėjimo ir kontrolės sistemą


Europos infrastruktūros tinklų programos (EITP) investicijos

 

 

 

ES struktūrinių fondų parama
2005-03-07 Sutarties Nr. 174-ESF / 2004/2.2.0-01-40 / L-108-1163
Valstybės įmonės 'Oro navigacija' darbuotojų kompetencijos 
ir bendrųjų gebėjimų ugdymas 

Projektą remia Lietuvos Respublika
Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga

 

ESF projekto naujienų archyvas

2008-11-24

Informacinis pranešimas

     2008 metais atliktas iš Europos socialinio fondo finansuojamo projekto "VĮ "Oro navigacija" darbuotojų kompetencijos ir bendrųjų gebėjimų ugdymas" išlaidų auditas. Jį atliko UAB "Tezaurus auditas". Išvada: išlaidos tinkamos finansuoti pagal paramos sutartyje nustatytas sąlygas ir gairių pareiškėjams nuostatas. Projektas sėkmingai įgyvendintas.

     Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra atliko patikrą vietoje ir nustatė, kad projekto lėšų apskaita buvo tvarkoma tinkamai, užtikrintas duomenų atsekamumas. Neatitikimų nerasta.

     Europos Komisijos įpareigota audito kompanija "Moore Stephens" LLP (Anglija, Londonas) atliko šio projekto auditą ir praktiškai patikrino valdymo kontrolės sistemos veikimą bei projekto dokumentus įmonėje. Įvertinimas teigiamas. 

 

2008-06-06

Valstybės įmonės „Oro navigacija“ darbuotojų kompetencijos ir bendrųjų gebėjimų ugdymas

     2005 m. kovo 7 d. pradėtas projektas „Valstybės įmonės „Oro navigacija“ darbuotojų kompetencijos ir bendrųjų gebėjimų ugdymas“, kuriam dalinę finansinę paramą skyrė Europos socialinis fondas, sėkmingai baigtas.

Projekto rezultatų rodikliai:

BPD priemonės lygmens:

Išmokytų naudos gavėjų skaičius – 220, iš jų 46 moterys.

Projekto lygmens:

Anglų kalbos tobulinimas – 216 darbuotojų;

Personalo vadyba padalinių vadovams – 76 darbuotojai.

Projekto pasekmių rodikliai:

Išsaugotos darbo vietos – 225;

Pratęstos skrydžių vadovų licencijos – 91.

Projekto vadovė Vida Morkūnienė

 

2008-01-31

Valstybės įmonės „Oro navigacija“ darbuotojų kompetencijos ir bendrųjų gebėjimų ugdymas

     2005 m. kovo 7 d. pradėtas projektas „Valstybės įmonės „Oro navigacija“ darbuotojų kompetencijos ir bendrųjų gebėjimų ugdymas“, kuriam dalinę finansinę paramą skyrė Europos socialinis fondas, netrukus bus baigtas.

     Projekte dalyvavo įmonės skrydžių vadovai, inžinieriai ir administracija iš Vilniaus, Kauno ir Palangos. Mokėsi anglų kalbos ir personalo vadybos.

     Šiuo projektu buvo siekiama motyvuoti įmonės darbuotojus, padėti jiems prisitaikyti prie įmonėje vykstančių pokyčių bei kelti jų kompetenciją.

     2008 m. sausio 10 d. buvo pateiktas šeštasis Mokėjimo prašymas ir Tarpinė ataskaita už 2007 metus. 2008 m. vasario mėnesį vyks auditas, kurį atliks UAB „Tezaurus“.

Projekto rezultatų rodikliai:

BPD priemonės lygmens:

Išmokytų naudos gavėjų skaičius – 220, iš jų 46 moterys.

Projekto lygmens:

Anglų kalbos tobulinimas – 216 darbuotojų;

Personalo vadyba padalinių vadovams – 76 darbuotojai.

 

Projekto pasekmių rodikliai:

Išsaugotos darbo vietos – 225;

Pratęstos skrydžių vadovų licencijos – 91.

     Įgyvendinant projektą labai nuoširdžiai, kūrybingai ir atsakingai dirbo projekto vyriausioji finansininkė Jūratė Chadasevičienė, įmonės teisininkė Janina Mackevičienė, leidyklos vyresnioji specialistė Danutė Ramanauskienė, Strateginės plėtros skyriaus vadybininkė Jolanta Zabotkienė, Dokumentų valdymo skyriaus vedėja Tatjana Pankrašovaitė ir specialistė Inga Bielskutė bei Juridinio ir personalo skyriaus specialistė Rasa Baleišienė.

     Už sėkmingą sutarčių su paslaugų teikėjais įgyvendinimą esame dėkingi American English School Verslo klientų skyriaus vadovei Ievai Kupčinskienei ir Projektų vadovei Almai Budaitei, UAB Person Premier direktorei Rasai Čelkienei ir Projektų vadovei Eglei Šukevičiūtei.

     Už paramą ir kantrybę dėkojame buvusiems ir esamiems Europos socialinio fondo agentūros darbuotojams: Agnei Galinauskei, Živilei Čimolauskaitei, Adrijai Petrauskaitei, Rūtai Rožanskienei, Renatai Ribinskaitei, Martynai Banaitytei, Dainiui Dromantui, Astai Paškevičienei ir Astai Šeštokaitei.

 Projekto vadovė Vida Morkūnienė

2007-12-21

Informacinis pranešimas

 

2007-08-31

Informacija apie projekto eigą

    2005 m. pradėtas projektas „Valstybės įmonės „Oro navigacija“ darbuotojų kompetencijos ir bendrųjų gebėjimų ugdymas“, kuriam finansinę paramą skyrė Europos socialinis fondas (ESF), ir toliau sėkmingai plėtojamas.

     2007 m. rugpjūčio 16 d. pasirašytas papildomas susitarimas su Europos socialinio fondo agentūra dėl kursų dalyvių skaičiaus 2007 metais didinimo – D. Britanijoje iki 43 skrydžių vadovų (2 daugiau), Lietuvoje – iki 74 darbuotojų (24 daugiau). Papildomai 42 padalinių vadovai galės tobulinti vadybos žinias ir įgūdžius.

Nuo projekto pradžios 2005 m. iki 2007 m. liepos 1 d. kursuose dalyvavo:

  Anglų kalbos tobulinimo – 170 įmonės darbuotojų;

  Personalo vadybos – 34 vadovai.

Kursuose dalyvavo šios projekte numatytos tikslinės grupės:

  Skrydžių vadovai – 89;

  Techninis inžinierinis personalas – 48;

  Kiti specialistai – 34;

  Padalinių vadovai – 30.

Bendras baigusiųjų kursus skaičius – 201.

Pagal patvirtintą grafiką Europos socialinio fondo agentūrai (ESFA) pateikti penki Mokėjimo prašymai.

Projekto vadovė Vida Morkūnienė

 

2007-04-10

Informacija apie projekto eigą

    Darbuotojų kompetencijos ugdymo projekto, dalinai finansuojamo iš Europos Socialinio fondo lėšų, įgyvendinimas tęsiasi.

    Nuo 2005 m. kovo 7 d., kai pasirašyta Paramos sutartis, sėkmingai atlikti visi planuoti darbai, o visi projekte numatyti kursų dalyviai tobulinti įgūdžius pradėjo nustatytu laiku. Akivaizdu, kad projekto įgyvendinimas pasitarnaus įmonės darbuotojų profesiniam ugdymui.

Nuo 2005 m. iki 2007 m. balandžio 1 d. kursuose dalyvavo:

  Anglų kalbos tobulinimo – 163 įmonės darbuotojai, tarp jų 36 moterys;

  Personalo vadybos – 34 įmonės ir padalinių vadovai, tarp jų 6 moterys.

Kursuose dalyvavo šios projekte numatytos tikslinės grupės:

  Skrydžių vadovai – 62;

  Techninis inžinierinis personalas – 48;

  Kiti specialistai – 34;

 http://www.ans.lt/static/project/images/icons/ico_6.png Padalinių vadovai – 29.

    Pagal patvirtintą grafiką Europos socialinio fondo agentūrai (ESFA) pateiktas jau ketvirtasis mokėjimo prašymas. Tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažinta visa šiame mokėjimo prašyme deklaruota suma.

2006-12-28

Informacija apie projekto eigą

    Darbuotojų kompetencijos ugdymo projekto, dalinai finansuojamo iš Europos Socialinio fondo lėšų, įgyvendinimas tęsiasi.

    Nuo 2005 m. kovo 7 d., kai pasirašyta Paramos sutartis, sėkmingai atlikti visi planuoti darbai, o visi projekte numatyti kursų dalyviai tobulinti įgūdžius pradėjo nustatytu laiku. Akivaizdu, kad projekto įgyvendinimas pasitarnaus įmonės darbuotojų profesiniam ugdymui.

2005–2006 m. kursuose dalyvavo:

  Anglų kalbos tobulinimo – 99 įmonės darbuotojai, tarp jų 20 moterų;

  Personalo vadybos – 34 vadovai, tarp jų 6 moterys.

Kursuose dalyvavo šios projekte numatytos tikslinės grupės:

  Skrydžių vadovai – 48;

  Techninis inžinierinis personalas – 27;

  Kiti specialistai – 13;

  Padalinių vadovai – 45.

    Pagal patvirtintą grafiką Europos socialinio fondo agentūrai (ESFA) pateikti trys Mokėjimo prašymai. Tinkamų finansuoti išlaidų suma – 765707,66 Lt, iš jų gavome – 459424,52 Lt, t.y. 60 proc., nes toks yra mokėjimo pagal sutartį intensyvumas.

    2006 m. spalio 17 d. pasirašytas papildomas susitarimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Europos socialinio fondo agentūra dėl kursų dalyvių skaičiaus 2007 metais didinimo – D. Britanijoje iki 41 skrydžių vadovo (12 daugiau), Lietuvoje – iki 50 darbuotojų (22 daugiau).

    Mūsų projektas vertinamas kaip vienas sėkmingiausiai įgyvendinamų. Jis buvo pristatytas Finansų ministerijos 2006 m. spalio mėnesio leidinyje „Patirties panorama“.

    2006 m. lapkričio 23 d. Europos socialinio fondo agentūros darbuotojai atliko patikrą, kurios metu, patikrinus projekto išteklius, valdymą, projekto veiklą ir įgyvendinimo priežiūrą, lėšų apskaitą, viešumą ir informavimą, nukrypimų nuo sutarties nerasta.

    Projekto sėkmė ir toliau priklausys nuo glaudaus įmonės vadovybės, padalinių vadovų bei visų projekto dalyvių bendradarbiavimo ir susitelkimo.

 

2006-10-18

Keitimai padės pasiekti geresnių projekto rezultatų

    2006 m. spalio 17 d. pasirašytas papildomas susitarimas dėl 2005 m. kovo 7 d. paramos skyrimo projektui „Valstybės įmonės „Oro navigacija“ darbuotojų kompetencijos ir bendrųjų gebėjimų ugdymas“ įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 metų Bendrojo programavimo dokumento 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ sutarties Nr. 174-ESF/2004/2.2.0-01-40/L-108-1163 pakeitimo.

    Neviršijant bendros projekto sumos 2007 m. padidintas kursų dalyvių skaičius.

    Tai buvo padaryta siekiant, kad 2008 m. įsigaliojus naujiems, padidintiniems Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) reikalavimams kalbos mokėjimui, visi skrydžių vadovai galėtų sėkmingai pratęsti galiojančias licencijas, o Lietuvai tapus pilnateise Europos saugios oro navigacijos organizacijos (Eurocontrol) nare būtų sėkmingai įgyvendinti nauji saugos priežiūros reikalavimai visam oro eismo vadybos paslaugų personalui.

 

2006-07-12

Informacija apie projekto eigą 2006 m. liepos 1 d.

    Įpusėtas projekto, dalinai finansuojamo iš Europos Socialinio fondo lėšų, įgyvendinimas.

    Projektas laikomas vienu iš sėkmingai įgyvendinamų.

    Jis buvo pristatytas LR Finansų ministerijos organizuotame renginyje „ES struktūrinė parama Lietuvai: sėkmingų projektų pavyzdžiai“. Šis renginys buvo skirtas apibendrinti 2005 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo įsisavinimo eigą bei rezultatus.

    Nuo 2005 m. kovo 7 d., kai pasirašyta Paramos sutartis, siekiant projekto tikslo, visos plane numatytos veiklos, visi projekte numatyti kursų dalyviai kursus pradėjo nustatytu laiku.

2005 m. – 2006 m. I pusmetyje:

 • Anglų kalbos tobulinimo kursus baigusiųjų skaičius – 87, tame tarpe 20 moterų;
 • Personalo vadybos kursus baigusiųjų skaičius – 34, tame tarpe 6 moterys;
 • Kursuose dalyvavo šios projekte numatytos tikslinės grupės:
  • Skrydžių vadovai – 36;
  • Techninis inžinierinis personalas – 27;
  • Kiti specialistai – 13;
  • Padalinių vadovai – 45;
 • Bendras kursus baigusiųjų skaičius – 121.

    Pradėjus įgyvendinti projektą pilniau patenkinti įmonės darbuotojų ugdymo poreikiai.

2006-05-15

Personalo vadybos kursai

     2006 m. balandžio mėnesį įmonės vadovybė ir padalinių vadovai sėkmingai baigė Personalo vadybos kursus padalinių vadovams, kuriuos organizavo konkursą laimėjusi UAB "Person Premier".

 

2006-03-07

Pasirašyta sutartis su UAB "Person Premier"

    2006 m. vasario 11 d. pasirašyta sutartis su konkursą laimėjusia UAB "Person Premier" Personalo vadybos kursams padalinių vadovams organizuoti.

 

2005-09-01

Pasirašytos sutartys su mokymo įstaigomis

     2005 m. gegužės 23 d. buvo pasirašyta sutartis su konkursą laimėjusia American English School anglų kalbos mokymui Lietuvoje (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje).

    2005 m. gegužės 31 d. pasirašyta sutartis su konkursą laimėjusiu M.L.S. International College (D.Britanija) skrydžių vadovų bendrosios anglų kalbos mokymui.

    2005 m. birželio 6 d. prasidėjo anglų kalbos kursai Lietuvoje ir D.Britanijoje.

2005-04-06

Informacinis pranešimas

     EUROPOS SĄJUNGOS PARAMA

     Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES), atsirado galimybė pasinaudoti jos struktūrinių fondų teikiama parama.

     Vienas iš struktūrinių fondų yra Europos socialinis fondas (ESF), kurio paskirtis - remti užimtumą ir žmogiškųjų išteklių plėtrą.

     Kai Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas ESF paramai gauti pagal Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (BPD) II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“, mūsų įmonė pirmoji pateikė paraišką 2004 m. rugsėjo 20 d.

     Pateikta paraiška sėkmingai praėjo vertinimo ir atrankos procesus ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmė sprendimą suteikti paramą projektui įgyvendinti.

     2005 m. kovo 7 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sekretorius Valdas Rupšys, Europos socialinio fondo agentūros direktorius Povilas Česonis ir įmonės generalinis direktorius Algimantas Raščius pasirašė paramos skyrimo sutartį projektui „Valstybės įmonės „Oro navigacija“ darbuotojų kompetencijos ir bendrųjų gebėjimų ugdymas“.

     Tą dieną sutartys buvo pasirašytos dar su 46 projektų vykdytojais. Skirta beveik 40 mln. litų lėšų parama iš Europos Socialinio fondo darbuotojų kvalifikacijai kelti.

     Pradėjome vykdyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos bendrai remiamą projektą. Bendra projekto vertė - 2 mln. 108 tūkstančiai litų. Projektą iš dalies finansuoja ES. Kadangi mūsų įmonė yra didelė, tai paramos intensyvumas siekia 60 proc. bendros projekto vertės. Likusius 40 proc. sudarys įmonės lėšos. Tai bus kursų dalyvių darbo užmokesčio sąnaudos kursų metu, kelionės lėktuvu kaina ir paramos informavimo bei viešumo priemonių išlaidos.

     TRUMPAS PROJEKTO ESMĖS APRAŠYMAS

     Įmonė oro navigacijos paslaugų teikimo srityje privalo vykdyti Lietuvos valstybės įsipareigojimus bei dalyvauja Europos civilinės aviacijos konferencijos (ECAC) parengtoje ir patvirtintoje Oro eismo vadybos Strategijoje iki 2015 m. (ATM 2000+Strategy) bei Europos saugios oro navigacijos organizacijos (EUROCONTROL) vykdomoje Europos oro eismo vadybos programoje (EATMP).

     Siekiant užtikrinti skrydžių saugą ir saugumą, bei vadovaujantis tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO), EUROCONTROL reikalavimais skrydžių vadovams ir kitiems įmonės darbuotojams taikomi aukšti kvalifikaciniai reikalavimai. Kvalifikacijai palaikyti būtina nuolat atnaujinti žinias, tobulinti įgūdžius. Daugumai įmonės darbuotojų taikomi ICAO licencijų gavimo ir pratęsimo reikalavimai. Nuo 2008 m. sausio 1 d. pagal ICAO reikalavimus skrydžių vadovams pakeliamas anglų kalbos mokėjimo lygis.

     Įmonė kiekvienais metais skiria nemažai lėšų, bet jų nepakanka, kad įmonės darbuotojai jaustųsi saugūs nuolat besikeičiančioje Europos civilinės aviacijos veikloje.

     Projekto metu įmonės darbuotojai turės galimybę tobulinti savo kvalifikaciją:

 http://www.ans.lt/static/project/images/icons/ico_6.png Skrydžių vadovai (77 žmonės) 2005-2007 m. tobulins anglų kalbą Anglijoje. Kursų trukmė - 4 savaitės.

 http://www.ans.lt/static/project/images/icons/ico_6.png Kiti įmonės darbuotojai (79 žmonės, iš jų 49 inžinieriai) turės galimybę pakelti anglų kalbos mokėjimą net dviem lygiais Lietuvoje. Anglų kalbos kursų trukmė - 200 val.

 http://www.ans.lt/static/project/images/icons/ico_6.png Įmonės ir padalinių vadovai 2006 m. dalyvaus vienos savaitės kursuose personalo vadybos klausimais.

     Skrydžių vadovų anglų kalbos tobulinimui mokymo centras pasirinktas angliškai kalbančioje šalyje, nes ICAO reikalauja kalbėti sklandžiai, neužsikertant, be kalbos defektų, suprasti įvairius dialektus. Mokymo centras turi būti nurodytas ICAO Training Directory. Siekiant pilnai išnaudoti visas galimybes mokytis iš aplinkos, o ne tiktai kursų metu, gyvenimas numatomas šeimose.

     NUORODOS Į BPD

     Projektas įgyvendina BPD antrojo prioriteto antrosios priemonės tikslą – didinti ūkio subjektų ir bendrą Lietuvos ūkio konkurencingumą plėtojant žmogiškuosius išteklius.

     Projektas atitinka šiuos BPD 2.2 priemonės uždavinius:

 http://www.ans.lt/static/project/images/icons/ico_6.png Priderinti specialistų rengimą prie kintančių ūkio poreikių;

 http://www.ans.lt/static/project/images/icons/ico_6.png Didinti dirbančiųjų kvalifikacijos ir žinių lygį.

  PROJEKTO TIKSLAI IR REZULTATAI

     Pagrindinis projekto tikslas – tobulinant įmonės darbuotojų kvalifikaciją, gerinti įmonės teikiamų paslaugų kokybę bei užtikrinti skrydžių saugą ir saugumą, didinti įmonės konkurencingumą tarptautinėje darbo rinkoje ir tapti regioniniu tarpvalstybiniu skrydžių valdymo centru.

     Projekto uždaviniai:

 http://www.ans.lt/static/project/images/icons/ico_6.png Tobulinti įmonės darbuotojų, kurių kasdieniniame darbe reikalinga anglų kalba, anglų kalbos žinias ir kalbėjimo įgūdžius;

 http://www.ans.lt/static/project/images/icons/ico_6.png Atnaujinti personalo vadybos žinias padalinių vadovams.

     Projekto rezultatai:

http://www.ans.lt/static/project/images/icons/ico_6.png Skrydžių sauga ir saugumas.

http://www.ans.lt/static/project/images/icons/ico_6.png Aukšta įmonės darbuotojų kvalifikacija bus teigiamas argumentas pasirenkant Lietuvą kaip šalį, kurioje bus įkurtas regioninis tarpvalstybinis skrydžių valdymo centras.

http://www.ans.lt/static/project/images/icons/ico_6.png Skrydžių vadovams numatyti anglų kalbos tobulinimo kursai padės išlaikyti darbo vietas, įsigaliojus naujiems ICAO anglų kalbos mokėjimo reikalavimams nuo 2008 m. sausio 1 d.

http://www.ans.lt/static/project/images/icons/ico_6.png Techniniam inžinieriniam personalui numatyti anglų kalbos tobulinimo kursai padės išlaikyti darbo vietas ir, nuo 2005 m. įsigaliojus Eurokontrolės saugos priežiūros reikalavimams ESARR5, gauti licencijas.

http://www.ans.lt/static/project/images/icons/ico_6.png Kitiems įmonės darbuotojams anglų kalbos kursuose patobulintas anglų kalbos mokėjimas padės kokybiškiau teikti kitas su skrydžių valdymu susijusias paslaugas ir garantuoti skrydžių saugą.

http://www.ans.lt/static/project/images/icons/ico_6.png Įmonės ir padalinių vadovai, atnaujinę personalo vadybos žinias (darbuotojų veiklos vertinimo, streso ir konfliktų valdymo, prezentacijų rengimo bei viešojo kalbėjimo) galės sėkmingai vadovauti regioninio tarpvalstybinio skrydžių valdymo centro padalinių veiklai.

     ŠIUO METU

     Skelbiamas viešųjų pirkimų konkursas anglų kalbos kursams Lietuvoje ir Anglijoje.

     Pirmieji kursai inžinieriams ir administracijos darbuotojams Lietuvoje ir skrydžių vadovams Anglijoje prasidės 2005 m. birželio 6 d.

     Projekte patvirtintas tikslus kursų dalyvių skaičius (atskirai moterų ir vyrų) pagal padalinius ir tikslios kursų datos. Rengiant projektą buvo vadovaujamasi padalinių vadovų paraiškomis.

     Tie darbuotojai, kurie nedalyvaus šiame projekte, turės galimybę naudotis įmonės darbuotojų ugdymui skirtomis lėšomis. Jų būtinumo dalyvauti projekte nepavyko įrodyti Europos socialinio fondo agentūrai, nes specialiam mokymui paramos intensyvumas iš ESF siektų tik 35 procentus.

 

2005-03-08

VĮ „Oro navigacija“ darbuotojų ugdymui gavo ES struktūrinių fondų paramą

     Š.m. kovo 7 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir VĮ „Oro navigacija“, įgyvendindamos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“, sudarė sutartį dėl Paramos skyrimo projektui „Valstybės įmonės „Oro navigacija“ darbuotojų kompetencijos ir bendrųjų gebėjimų ugdymas“.

     Bendra projekto vertė – 2 mln.109 tūkst. Lt, iš jų paramos lėšos – 1 mln. 265 tūkst. Lt.

     Projekto trukmė – 36 mėnesiai - nuo 2005 m. kovo 1 d. iki 2008 m. vasario 29 d. Kaip numatyta projekte, įvairiuose kursuose mokysis 170 įmonės darbuotojų.

             
 

 Puslapis atnaujintas: 2019-10-02

Rekvizitai

VĮ  „Oro navigacija“
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius

Tel. +370 706 94 502 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

 

Įmonės kodas    210060460 
PVM mokėtojo kodas   LT100604610 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460