Administracinė informacija

Oro navigacijos informacijos paslaugos

Atsakingieji asmenys ir tarnybos

Oro navigacijos informacijos skyrius
 

Vadovė
Gina Budinienė
Tel. +370 706  94 615 

Faks. +370 706  94 614 
El. p. ais@ans.lt 

Vilniaus oro navigacijos informacijos žiniavietė
 

Vadovas
Algirdas Jasiulionis

Tel. +370 706  94 620

El. p. briefing@ans.lt


Oro eismo pranešimų žiniavietė Vilniaus ARO instruktorius

Tel. +370 706  94 694
Tel. +370 706  94 618
Tel. +370 706  94 747
Tel. +370 610  25 217
Faks. +370 706  94 621
El. p. briefing@ans.lt

 

 

Valstybė, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) narė, privalo teikti oro navigacijos informaciją, reikalingą civilinės aviacijos orlaivių skrydžiams savo atsakomybės ribose. VĮ “Oro navigacija” oro navigacijos informacijos skyrius (ONIS) yra atsakingas už oro navigacijos informacijos rinkimą Vilniaus FIR ir platinimą naudotojams.

Oro navigacijos informacija teikiama bendrame oro navigacijos informacijos komplekte, kurį sudaro:

  – Oro navigacijos informacinis rinkinys (AIP)
  – AIP (AIP AMDT) pataisos
  – AIP (AIP SUP) papildymai
  – NOTAM ir Priešskrydinės informacijos biuleteniai (PIB)
  – Oro navigacijos informacijos aplinkraščiai (AIC)
  – Patikrinimo sąrašai ir suvestinės

    NOTAM ir su jais susiję mėnesiniai patikrinimo sąrašai leidžiami per AFS, o PIB galima gauti aerodromų ARO vienetuose. Galiojančių NOTAM sąrašas, AIP SUP, AIC yra prieinamas interneto svetainėje www.ans.lt ir platinamas pagal užklausą elektroniniu paštu. Visa kita komplekto medžiaga elektroninėje laikmenoje siunčiama paštu.

    Oro navigacijos informacinis rinkinys (AIP) yra pagrindinis aviacijos dokumentas, atitinkantis ICAO reikalavimus. Šiuo dokumentu būtina naudotis rengiantis tarptautiniams ar vietiniams, komerciniams ar privatiems skrydžiams. Rinkinyje skelbiamos Skrydžių taisyklės, Oro eismo paslaugų taisyklės bei kita būtina informacija. Lietuvos AIP rengia ir platina ONI skyrius. Nuo 2012 m. lapkričio 15 d. Lietuvos Respublikos elektroninis oro navigacijos informacinis rinkinys AIP  leidžiamas HTML formatu. Jis leidžiamas lietuvių ir anglų kalbomis tik kompaktinėje plokštelėje su galimybe informaciją atspausdinti iš PDF failo. AIP pataisos (AIP AMDT)  publikuojamos pagal AIRAC ciklus.

Visos geografinės koordinatės Lietuvos Respublikos oro navigacijos informaciniame rinkinyje pateikiamos pagal pasaulinę geodezinės atskaitos sistemą (WGS-84).

    Oro navigacijos informacijos skyriuje papildomai rengiami ir platinami Vilniaus skrydžių informacijos regiono Vizualiųjų skrydžių žemėlapis (M1:500 000) ir Lietuvos Respublikos aerodromų informacinis rinkinys (skrydžiams pagal vizualiųjų skrydžių taisykles) lietuvių ir anglų kalbomis.

Nuo 2015 m. kovo mėnesio ONI skyriaus leidžiamus leidiniu galima įsigyti per įmonės internetinės svetainės elektroninę parduotuvę.

    Oro navigacijos informacijos skyriuje yra Oro navigacijos informacijos rengimo ir teikimo (ONIRT) poskyris, kuris sujungtas su NOTAM ofisu. ARO padaliniai įkurti Vilniaus, Kauno, Palangos ir Šiaulių aerodromuose. Vilniaus ARO dirba H24 ir yra pagrindinis informacijos teikimo padalinys, kai nedirba kitų aerodromų ARO. ARO žiniavietėse galima gauti visą pasirengimo skrydžiui reikalingą informaciją tarptautiniams ir vietiniams skrydžiams.  ARO  turi galimybę naudotis tarptautinėmis oro navigacijos duomenų bazėmis.

    ARO žiniavietėse taip pat priimami ir siunčiami visi su skrydžių valdymu susiję pranešimai: skrydžių planai, informacija apie orlaivio išskridimą, vėlavimą, įvairius pakeitimus ir pan. Žiniavietės taip pat koordinuoja visų tarnybų, susijusių su oro navigacijos paslaugų teikimu, veiklą. ARO instruktorius nuolat palaiko ryšį su Regiono bei Aerodromo skrydžių valdymo centrais, Skrydžių srautų planavimo ir duomenų dorojimo skyriumi, paieškos ir gelbėjimo centrais, muitine, pasienio policija bei kitomis tarnybomis. Keičiamasi informacija ir su kitų valstybių atitinkamomis tarnybomis bei aviakompanijomis.

   Žiniavietės renka rinkliavas už oro navigacijos ir terminalo  paslaugas. Orlaivių įgulų nariai čia gali susipažinti su visa skrydžiui reikalinga informacija, gauti reikiamas konsultacijas. Be to, poskyryje galima įsigyti oro navigacijos žemėlapius. Atsiskaityti už paslaugas galima eurais – grynaisiais pinigais, mokėjimo kortelėmis arba elektroninėje parduotuvėje.

 

 Puslapis atnaujintas: 2019-06-07

Rekvizitai

Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460