Administracinė informacija

Oro eismo paslaugos

Oro eismo paslaugų teikimas yra neatskiriama kiekvienos šalies civilinės aviacijos veiklos dalis. Lietuvoje oro eismo paslaugas teikia:

  – Regiono skrydžių valdymo centras;
  – Vilniaus aerodromo skrydžių valdymo centras;
  – Kauno aerodromo skrydžių valdymo centras;
  – Palangos aerodromo skrydžių valdymo centras;
  – Šiaulių aerodromo skrydžių valdymo centras.

Teikiamos šios oro eismo paslaugos: skrydžių valdymo (regiono, prieigų ir aerodromo skrydžių valdymo), skrydžių informacijos (aerodromo skrydžių informacijos, aerodromo rajono informacijos automatinio perdavimo kai kuriuose aerodromuose), aliarmo skelbimo.

Oro eismo paslaugos, atsižvelgiant į oro erdvės klasifikaciją, teikiamos visoje Lietuvos oro erdvėje, taip pat ir virš teritorinių vandenų bei Baltijos jūros oro erdvės, kuri įeina į Vilniaus skrydžių informacijos regioną. 

Aukštą teikiamų paslaugų kokybę užtikrina specialistų kvalifikacija bei tarptautinius standartus atitinkanti šiuolaikinė skrydžių valdymo sistema.

Spartus skrydžių valdymo įrangos atnaujinimo procesas prasidėjo netrukus po to, kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę. Naujas galimybes atvėrė 1993 m. įdiegta prancūzų gamybos radijo lokatorių sistema THOMSON – išaugus teikiamų oro navigacijos paslaugų kokybei, Lietuvos oro erdvė aviakompanijoms tapo kur kas patrauklesnė. Už visapusį skrydžių valdymo procesų modernizavimą per labai trumpą laiką tuometinė Valstybinė skrydžių valdymo tarnyba 1994 m. buvo apdovanota Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) 50-mečio garbės medaliu.

    Tačiau gyvenimas nestovi vietoje. Didėjantis skrydžių intensyvumas, nuolat augantys reikalavimai oro eismo paslaugoms ir pasaulinė skrydžių valdymo technikos atnaujinimo praktika paskatino imtis naujo projekto. Jau dešimt  metų Regiono ir Vilniaus aerodromo skrydžių valdymo centruose veikia moderni automatizuota prancūzų įmonės THALES skrydžių valdymo sistema EUROCAT X. Atėjo laikas naujam investiciniam projektui. 2014 m. pradėta ypač reikšminga įmonės perspektyvai programa „Naujo administracinio ir regiono skrydžių valdymo centro pastato statyba bei oro navigacijos paslaugoms teikti įrangos įsigijimas“.

Kauno skrydžių valdymo centre jau keleri metai patikimai dirba čekų sukurta įranga ALS-2.1, o Palangoje 2013 m. įdiegta ir sėkmingai eksploatuojama ispanų įmonės INDRA įranga AIRCON 2100, leidžianti  efektyviai valdyti skrydžius vakarinėje šalies oro erdvės dalyje. 2014 m. sėkmingai užbaigtas projektas „Tūpimo pagal prietaisus sistemos (ILS) keitimas Kauno SVC“.

Modernizuojamas radijo ryšys „Oras–žemė“ – pasirašyta sutartis su Norvegijos kompanija JOTRON A.S. dėl naujos radijo ryšio įrangos tiekimo.

2014 m. išplėstas Prieigų ir aerodromo vadavietės treniruoklio funkcionalumas – su šią įrangą gaminančia kompanija NITA pasirašyta sutartis dėl treniruoklio modifikavimo. Įdiegtos funkcijos atitiks naujus Europos oro eismo vadybos reikalavimus. Pradėta diegti Teritorinė daugiajutiklinė stebėjimo sistema. Šis projektas vykdomas kartu su gamintojais – Suomijos NRPL Aero OY – atliekamų mokslinių tyrimų pagrindu.

2014 m. įgyvendintas Mobiliosios skrydžių valdymo vadavietės diegimo projektas. Ši vadavietė įvairiuose aerodromuose gali būti  naudojama nenumatytais atvejais, kai dėl tam tikrų priežasčių nebegali funkcionuoti Aerodromo skrydžių valdymo centras. VGTU Aviacijos instituto patalpose įrengtas šiuolaikiškas Aerodromo skrydžių valdymo treniruoklis. 2013 m. Vilniaus, Kauno ir Palangos radiolokacinės sistemos pradėjo dirbti MODE S režimu, skrydžių valdymo sistemoje EUROCAT-X pradėjome naudoti papildomas OLDI (automatinis duomenų apsikeitimas) pranešimų funkcijas skrydžiams su Rygos bei Minsko skrydžių valdymo centrais koordinuoti.

Visuose įmonės skrydžių valdymo centruose atnaujinta techninė ir programinė automatinio informacijos perdavimo įranga (ATIS), įdiegta automatizuota meteorologinės informacijos sistema (AIMS). 2013 m. atnaujinta radiolokacinė Vilniaus aerodromo eismo apžvalgos sistema bei daugiajutiklinės aerodromo eismo stebėjimo sistemos programinė įranga.

Įmonės technikos specialistai aktyviai dalyvauja Eurokontrolės saugos reguliavimo normų įgyvendinimo Lietuvoje darbuose, rengia techninius reikalavimus naujiems projektams, taip pat aktyviai remia A. Gustaičio aviacijos institutą, dalindamiesi elektronikos specialistų rengimo patirtimi.
 

Norėdami palikti atsiliepimą ar pasiūlymą spauskite >>>ČIA

 

rsvc rsvc2 rsvc3 rsvc4 vasvc2

Puslapis atnaujintas: 2020-03-05

Rekvizitai

VĮ Oro navigacija
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460