Administracinė informacija

Navigacijos, ryšių ir stebėjimo paslaugos

Navigacijos, ryšių ir stebėjimo paslaugos teikiamos visame Vilniaus skrydžių informacijos regione (FIR).

     Įmonėje naudojama navigacijos, stebėjimo ir ryšių įranga skirta užtikrinti saugius skrydžius. Ji atitinka tarptautinius civilinės aviacijos standartus. Įrangą prižiūri aukštos kvalifikacijos specialistai. Jų žinioms gilinti įmonė kiekvienais metais skiria pakankamai lėšų, nes tai leidžia sėkmingai spręsti ne tik kasdienius uždavinius, tai – ir investicija į ateitį.

Oro navigacijos paslaugoms teikti naudojamos įvairios radijo navigacijos priemonės:

  – VHF dažnių ruožo Doplerio efekto principu veikiantys visakrypčiai švyturiai DVOR
  – Distancijos (arba nuotolio) nuo orlaivio iki švyturio informacijos teikimo švyturiai DME
  – Automatinės VHF dažnių ruožo krypties į orlaivį nustatymo (pelengavimo) stotys ADF
  – Radijo švyturiai (NDB)

     2012 m. Klaipėdoje įrengtas naujos kartos DVOR/DME. Šalies oro uostuose veikiančių DVOR/DME ar VOR/DME švyturių kompleksai Vilniaus skrydžių informacijos regione sukuria specialų navigacijos duomenų lauką, kuris orlaivių įguloms teikia tikslią informaciją apie orlaivio padėtį oro erdvėje šių švyturių atžvilgiu.

     Tūpimo pagal prietaisus sistemos ILS teikia informaciją įgulai apie orlaivio padėtį kilimo ir tūpimo tako atžvilgiu. Lietuvos oro uostuose naudojami švyturiai, atitinkantys I ir II ICAO kategorijos reikalavimus ir leidžiantys orlaiviui automatiniu režimu tiksliai priartėti prie kilimo ir tūpimo tako. Radiolokacinės stebėjimo sistemos skrydžių vadovams teikia labai tikslią (paklaida – vos 300 metrų) informaciją apie valdomoje zonoje esančių orlaivių padėtį. Be tikslių koordinačių, displėjuose pateikiami papildomi pranešimai: skrydžio aukštis, greitis, skrydžio profilis, maršrutas ir kita reikalinga informacija.

     Regiono skrydžių valdymo sistema naudoja keturių radijo lokatorių – Vilniaus, Kauno Palangos, Gdansko duomenis. Tokiu būdu užtikrinamas reikalaujamas dvigubas Vilniaus skrydžių informacijos regiono oro erdvės padengimas. Kauno aerodromo zonoje ir skrydžių valdymo rajone naudojama čekų gamybos skrydžių valdymo įranga ALS. Nauja ispanų gamybos automatizuota skrydžių valdymo sistema AIRCON įdiegta Palangos skrydžių valdymo centre. Jos techninės savybės atitinka šiuolaikinius reikalavimus. Modernios ryšių sistemos užtikrina nuolatinį orlaivių įgulų ir skrydžių vadovų keitimąsi informacija visuose skrydžio etapuose. Jos taip pat garantuoja duomenų mainus su kaimyninių regionų centrais.

   Skrydžių valdymo techninės priemonės bei jų programinė įranga yra  atnaujinamos pagal Europos Sąjungos reikalavimus.

NavRysPaslaugos_1 NavRysPaslaugos_2 NavRysPaslaugos_3

Puslapis atnaujintas: 2018-01-01

Rekvizitai

Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460