Administracinė informacija

Aeronautikos gelbėjimo koordinacinis centras

Atsakingieji asmenys ir tarnybos

Vadovas
Vytautas Vaižmužis 
Tel. +370 706  94 585

Koordinatorius 

Tel.  +370 706  94 587

        +370 706 94 588

Mob. +370 610 46 024
Faks. +370 706  94 589 
El. p. arcc@ans.lt

 

1996 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu įsteigtas Aeronautikos paieškos ir gelbėjimo koordinacinis centras, kurio pagrindiniai uždaviniai yra koordinuoti gelbėjimo darbus, įvykus orlaivio avarijai, vadovauti šiems darbams įvykio vietoje arba skirti kitą šių darbų vadovą.

     Aeronautikos paieškos ir gelbėjimo koordinacinis centras budi visą parą. Centras gauna informaciją iš avariją ar nelaimę patyrusių orlaivių ar laivų, iš Vilniaus regiono skrydžių valdymo centro, tarptautinės COSPAS-SARSAT palydovinio ryšio sistemos Bodė koordinacinio centro Norvegijoje, taip pat kitų juridinių bei fizinių asmenų.

     Pagal iš anksto suderintą ryšio schemą centras apie įvykusią avariją informuoja kitas Lietuvos Respublikoje veikiančias paieškos ir gelbėjimo tarnybas.

     Centras bendradarbiauja su Baltijos jūros baseino valstybių bei kaimyninių valstybių koordinaciniais centrais, kurie dalyvauja paieškos ir gelbėjimo darbuose pagal NATO programą “Partnerystė taikos labui”. 

     Pagal tarpvyriausybines paieškos ir gelbėjimo darbų sutartis, jeigu orlaivio ar laivo avarija įvyksta pasienio ruože, kaimyninės šalys įsipareigoja padėti viena kitai. Kaimyninių valstybių koordinacinių centrų prašymu jos siunčia paieškos ir gelbėjimo pajėgas bei techniką.

     2011 m. bendradarbiaujant su JAV kompanija ,,Techno-Sciences", atnaujintas COSPAS-SARSAT sistemos terminalas. Ši naujovė leidžia teigti, kad AGKC visa darbų apimtimi perėjo į skaitmeninę erą. Tinkamai parengtas ir sertifikuotas AGKC personalas yra pasiruošęs greitai ir kokybiškai reaguoti į avarines situacijas. Įmonės AGKC visiškai atitinka aukščiausius tarptautinius standartus.

 

AGKC-1 AGKC-2

Puslapis atnaujintas: 2018-03-19

Rekvizitai

Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460