Administracinė informacija

Paskatinimai ir apdovanojinimai

Mūsų geriausieji 2016

Praėjusiais metais užgimusi tradicija išrinkti ir pagerbti geriausius darbuotojus gražiai prigyja. Prasmingi dalykai neturi užgesti. Juk ir generalinis direktorius neišsižadėjo savo žodžių, kad didžiausias įmonės turtas yra žmonės, ir mes patvirtiname seną tiesą, kad kolektyve vyrauja jauki atmosfera, sudarytos sąlygos atsiskleisti kiekvieno mūsų galimybėms ir nejaučiame vadovybės dėmesio stokos.

Taigi vėl buvo keliami kandidatai, vėl posėdžiavo autoritetinga komisija. Gruodžio 22-ąją, paskelbti trys pagal profesines grupes geriausi darbuotojai.

Skrydžių vadovų grupėje geriausiu pripažintas Sergejus Luščiovas. Gimusį Pskove, mokslus baigusį Rygoje, padirbėjusį Iževske, likimo pirštas 1985 m. Sergejų atvedė į Vilnių, ir štai jau trisdešimt metų jo balsas daugeliui įvairių šalių lakūnų siunčia pirmąją žinią apie Lietuvą. Bendradarbiai apibūdina Sergejų kaip puikų profesionalą ir gero būdo, draugišką, pareigingą žmogų.

Geriausias tarp inžinierių ir technikų – Navigacijos skyriaus vyriausiasis inžinierius Vidas Jančiukas.  Geraširdis, kaip ir dera dzūkui, Vidas ilgai buvo nepamainomas ILS ir pelengatorių grupės specialistas. Bėgant metams, Vido kompetencijos ir atsakomybės erdvės vis plėtėsi, o jis pats liko toks pat – draugiškas,  paslaugus bičiulis ir visa galva į modernias technologijas pasinėręs inžinierius.

Kitų darbuotojų (administracijos) grupėje laurai atiteko Dokumentų valdymo skyriaus specialistei Ingai Bielskutei. Ežeringame Molėtų krašte gimusią Ingutę aviacija pašaukė prieš porą dešimtmečių, ir šiandien būtų tiesiog neįmanoma įsivaizduoti mūsų kolektyvo be jos – pareigingos, darbščios, atsakingos ir mielos kolegės.Mūsų geriausieji 2015

Generalinis direktorius ne kartą yra sakęs: „Didžiausias įmonės turtas – žmonės“. Tai nėra tik gražūs žodžiai – matyt, niekas neprieštaraus, kad kolektyve vyrauja jauki atmosfera, sudarytos sąlygos atsiskleisti kiekvieno mūsų galimybėms, nejaučiame vadovybės dėmesio stokos. Taigi nepaseno tiesa, kad atlyginimas – ne vien pinigai.

Visa tai patvirtina ir ilgai brandinta idėja rengti VĮ „Oro navigacija“ geriausių metų darbuotojų rinkimus. Sudaryta autoritetinga komisija, nustatyta kandidatų iškėlimo tvarka, susitarta dėl vertinimo kriterijų. Pagaliau šiandien, gruodžio 2-ąją, nuskambėjo paskutinis akordas – iš 12 kandidatų komisija paskelbė tris pagal profesines grupes geriausius darbuotojus.

Skrydžių vadovų grupėje geriausiu pripažintas Tadeuš Charevič. Gimęs Vilniuje, mokęsis Rygoje, kur baigė aviacijos mokyklą ir aeronautikos institutą, Tadeušas skrydžių vadovu dirba jau 25 metus, nuo pat pirmųjų skrydžių valdymo sistemos kūrimo Lietuvos Respublikoje dienų. Kolegos vienu balsu apibūdina Tadeušą, kaip puikų profesionalą ir draugišką, gero būdo, pareigingą žmogų.

Tarp inžinierių ir technikų geriausiojo vardas atiteko Kauno skrydžių valdymo centro vyriausiajam inžinieriui Gasparui Vaitkui. Kaunietis nuo gimimo Gasparas laikinosios sostinės oro uoste pradėjo dirbti jau gerokai nutolusiais 1974-aisiais. Bendradarbiai pažįsta Gasparą, kaip puikų specialistą, pagarbų, dalykišką, aukštos vidinės kultūros žmogų.

Kitų darbuotojų (administracijos) grupės geriausiuoju išrinktas Vladislovas Radušis. Gimęs tremtinių šeimoje Tomske, Vladukas Lietuvą išvydo būdamas trejų metų. Užaugusį pašaukimas atvedė į Lietuvos valstybinę konservatoriją. Paskui – ketvirtį amžiaus trukę režisūros darbai televizijoje. Mūsų įmonėje Vladas – tikras atradimas, pakerėjęs inteligentiškumu, sumanumu, išmanymu ir paslaugumu.

 Puslapis atnaujintas: 2018-11-07

Rekvizitai

VĮ Oro navigacija
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460