Administracinė informacija

  • VĮ Oro navigacija

„Oro navigacijai“ - apdovanojimas už antikorupcinių priemonių diegimą

Gerosios valdysenos principų taikymą skatinantis Valdymo koordinavimo centras (VKC) „Oro navigaciją“ pripažino geriausiai antikorupcines priemones diegiančia valstybės įmone. Antradienį įmonės generaliniam direktoriui Mindaugui Gusčiui VKC vadovas Vidas Danielius ir Specialiųjų tyrimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Egidijus Radzevičius įteikė „Antikorupcinių priemonių lyderio“ apdovanojimą.

VKC šį apdovanojimą skyrė įvertinusi 51 valstybės valdomą įmonę korporatyvinio valdymo požiūriu.

Vertinimo metodikoje buvo atsižvelgiama į keturias svarbias sritis - antikorupcinės kultūros ir antikorupcinio švietimo, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo, pranešimo kanalų ir pranešėjų apsaugos bei privačių interesų deklaravimo.

„Siekėme sukurti efektyviai veikiančią sistemą, kurioje kova su korupcija taptų visos įmonės, o ne atskirų asmenų reikalu. Džiaugiamės, kad tai mums pavyko, esame pastebėti ir įvertinti", - atsiimdamas apdovanojimą sakė „Oro navigacijos" vadovas M.Gustys.

2017 m. pradžioje įmonėje priimtas sprendimas įdiegti antikorupcinės vadybos sistemą pagal ISO 37001 standartą. Norint, kad nepakantumas korupcijai taptų visos įmonės bendruomenės reikalu, per kelis metus įmonėje buvo atlikti vidaus teisės aktų, viešųjų pirkimų, darbo organizavimo pakeitimai.

Šiuo metu įmonėje veikia finansinės ir nefinansinės kontrolės priemonės, vykdoma personalo patikra ir kvalifikacijos kėlimas, analizuojamos ir mažinamos galimos korupcijos rizikos.

2019 m. pradžioje „Oro navigacija“ tapo pirmąja valstybės įmone, kurios įdiegta antikorupcinė vadybos sistema pagal ISO 37001 standartą buvo oficialiai sertifikuota sertifikavimo kompanijos, turinčios akreditaciją sertifikuoti įmones pagal minėtą standartą. Įmonės sertifikavimą atliko nacionalinio Italijos akreditacijos biuro „Accredia“ akredituota italų kompanija „Certification S.r.l.“.

Kasmet Valdymo koordinavimo centras sudaro VVĮ gerosios valdysenos indeksą. Tai yra vienas pagrindinių įrankių, kuriuo vertinama VVĮ valdymo kokybė. Jis sudaromas atsižvelgiant į EBPO rekomendacijas, „Nasdaq“ bendrovių valdymo kodeksą, Nuosavybės gairių, Skaidrumo gairių ir Atrankos gairių nuostatas bei kitus VVĮ veiklą reglamentuojančius dokumentus ir geriausias pasaulines korporatyvinio valdymo praktikas.

Iš kairės į dešinę - Specialiųjų tyrimo tarnybos (STT) direktoriaus pavaduotojas Egidijus Radzevičius, Valdymo koordinavimo centro (VKC) vadovas Vidas Danielius ir "Oro navigacijos" (ON) generalinis direktorius Mindaugas Gustys.    Iš kairės į dešinę - STT direktoriaus pavaduotojas E.Radzevičius, ON generalinis direktorius M.Gustys ir VKC vadovas Vidas Danielius    ON vadovas Mindaugas Gustys    Apdovanojimas

 

Vytautas Beniušis
Komunikacijos vadovas
Tel. 8 706 94509
Mob. +370 687 26001Puslapis atnaujintas: 2019-11-27

Rekvizitai

VĮ  „Oro navigacija“
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius

Tel. +370 706 94 502 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

 

Įmonės kodas    210060460 
PVM mokėtojo kodas   LT100604610 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460