Administracinė informacija

  • VĮ Oro navigacija

Valstybės įmonė „Oro navigacija“ tapo tarptautinio technologijų aljanso nare

Pasaulinio oro eismo valdymo (OEV) kongreso Madride metu Lietuvos ir Lenkijos oro navigacijos paslaugų teikėjos valstybės įmonė „Oro navigacija“ ir PANSA oficialiai įstojo į Europos iTEC aljansą, praeitų metų Pasauliniame OEV kongrese pareiškę ketinimą tai daryti.

Aljanso tikslas – diegiant pažangias technologijas oro navigacijos paslaugų srityje suteikti oro erdvės naudotojams pagrindą optimizuoti maršrutus ir skrydžių trajektorijas, sumažinti skrydžių kaštus ir neigiamą poveikį aplinkai, didinti punktualumą. 

Vieningos iTEC sistemos panaudojimas aljanse – svarbus žingsnis įgyvendinant bendro Europos dangaus (angl.-Single European sky) koncepciją. iTEC skrydžio duomenų dorojimo sistema ir skrydžių vadovų darbo vieta yra svarbios funkcijos didinant oro eismo vadybos efektyvumą bendrame Europos danguje.

iTEC steigėjams – Vokietijos (DFS), Ispanijos (ENAIRE) ir Jungtinės Karalystės (NATS) oro navigacijos paslaugų teikėjams  –  bei jų partneriams tenka 31 proc. skrydžių Europoje.

„Oro navigacija“ ir PANSA pasirašė sistemos grupės sutartį su Vokietijos ir Olandijos oro navigacijos paslaugų teikėjais DFS ir LVNL bei technologinių sprendimų tiekėju Indra, suformuodami vadinamą DSG sistemų grupę (angl.- DFS system group) iTEC aljanse. Norvegijos oro navigacijos paslaugų teikėjas Avinor įstojo į iTEC aljansą 2016 metais, sudarydamas sistemos grupės sutartį su NATS.

DFS vadovas, prof. Klaus-Dieter Scheurle, kalbėdamas DFS sistemos grupės vardu, pabrėžė: „iTEC bendradarbiavimo platforma duoda sinerginį efektą, taigi, mažina kaštus, padeda įgyvendinti bendrus reikalavimus atitinkantį ir sąveikaujantį Europos oro eismo valdymą, pasiekti didesnio efektyvumo ir aukštesnių Europos oro erdvės naudotojams teikiamų paslaugų standartų. Partnerystė su Lietuva ir Lenkija duos naudos dar didesniam oro erdvės naudotojų skaičiui“.

 „Oro navigacijos“ laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas p. Mindaugas Gustys: „Kaip iniciatyvus Bendro Europos dangaus koncepcijos diegėjas, iTEC aljansas yra ir puikus funkcinių oro erdvės blokų efektyvaus bendradarbiavimo bei sėkmingos partnerystės tarp Europos vakarų ir rytų pavyzdys, partnerystės tarp stambių ir smulkių struktūrų, viešų ir privačių, tarp technologijų ir paslaugų. Novatoriškas požiūris ir iTEC narių patirtis leis sukurti efektyvesnę ir kokybišką aplinką oro erdvės naudotojams“.

PANSA prezidentas Janusz Niedziela: „Džiaugiamės įstoję į iTEC aljansą, nes tikimės, kad tai pagerins bendradarbiavimą oro eismo valdymo srityje. Tai atitinka pažangias technologijas bei geriausią oro navigacijos paslaugų teikėjų praktiką ir yra svarbus žingsnis įgyvendinant Bendro Europos dangaus viziją. Bendradarbiavimas oro navigacijos paslaugų teikėjų, teikiančių paslaugas intensyviausio eismo ir sudėtingiausioje Europos oro erdvėje, taip pat ir už jos ribų Rytuose, pagerins oro eismo valdymo  efektyvumą Europoje. iTEC technologijos diegimas yra tolesnio Baltijos funkcinio oro erdvės bloko plėtros būtina sąlyga“.

iTEC užtikrina pažangiausią skrydžio duomenų dorojimą ir skrydžių vadovo darbo vietą. Technologija leidžia atlikti operacijas, paremtas 4D skrydžio trajektorija, turi konfliktų (galimo susidūrimo) aptikimo funkciją, skrydžio kelio (trajektorijos) stebėsenos funkciją, užtikrina sąveiką tarp Europos skrydžių valdymo centrų, ir yra visiškai suderinta su SESAR principais. iTEC padės dar labiau sustiprinti saugą, padidinti efektyvumą ir sumažinti skrydžių poveikį aplinkai.

Naujieji aljanso nariai turės naudos iš sumažėjusių (dėl plėtros išlaidų ir rizikos pasidalinimo) operacinių (veiklos vykdymo) išlaidų, spartesnio pažangių sistemų ir ateities operacinių koncepcijų diegimo.

Daugiau informacijos rasite naujoje svetainėje www.itec.aero

Žiniasklaidos atstovams susisiekti:

VĮ „Oro navigacija“

Julija ČIŽIENĖ, el. p.: ciziene.j@ans.lt, tel. nr. +370 682 52839

 

iTEC iTEC

Puslapis atnaujintas: 2018-03-02

Rekvizitai

VĮ  „Oro navigacija“
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius

Tel. +370 706 94 502 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

 

Įmonės kodas    210060460 
PVM mokėtojo kodas   LT100604610 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460