Administracinė informacija

  • VĮ Oro navigacija

iTEC narės sutarė stiprinti skrydžių valdymo sistemų sąveiką bei apsikeitimą duomenimis
 

1   3   4   5

Kovo 13 d. Madride (Ispanija) vykstančio Pasaulinio oro erdvės vadybos kongreso metu Europos saugios oro navigacijos organizacija Eurokontrolė ir iTEC aljanso nariai - oro navigacijos paslaugų teikėjai – pasirašė Bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo įsipareigojo stiprinti iTEC aljanso narių ir Eurokontrolės skrydžių valdymo sistemų sąveiką bei sklandų duomenų apsikeitimą. Taip siekiama užtikrinti nuolatinę skrydžių augimo paklausą Europoje.

Susitarimą pasirašė technologijų aljansui iTEC priklausančių septynių šalių oro navigacijos paslaugų teikėjai – valstybės įmonė „Oro navigacija“, Vokietijos DFS, Ispanijos ENAIRE, Jungtinės Karalystės NATS, Norvegijos AVINOR, Nyderlandų LVNL, Lenkijos PANSA bei aviacijos industrijos partnerė, Ispanijos bendrovė INDRA.

Europos Komisijos bandomųjų bendrųjų projektų (angl. -  European Commission’s Pilot Common Project) teisės aktuose numatyta, kad didinant Europos oro eismo vadybos efektyvumą itin svarbus vaidmuo tenka būtent Skrydžio trajektorijos informacijos mainams bei sistemų sąveiką galinčiai užtikrinti infrastruktūrai. Pasirašę susitarimą, iTEC nariai ir Eurokontrolė aktyviai prisidės prie Europos oro eismo vadybos Pagrindiniame plane numatytos SESAR operacinės koncepcijos įgyvendinimo.  

Susitarimo šalys  kartu diegs skrydžio objekto valdymo (angl. – Flight Object Management, FOM) ir visos sistemos informacijos valdymo (angl. System Wide Information Management, SWIM) sprendinį, kuriuo ateityje bus grindžiami skrydžio trajektorijos duomenų mainai ir gerinama sistemų sąveika.  iTEC nariai ir Eurokontrolė sieks kartu apibrėžti operacines koncepcijas, nustatyti bendrus techninius reikalavimus ir pagal numatytą schemą taikyti FOM bei SWIM paslaugas.

SESAR projektų vykdymo metu, bendradarbiaujant Europos oro navigacijos paslaugų teikėjams ir aviacijos industrijos (įrangos gamintojų) atstovams,  skrydžių valdymo sistemų operacinės sąveikos koncepcijos yra ištestuotos ir patvirtintos.

 

Vytautas Beniušis
Komunikacijos vadovas
Tel. 8 706 94509
Mob. +370 687 26001

Rekvizitai

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius 
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460