Administracinė informacija

Karjera

ŠIUO METU IEŠKOME:

Vyresniojo teisininnko. Plačiau čia.

Komunikacijos vadovo. Plačiau čia.

Ryšių, navigacijos ir stebėjimo tarnybos stebėjimo paslaugų inžinieriaus(-ės) mokinio(-ės). Plačiau apie darbo poziciją čia
Ryšių, navigacijos ir stebėjimo tarnybos Kauno grupės inžinieriaus(-ės) mokinio(-ės). Plačiau apie darbo poziciją čia

 

 

Pozicija Minimalūs reikalavimai Kaip kandidatuoti
Skrydžių vadovas (aerodromo, prieigų ir erdvės). Aerodromo skrydžių vadovai iš skrydžių valdymo bokšto skrydžius valdo konkrečiame oro uoste. Prieigų skrydžių vadovai valdo atvykstančių ir išvykstančių lėktuvų skrydžius aplink konkretų oro uostą. Erdvės skrydžių vadovai valdo daugiausia tranzitu per šalį skrendančių orlaivių eismą, taip pat atskrendančius ir išskrendančius į/iš Lietuvos oro uostus

Pirmiausiai reikalingas Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto Antano Gustaičio Aviacijos Instituto (VGTU AGAI) inžinerijos mokslų magistro laipsnis, gaunamas baigiant AGAI skrydžių valdymo vientisąsias studijas (studijų trukmė - 5 metai). Pagal skrydžių valdymo vientisųjų studijų programą parengti aviacijos specialistai ne tik įgyja aeronautikos inžinerijos magistro laipsnį, bet ir turi galimybę įgyti skrydžių vadovo mokinio licenciją. Pagal šią studijų programą rengiami visos Europos darbo rinkai tinkantys specialistai. Stojant į šią programą privalu turėti III klasės sveikatos pažymėjimą, išlaikyti profesinio tinkamumo testą.

Kandidatas į skrydžių vadovus turi pateikti šiuos dokumentus: prašymą priimti į darbą, ne žemesnį kaip 4 ELPAC anglų kalbos lygį liudijantį dokumentą, skrydžių vadovo mokinio licenciją ir aukštojo mokslo baigimo diplomą. Atrinkti ir saugumo patikrą praėję kandidatai turi baigti tarpinius mokymus „Oro navigacijos“ Kompetencijų centre. Vėliau mokymas tęsiamas darbo vietoje. Sėkmingai baigus visus išvardintus mokymus skrydžių vadovas savarankiškai pradeda dirbti.
Ryšių, navigacijos ir stebėjimo tarnybos darbuotojas Technikas turi turėti aukštesnįjį techninį išsilavinimą (pageidautina - elektronikos srityje), inžinierius – aukštąjį techninį išsilavinimą (pageidautina - elektronikos srityje).

Įsidarbinimo procesas šioms pozicijoms yra toks:

· Paskelbus atranką, kandidatas siunčia gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką elektroniniu paštu cv@ans.lt;
· Kandidatas turi atitikti nustatytus reikalavimus;
· Įmonė vykdo atranką pagal įmonėje nustatytą tvarką;
· Atrinkti ir saugumo patikrą praėję kandidatai pradeda dirbti.

Oro eismo srautų valdymo specialistas Šio skyriaus specialistas turi turėti aukštąjį aviacinį išsilavinimą.
Aeronautikos paieškos ir gelbėjimo koordinacinio centro koordinatorius Šio centro koordinatorius turi turėti aukštąjį aviacinį išsilavinimą.
ONI skyriaus darbuotojas Šio skyriaus darbuotojas turi turėti aukštąjį aeronautikos inžinerijos krypties išsilavinimą.
Oro eismo vadybos skyriaus vadybininkas Šio skyriaus darbuotojas turi turėti aukštąjį aeronautikos inžinerijos krypties išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 5 metų skrydžių vadovo darbo stažą.

Kas yra oro navigacijos paslaugos?

Oro navigacijos paslaugos –  tai oro eismo vadybos paslaugos (jas sudaro oro eismo paslaugos, oro erdvės tvarkybos paslaugos, oro eismo skrydžių srautų vadybos paslaugos), Ryšių, navigacijos ir stebėjimo paslaugos, Oro navigacijos informacijos paslaugos bei Paieškos ir gelbėjimo koordinavimo paslaugos.

Paslaugos Kaip jas teikia „Oro navigacija“
Oro eismo vadyba (OEV) -  tai visuma ore ir žemėje esančių priemonių, kurių reikia saugiam ir veiksmingam orlaivio judėjimui visais skrydžio etapais užtikrinti. OEV apima oro eismo paslaugas, oro eismo skrydžių srautų vadybos ir oro erdvės tvarkybos paslaugas.

Oro eismo paslaugos – tai įspėjimo skelbimo paslaugos (informacijos apie orlaivį, kuriam reikalingos paieškos ir gelbėjimo paslaugos teikimas atitinkamoms organizacijoms), skrydžio informacijos paslaugos (konsultacijų ir informacijos teikimas skrydžių saugai bei veiksmingumui užtikrinti) ir skrydžių valdymo paslaugos (erdvės, prieigų ir aerodromo skrydžių valdymas).

Tranzitu ir didesniame nei 3 km aukštyje skrendantys lėktuvai aptarnaujami Regiono skrydžių valdymo centre. Viename iš keturių Lietuvos tarptautinių oro uostų besileidžiančius lėktuvus aptarnauja Vilniaus, Kauno, Palangos arba Šiaulių skrydžių valdymo centruose dirbantys skrydžių vadovai.

Regiono skrydžių valdymo centras

Vienu metu Regiono skrydžių valdymo centre dirba  1 pamainos viršininkas ir, priklausomai nuo skrydžių intensyvumo, 2 arba 3 skrydžių vadovai bei 1 arba 2 padėjėjai.  Skrydžių informacijos paslaugas teikia 1 operatorius.

Vienu metu paslaugas teikia mažiausiai 2, daugiausiai 5 skrydžių vadovai.

Pamainą nakties metu minimaliai sudaro 4 žmonės, ryte dirba mažiausiai 5, popiet – mažiausiai 6 žmonės.

Aerodromų skrydžių valdymo centrai

Vilniaus skrydžių valdymo centre vienu metu dienomis dirba po 4, naktimis - po 4 darbuotojus. Iš viso centre dirba 25 skrydžių vadovai.

Kauno skrydžių valdymo centre vienu metu dienomis  dirba 2 skrydžių vadovai, naktimis po 1 skrydžių vadovą. Iš viso centre dirba 10 skrydžių vadovų.

Palangos skrydžių valdymo centre vienu metu dirba dienomis 2 skrydžių vadovai, naktimis po 1 skrydžių vadovą. Iš viso centre dirba 8 skrydžių vadovai.

Šiaulių skrydžių valdymo centre vienu metu dienomis dirba 2 skrydžių vadovai, naktimis po 1 skrydžių vadovą. Iš viso centre dirba 9 skrydžių vadovai.

Dieninė ir naktinės skrydžių vadovo darbo pamainos tęsiasi po 12 valandų, rytinė – 7-10 valandų, vakarinė – 7 valandos.

Įdomu žinoti:

·         Skrydžių vadovais Lietuvoje ilgą laiką dirbo tik vyrai. Pirmąja moterimi skrydžių vadove Lietuvoje tapo Daiva Jakavickienė, ilgametė „Oro navigacijos“ darbuotoja, įmonėje dirbanti iki šiol. Nuo 2000 m. ji dirba Šiaulių skrydžių valdymo centre (SVC) skrydžių vadove. Nuo 2004 m. Daiva yra vyresnioji Šiaulių SVC skrydžių vadovė. Regiono skrydžių valdymo centre taip pat ilgą laiką dirbo tik vyrai. Pirmąja Regiono skrydžių valdymo centro skrydžių vadove moterimi tapo Lina Rudych. Tai įvyko 2004 m. Lina „Oro navigacijoje“ dirba iki šiol.

Oro erdvės tvarkybos paslaugų teikimo tikslas - maksimaliai panaudoti oro erdvę, suteikiant galimybę įvairių kategorijų oro erdvės naudotojams įvykdyti jų poreikius užtikrinančią veiklą Už oro erdvės organizavimo paslaugų teikimą atsakingas „Oro navigacijos“ Oro eismo vadybos skyrius. Jis nustato oro eismo paslaugų maršrutus, oro eismo paslaugų erdves (valdomąją ir nevaldomąją), rajonus ir zonas bei šios erdvės klasių suteikimą, yra atsakingas už specialios veiklos oro erdvės (rezervuojamosios oro erdvės, laikinai išskirtų ir specialiųjų sklandymo zonų) nustatymą. Skyrius taiko lankstaus oro erdvės naudojimo procedūrą – oro erdvės naudotojai su skyriaus specialistais derina planuojamus skrydžius tam tikroje oro erdvėje.
Oro eismo srautų vadyba - tai veiklos priemonės, skirtos užtikrinti saugius, tvarkingus ir sparčius oro eismo srautus Oro eismo srautų vadybos funkciją įmonėje atlieka Skrydžių srautų planavimo ir duomenų dorojimo skyrius. Jis vykdo operatyvų (24/7) stebėjimą siekiant nustatyti, ar oro erdvės paklausa atitinka oro erdvės pralaidumą, atlieka reikalingus skaičiavimus, įvertina gaunamą informaciją apie išskridimų užlaikymus bei pateikia ją oro erdvės naudotojams; esant poreikiui, taiko apribojimus, analizuoja Europos saugios oro navigacijos organizacijos „Eurocontrol“ duomenis dėl oro eismo srautų vadybos priemonių laikymosi.
Ryšių, navigacijos ir stebėjimo paslaugos
  • Ryšių paslaugos reikalingos aprūpinti skrydžių valdymui reikalingais „oras-žemė“ ir „žemė-žemė“ balso ir duomenų ryšiais;
  • Navigacijos paslaugos įgalina kiekvienoje skrydžio fazėje nustatyti orlaivio poziciją ir valdyti jo judėjimo trajektoriją;
  • Stebėjimo paslaugos įgalina aptikti lėktuvą ir pranešti jo buvimo vietą skrydžių vadovams, kurie savo ruožtu tarp lėktuvų užtikrina saugų intervalą.
Ryšių, navigacijos ir stebėjimo paslaugos teikiamos visame Vilniaus skrydžių informacijos regione. Šias paslaugas teikia Ryšių, navigacijos ir stebėjimo tarnyba.  Įmonėje naudojama navigacijos, stebėjimo ir ryšių įranga skirta užtikrinti saugius skrydžius. Ji atitinka tarptautinius civilinės aviacijos standartus. Įrangą prižiūri aukštos kvalifikacijos specialistai.
Oro navigacijos informacijos paslaugos
Oro navigacijos informacijos paslaugos  - tai oro navigacijos informacijos rinkimas ir platinimas oro erdvės naudotojams Už šių paslaugų teikimą atsakingas įmonės Oro navigacijos informacijos skyrius.  Jis renka ir platina naudotojams oro navigacijos informaciją. Oro navigacijos informacija teikiama bendrame oro navigacijos informacijos komplekte, kurį sudaro oro navigacijos informacinis rinkinys (AIP), AIP (AIP AMDT) pataisos, AIP (AIP SUP) papildymai, NOTAM ir Priešskrydinės informacijos biuleteniai (PIB), Oro navigacijos informacijos aplinkraščiai (AIC), patikrinimo sąrašai ir suvestinės. Skyriaus parengta oro navigacijos informacija naudojasi įvairūs Lietuvos oro erdvės dalyviai – orlaivių pilotai, skrydžių vadovai, oro bendrovių atstovai ir kiti oro erdvės dalyviai.
Paieškos ir gelbėjimo koordinavimo paslaugos
Paieškos ir gelbėjimo koordinavimo paslaugos - darbų, įvykus orlaivio ar laivo avarijai, organizavimas ir koordinavimas.

„Oro navigacijos“ Aeronautikos paieškos ir gelbėjimo koordinacinis centras paslaugas teikia visą parą. Centras gauna informaciją iš avariją ar nelaimę patyrusių orlaivių ar laivų, iš Regiono skrydžių valdymo centro, Norvegijoje esančios tarptautinės COSPAS-SARSAT palydovinio ryšio sistemos, taip pat kitų juridinių bei fizinių asmenų.

Pagal iš anksto suderintą ryšio schemą centras apie įvykusią avariją informuoja kitas Lietuvos Respublikoje veikiančias paieškos ir gelbėjimo tarnybas.

Pagal tarptautinę teisę, jeigu orlaivio ar laivo avarija įvyksta pasienio ruože, kaimyninės šalys įsipareigoja padėti viena kitai. Kaimyninių valstybių koordinacinių centrų prašymu jos siunčia paieškos ir gelbėjimo pajėgas bei techniką.

Lietuvoje didelis dėmesys skiriamas bendradarbiavimui su Lietuvos kariuomene, todėl vykdoma daug bendrų veiklų dirbant kartu su kariškiais.

 

 Puslapis atnaujintas: 2021-10-14

Rekvizitai

VĮ  „Oro navigacija“
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius

Tel. +370 706 94 502 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

 

Įmonės kodas    210060460 
PVM mokėtojo kodas   LT100604610 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460