Administracinė informacija

ES dalinis finansavimas


 

ES PARAMOS PROJEKTAI: ORO EISMO VADYBOS (OEV) SISTEMOS DIEGIMAS IR AERODROMO EISMO STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS MODERNIZAVIMAS.

Spalio 7 d. valstybės įmonė „Oro navigacija“ pasirašė sutartį su Europos Komisijos įgaliota Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (Innovation and Network Executive Agency – INEA) dėl 7,93 mln. eurų  daliniam įmonės projektų „Oro eismo vadybos sistemos diegimas” ir „Aerodromo eismo stebėjimo ir kontrolės sistemos modernizavimas” finansavimui.

Abiejų projektų įgyvendinimo terminas – 2019 m.

 

APIE PROJEKTUS

1. Oro eismo vadybos (OEV) sistemos diegimas.
CEF parama transportui, projekto numeris 2015-LT-TM-0155-W

Naujos kartos OEV sistema Vilniaus regiono kontrolės centre diegiama, vadovaujantis iTEC aljanso koncepcija. Sistemą sudarys 3 pagrindiniai komponentai:

  Skrydžių valdymo sistema
  Skrydžių valdymo treniruoklis
  Skrydžių valdymo sistemos testavimo platforma

Šis projektas – pirmasis žingsnis, įgyvendinant Baltijos funkcinio oro erdvės bloko (Baltijos FAB) OEV strategiją, bendros OEV sistemos diegimo proceso dalis. Projektas įtrauktas į Baltijos FAB strategijos įgyvendinimo programą bei veiklos planą. Šio projekto vykdymo eigą stebės ir Baltijos FAB taryba ir valdyba.

Oro eismo vadybos sistemos diegimas Vilniuje – svarbus etapas, įgyvendinant Bendro Europos dangaus (angl. – Single European Sky-SES) koncepciją, svarus veiksnys, leidžiantis optimizuoti oro navigacijos paslaugų teikimą ir užtikrinti tolygų OEV sistemos funkcionavimą. Projektui keliami ambicingi tikslai:

  Vieningos, iTEC techniniais sprendimais paremtos naujos kartos Baltijos FAB OEV sistemos sukūrimas bei diegimas 

  Optimalus oro navigacijos paslaugų teikimo modelis Baltijos FAB

  „Laisvų maršrutų oro erdvės“ koncepcijos principų diegimas Baltijos FAB, ateityje taip pat ir kaimyniniuose funkciniuose oro erdvės blokuose.

–  Suderintas oro erdvės ir oro eismo srautų valdymas Baltijos FAB

  Optimalaus vertikalaus skrydžių profilio ir 4D profilio realizavimas OEV sistemose

  iTEC/iCAS bendradarbiavimas ir  Europos oro eismo vadybos pagrindinio plane apibrėžtų OEV funkcijų diegimas

  Bendras techninis sprendimas dėl oro navigacijos paslaugų teikimo nenumatytų aplinkybių (ypatingų  atvejų) metu Baltijos FAB

  Bandomųjų bendrųjų projektų (angl. – Pilot Pilot Common Project-PCP), numatytų Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 716/2014, vykdymas

Šis projektas leidžia konsoliduoti ir optimizuoti oro navigacijos paslaugų teikimą Baltijos FAB. Projektas nukreiptas Baltijos FAB vertei gauti ir Bendro Europos dangaus (SES) tikslams pasiekti. Naujos OEV sistemos panaudojimas leis padidinti oro erdvės pralaidumą, eliminuoti silpnas vietas Europos oro erdvės vadybos sistemoje, padidinti saugą, gerokai sumažinti užterštumą ir veiklos kaštus.

2. Aerodromo eismo stebėjimo ir kontrolės sistemos modernizavimas
CEF parama transportui, projekto numeris INEA/CEF/TRAN/M2015/1127457

Šis projektas – Lietuvos oro eismo vadybos modernizavimo proceso dalis. Jis inicijuotas, atsižvelgiant į poreikį palaikyti naujas veiklos koncepcijas ir techninius pajėgumus šalies, Baltijos FAB ir ES mastu.  

Šio projekto vykdymo eigą stebės ir Baltijos FAB taryba ir valdyba.

Modernizuota A-SMGCS sistema, kartu su diegiama oro eismo vadybos sistema, sudarys  naujo Lietuvos oro eismo vadybos sistemų sprendimo pagrindą. Ši sistema leis teikti oro eismo paslaugas Vilniaus aerodrome ir jo prieigose. Pagrįsta naujausiomis technologijomis, remiantis užsienio patirtimi ir atsižvelgiant į ES tikslus OEV srityje, sistema bus sudėtinė Baltijos FAB OEV dalis.

Projekto įgyvendinimas užtikrins OEV techninio-technologinio sprendimo Lietuvoje ir Baltijos FAB vientisumą bei integralumą ir sudarys sąlygas papildomai pridėtinei vertei gauti – pagerins skrydžių saugą ir teikiamų oro eismo paslaugų bei skrydžių efektyvumą.Puslapis atnaujintas: 2019-04-17

Rekvizitai

VĮ  „Oro navigacija“
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius

Tel. +370 706 94 502 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

 

Įmonės kodas    210060460 
PVM mokėtojo kodas   LT100604610 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460