Administracinė informacija

Atviri duomenys

Atsižvelgiant į tai, kad valstybės įmonė „Oro navigacija“ neteikia skaitmeninių dokumentų rinkinių ar kitos informacijos, nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nr. 480 nutarime Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo 191 punkte, šie duomenys nėra teikiami.Puslapis atnaujintas: 2019-06-12

Rekvizitai

VĮ Oro navigacija
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460