Administracinė informacija

Su oro eismo paslaugų teikimu susijusių asmens duomenų tvarkymas

 
Asmens duomenų valdytojas – valstybės įmonė „ORO NAVIGACIJA“ (rekvizitai: juridinio asmens kodas 302583106, registruotos buveinės adresas – Balio Karvelio 25, Vilnius, LT – 02184, el. paštas – info@ans.lt, Tel. Nr. +370 706 94 502)

 

 

 

 

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 

- skrydžių srautų planavimo, skrydžio planų sudarymo ir leidimų išdavimo;

- orlaivių avarijų ir nelaimių registravimo, paieškos ir gelbėjimo darbams atlikti;

- rezervuojamosios oro erdvės nustatymo, pavojingų ir laikinai išskirtų oro erdvės zonų užsakymo, informacijos apie oro erdvės apribojimus teikimo, specialiųjų sklandymo zonų užsakymo, pranešimų apie skrydžius žemuose lygiuose informavimo;

- tiekėjų darbuotojams, vykdančių su sauga susijusias užduotis, keliamų reikalavimų atitikties užtikrinimo;

- oro navigacijos paslaugų gavėjų pretenzijų, skundų ir pasiūlymų, aviacijos įvykių tyrimų nagrinėjimą;

- oro navigacijos informacijos leidinių (naujienlaiškių) ir jų prenumeratų užsakymo;

- elektroninės parduotuvės, įmonės tinklalapio www.ans.lt administravimo ir užsakytų paslaugų suteikimo.

 

 

 

 SKRYDŽIŲ SRAUTŲ PLANAVIMO, SKRYDŽIO PLANŲ SUDARYMO IR LEIDIMŲ IŠDAVIMO TIKSLU, TVARKOMI ŠIE DUOMENYS:

 

 

·     vardas ir pavardė;

·     kontaktinė informacija (elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

 

 

·       informacija apie licencijas;

·       orlaivio registracijos numeris;

·       informacija apie orlaivio maršrutą.

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ GRUPĖS

 

Įmonės darbuotojai, kurie naudojasi transporto priemone.

SPECIALIŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Duomenys netvarkomi.

 

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

Tiesiogiai iš duomenų subjekto ir Tarptautinių organizacijų, valstybės institucijų ir valstybės įgaliotų asmenų.

 

DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ GAVĖJAMS IR Į UŽSIENIO VALSTYBES

Tarptautinės organizacijos, valstybės institucijoms ir valstybės įgaliotiems asmenims,

kurių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra

nustatyta teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų ir organizacijų.

 

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

Leidimų skrydžiams saugojimo terminas - 3 metai, skrydžių planų ir su jais susijusių pranešimų saugojimo terminas – 90 dienų.

 

 

 

 

 

 

 ORLAIVIŲ AVARIJŲ IR NELAIMIŲ REGISTRAVIMO, PAIEŠKOS IR GELBĖJIMO DARBŲ ATLIKIMO TIKSLU, TVARKOMI ŠIE DUOMENYS:

 

 

·     vardas ir pavardė;

·     asmens kodas;

·     kontaktinė informacija (elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

 

 

·       informacija apie licencijas;

·       orlaivio registracijos numeris;

·       informacija apie orlaivio maršrutą.

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ GRUPĖS

 

Oro eismo paslaugų gavėjai ir kiti asmenys.

 

SPECIALIŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Duomenys netvarkomi.

 

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

Tiesiogiai iš duomenų subjekto ir valstybės institucijų ir valstybės įgaliotų asmenų.

 

DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ GAVĖJAMS IR Į UŽSIENIO VALSTYBES

Tarptautinės organizacijos, valstybės institucijoms ir valstybės įgaliotiems asmenims,

kurių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra

nustatyta teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų ir organizacijų.

 

Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes. 

 

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

Paieškos ir gelbėjimo operacijų dokumentai saugomi 5 m.

 

Kiti saugojimo terminai nurodyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir

archyvų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi ir Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų

rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100

„Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

 

 

 

 REZERVUOJAMOSIOS ORO ERDVĖS NUSTATYMO, PAVOJINGŲ IR LAIKINAI IŠSKIRTŲ ORO ERDVĖS ZONŲ UŽSAKYMO, INFORMACIJOS APIE ORO ERDVĖS APRIBOJIMUS TEIKIMO, SPECIALIŲJŲ SKLANDYMO ZONŲ UŽSAKYMO, PRANEŠIMŲ APIE SKRYDŽIUS ŽEMUOSE LYGIUOSE INFORMAVIMO TIKSLU, TVARKOMI ŠIE DUOMENYS:

 

 

·     vardas ir pavardė;

·     asmens kodas;

·     kontaktinė informacija (elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

 

 

·       informacija apie licencijas;

·       orlaivio registracijos numeris;

·       informacija apie orlaivio maršrutą.

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ GRUPĖS

 

Oro eismo paslaugų gavėjai.

 

SPECIALIŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Duomenys netvarkomi.

 

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

Tiesiogiai iš duomenų subjekto ir valstybės institucijų ir valstybės įgaliotų asmenų.

 

DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ GAVĖJAMS IR Į UŽSIENIO VALSTYBES

Tarptautinės organizacijos, valstybės institucijoms ir valstybės įgaliotiems asmenims,

kurių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra

nustatyta teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų ir organizacijų.

 

Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes. 

 

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

5 m.

 

 

TIEKĖJŲ DARBUOTOJAMS, VYKDANČIŲ SU SAUGA SUSIJUSIAS UŽDUOTIS, KELIAMŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES UŽTIKRINIMO TIKSLU, TVARKOMI ŠIE DUOMENYS:

 

 

·     vardas ir pavardė;

·     kontaktinė informacija (elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

 

 

·         tiekėjo darbuotojo kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (įrangos gamintojo išduoti pažymėjimai, sertifikatai ir kt.)

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ GRUPĖS

 

Techninės priežiūros paslaugų tiekėjai.

 

SPECIALIŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Duomenys netvarkomi.

 

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

Tiesiogiai iš duomenų subjekto.

 

DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ GAVĖJAMS IR Į UŽSIENIO VALSTYBES

Tarptautinės organizacijos, valstybės institucijoms ir valstybės įgaliotiems asmenims,

kurių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra

nustatyta teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų ir organizacijų.

 

Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes. 

 

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

10 m.

 

 

ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ GAVĖJŲ PRETENZIJŲ, SKUNDŲ IR PASIŪLYMŲ, ATSILIEPIMŲ NAGRINĖJIMO BEI ATSAKYMŲ TEIKIMO TIKSLU, TVARKOMI ŠIE DUOMENYS:

 

 

·         vardas ir pavardė;

·         kontaktinė informacija (elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

 

 

 

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ GRUPĖS

 

Pretenziją, skundą, pasiūlymą arba atsiliepimą pateikę asmenys.

 

SPECIALIŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Duomenys netvarkomi.

 

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

Tiesiogiai iš duomenų subjekto.

 

DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ GAVĖJAMS IR Į UŽSIENIO VALSTYBES

Valstybės institucijų ir organizacijų įgaliotiems asmenims,

kurių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, taip pat šalių susitarimuose yra

nustatyta teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų ir organizacijų.

 

 Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas. 

 

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

5 m.

 

 

ORO NAVIGACIJOS INFORMACIJOS LEIDINIŲ (NAUJIENLAIŠKIŲ) IR JŲ PRENUMERATŲ UŽSAKYMO TIKSLU, TVARKOMI ŠIE DUOMENYS:

 

 

·       vardas ir pavardė;

·       gimimo data;

·       kontaktinė informacija (elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

·       adresas, kuriuo nurodyta pristatyti prekes;

 

·         pirkimo ir užsakymo istorija, užklausų ir nusiskundimų istorija;

·         IP adresas;

·         prisijungimo prie tinklalapio duomenys.

 

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ GRUPĖS

 

Tiesiogiai iš duomenų subjekto.

 

SPECIALIŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Duomenys netvarkomi.

 

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

Tiesiogiai iš duomenų subjekto.

 

DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ GAVĖJAMS IR Į UŽSIENIO VALSTYBES

Valstybės institucijų ir organizacijų įgaliotiems asmenims,

kurių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, taip pat šalių susitarimuose yra

nustatyta teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų ir organizacijų.

 

 Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas. 

 

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

Duomenys panaikinami duomenų subjektui ištrynus savo vartotojo paskyrą arba neprisijungus prie tinklalapio paskyros 2 metus.

 

 

 

ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS, ĮMONĖS TINKLALAPIO www.ans.lt ADMINISTRAVIMO IR UŽSAKYTŲ PASLAUGŲ SUTEIKIMO TIKSLU, TVARKOMI ŠIE DUOMENYS:

 

 

·       vardas ir pavardė;

·       gimimo data;

·       kontaktinė informacija (elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

·       adresas, kuriuo nurodyta pristatyti prekes;

 

 

·         pirkimo ir užsakymo istorija, užklausų ir nusiskundimų istorija;

·         IP adresas;

·         prisijungimo prie tinklalapio duomenys.

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ GRUPĖS

 

Įmonės klientai.

 

SPECIALIŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Duomenys netvarkomi.

 

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

Tiesiogiai iš duomenų subjekto.

 

DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ GAVĖJAMS IR Į UŽSIENIO VALSTYBES

Valstybės institucijoms ir valstybės įgaliotiems asmenims,

kurių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra

nustatyta teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų ir organizacijų.

 

 Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas. 

 

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

Duomenys panaikinami duomenų subjektui ištrynus savo vartotojo paskyrą arba neprisijungus prie tinklalapio paskyros 2 metus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekvizitai

VĮ Oro navigacija
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460